27 d’abril 2017

PRIMAVERA EN LA MANCHUELA

Sisón común (Tetrax tetrax) macho.

El día 15 me acerqué a comprobar como preparaban la primavera las aves esteparias de la Manchuela, en concreto a la zona comprendida por el triángulo formado por las poblaciones de Iniesta, Navas de Jorquera y Villagarcía del Llano, tres municipios en el límite entre las provincias castellano manchegas de Cuenca y Albacete.

Sisón común (Tetrax tetrax) macho.

Observé 5 machos de Sisón común (Tetrax tetrax) ya plenamente en celo custodiando sus territorios, otros realizaban cantos de marcaje y también disfruté de una persecución en vuelo que acabó con la expulsión del contrincante. Precisamente SEO/BirdLife ha declarado esta especie como ave del año 2017 porque está sufriendo una alarmante reducción de sus poblaciones además en la península ibérica nos queda el grueso de la población europea occidental, este fenómeno se repite con otras especies ligadas a los medios agrícolas de secano.

Avutarda común (Otis tarda)

Otra especie en celo era la Avutarda común (Otis tarda), pude observar un total de 22 ejemplares, de ellos 17 machos y entre ellos destaco un grupo de 11 machos que procesionaban juntos en espera de empezar su parada nupcial conocida como la rueda.

Avutarda común (Otis tarda)
Calandria común (Melanocorypha calandra)

Además pude observar más especies en celo, grupos de Calandria común (Melanocorypha calandra) se perseguían en vuelo, los Escribano triguero (Emberiza calandra) cantaban desde cualquier posadero que les permitiese destacar por encima del mar verde de los trigales, la Alondra común (Alauda arvensis) prefería cantar “colgada” con su típico vuelo en el cielo. La Perdiz roja (Alectoris rufa) ya estaba emparejada y peonaban juntas entre las viñas mientras un Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) sesteaba al medio día en un barbecho entre campos de cebada y gracias a ello pude detectarlo.
Perdiz roja (Alectoris rufa)

De los predadores observé Aguilucho cenizo (Circus pygargus), Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), Aguililla calzada (Hieraaetus pennatus), Milano negro (Milvus migrans) y varios ejemplares de Cernícalo primilla (Falco naumanni) un macho intentó una cópula pero la hembra escapó, todavía no estaba preparada.

Sisón común (Tetrax tetrax) macho.
Avutarda común (Otis tarda)

Texto y fotos de Rafa Muñoz en 2017.

Liebre ibérica (Lepus granatensis)
 

17 d’abril 2017

UN RETORET A LA MARJAL DELS MOROS.

Retoret (Bucephala clangula)

Molt poques voltes s'ha vist un Retoret (Bucephala clangula) al País Valencià i enguany hem tingut la sort de vorer una femella a la marjal dels Moros que la van trobar Ana Abad, Fran Lloris i Bruno el dia 9, jo la vaig vorer els dies 10 i 12 d'abril.

Retoret (Bucephala clangula), un Sivert mascle i una gavina vulgar.

Al País Valencià hi havia 4 cites de 6 exemplars;

presencia d'una femella jove a l'Albufera de València (Dies & Dies 1995a) del 26/11 a finals de desembre de 1993.

2 exemplars a la Marjal d'Almenara entre el 6/12/1993 i el 24/01/1994. Hernández Navarro & Ferrer Llusar (Dies & Dies 1995).

1 femella del 26/11/1993 fins al 24/02/1994 a l'Albufera de València, es va afegir un altre exemplar entre l'1/02/1994 i el 20/02/1994 (Dies & Dies a De la Puente i de Juana 1997). 

Hi ha una cita d'un exemplar al Fondo d'Elx, en concret a la llacuna del Rincón i és primera cita per a la província d'Alacant en (Tirado et al., 2011).

Retoret (Bucephala clangula)


Textos i fotos de Rafa Muñoz 2017Retoret (Bucephala clangula)TEMPS DE PICARDONES ALS MOROS


Picardona (Porzana porzana)

Enguany amb uns bons nivells d’aigua a les nostres marjals hem pogut gaudir de l’observació d’un grup d’aus molt desconegut, les picardones. Al País Valencià i podem trobar tres espècies; la Picardona (Porzana porzana), el Picardó (Porzana parva) i el mes menut, el Picardonet (Porzana pusilla). Són uns ocells molt desconeguts perquè a més ser de molt menuts amb una grandària que oscil·la entre 16 i els 22 centímetres que no permet diferenciar-los entre ells, viuen amagats dins del canyís protegits per la densitat de la vegetació. El seu és un plomatge críptic que tampoc ajuda i no permet diferenciar els mascles del picardó del picardonet excepte per la taca roja de la base del bec del primer. La variabilitat del seu cant tampoc ajuda gens la seua detecció. Són aus migradores i principalment les tenim a les nostres terres en els passos migratoris però hi ha indicis de reproducció d’unes poques parelles.

Picardona (Porzana porzana)


LA PICARDONA (Porzana porzana)

Té una ampla distribució ocupant tota Euràsia, a Europa la major part nidifiquen a Rússia i Bielorússia. El seu pas migratori es detecta entre els mesos de febrer i abril i entre juliol i octubre amb un pas més notori en el prenupcial.

Picardona (Porzana porzana)

Al País Valencià és relativament freqüent en els passos migratoris, encara que es considera com migrant escàs (Tirado et al., 2011). Registres antics parlen d’una presencia escassa durant l’època de nidificació al Fondo d’Elx i en altres aiguamolls del sud d’Alacant J. A. Sánchez Zapata a (V. Urios et al., 1991) mentre Gómez-Serrano et al., 2000 estimaren entre 0 i 10 parelles reproductores, però no és citat al Atlas de las Aves Nidificantes en la provincia de Alicante López  Iborra et al., 2015. Picardona (Porzana porzana)
A Espanya actualment no se sap de veritat si arriba a ser nidificant calculant-se  unes 53 parelles però sense cap dada segura (Martí & Del Moral; Atlas de las Aves Reproductoras de España 2003). En Aves Ibéricas Díaz et al., 1996 documenten reproduccions segures en Aragó (Pedrochi 1987) i a les maresmes del Guadalquivir (García et al., 1989). Es presenta regularment durant els passos migratoris i a l’hivern en terrenys amb poqueta aigua i amb molta vegetació.


Enguany a la marjal dels Moros he observat 6 exemplars diferents, 3 el 6/04, 3 el 10/4 i 1 el 12/04. Sempre estaven prop de l’aigua o alimentant-se dins d’ella però a les vores de tolls i fent peu, es dedicaven a menjar remenjant les fulles caigudes dins dels tolls, buscant xicotets invertebrats, una  va ser prou confiada i es va deixar acostar fins als tres metres sense alterar el seu comportament.


EL PICARDÓ (Porzana parva)

Picardó (Porzana parva)

És un ocell que cria des de la península Ibèrica a l'Àsia central amb nius actius ja als primers dies de maig, és un migrador que passa pels nostres aiguamolls entre els mesos de febrer i primers de maig, també hi ha dades d'hivernada a la conca mediterrània (de Juana 2003).

Al País Valencià Tirado et al., 2011 el consideren nidificant ocasional i migrant rar. Sembla que aprofiten els nostres aiguamolls en funció de la quantitat d'aigua que es troben durant la migració. Segons Jordi Calvell 2002 hi ha 11 cites entre 1985 i l'any 2000, a Santa Pola, Prat de Cabanes, Albufera de València, el Fondo d'Elx, Marjal d'Almenara, La Mata, marjal de Xeresa i marjal dels Moros amb una cita de juny de 1996 d'Armero i Yuste que potser d'una parella nidificant, Yuste també apunta una possible reproducció l'any següent a l'Anuari de Gómez-Serrano et al., 2000. El 2011 es va observar una concentració de dos mascles i una femella al Tancat de la Pipa, Albufera de València entre l'11/04 i el 19/04.

Lloc on es trobava el Picardó

A Catalunya es coneix com a Rascletó, també és considerat com un migrador regular i nidificant ocasional, en 1995 es va trobar un niu en un canyissar jove i prou obert amb poqueta aigua al delta del Llobregat. Estimen la presència d'unes 5 parelles reproductores al delta de l'Ebre. 

A l'estat espanyol hi ha indicis de cria probable a Navarra (Elósegui 1985), La Mancha (Jiménez et al. 1991), Galicia (Arcos et al. 1991) i als maresmes del Guadalquivir (García et al. 1989)

Als Moros he observat 3 exemplars, una parella el 6/04 i el 12/04 un mascle a soles al mateix lloc d'aigües estancades, sempre caminaven entre la vegetació flotant d’un canyar amb prou centímetres de profunditat agafant insectes en la superfície de l’aigua.


EL PICARDONET (Porzana pusilla)

Picardonet (Porzana pusilla)

Al País Valencià a l’últim anuari publicat (Tirado et al., 2011) és considerat com migrant rar. Anteriors publicacions el considera-ven nidificant molt rar amb una estima de 12 parelles a la marjal de Xeresa en 1980 (Miracle et al 1983) mentre (Gómez-Serrano et al., 2000) apunta-ven la presència d’entre 0 i 10 parelles. Calvell el 2002 mostra 11 cites entre 1985 i l’any 2000, la gran majoria d’elles a la marjal dels Moros. És molt més freqüent als passos migratoris entre els mesos de febrer i maig, menys localitzat al pas postnupcial entre agost i octubre. (J. A. Sánchez Zapata a ATLAS DE LAS AVES NIDIFICANTES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. V. Urios et al., 1991).

A Catalunya es coneix al picardonet com Rasclet, Clavell el 2002 el considera com nidificant molt rar i irregular calculant un màxim de cinc parelles, durant la realització de l’Atles dels Ocells Nidificants de Catalunya 1999-2002 es va detectar la seua presencia a tres quadrícules 10x10 a Utxesa, als aiguamolls de l’Empordà i al delta del Llobregat i s’ha observat una mitjana de 14,25 voltes per any en aquest període.

Picardonet (Porzana pusilla)

A l’estat espanyol es considera com una raresa i és més escassa del que és pensàvem, així el diuen Dies & Dies in Martí & Del Moral al Atlas de las Aves Reproductoras de España 2003. Estimen una població de 52 parelles amb la major part localitzada a les maresmes del Guadalquivir i en anys amb bona quantitat d’aigua.

Les picardones fan el seu niu en les zones amb canyissars i salicòrnies amb molt poca aigua encara que durant els passos també s’han trobat als arrossars. Fugen de les grans extensions de canyís preferint llocs més oberts amb tolls amb xicotetes platges. A la marjal dels Moros només vaig observar un exemplar el dia 10 d’abril, molt més tímida que les altres picardones va passar per un camí entre salicòrnies amb poqueta aigua.

Picardonet (Porzana pusilla)
Localitzacions dels picardons observats a la marjal dels Moros el 2017

Textos i fotos de Rafa Muñoz 2017

07 d’abril 2017

LA MANCHA HÚMEDA Y ALGUNAS DE SUS AVES SINGULARES

MANJAVACAS Y EL BIGOTUDO

Bigotudo (Panurus biarmicus) 

En Mota del Cuervo, Cuenca, hay un humedal singular la laguna de Manjavacas que está rodeada de otras lagunas estacionales más pequeñas, son la laguna de Sánchez-Gómez, la del Alcahozo y la Dehesilla. Estamos en una zona básicamente llana donde una leve depresión se convierte en una cubeta natural que se nutre de la lluvia, de aguas subterráneas actualmente muy mermadas por el exceso de pozos de riego y por el aporte de aguas de la depuradora de Mota del Cuervo. Tiene una superficie inundable variable de unas 245 hectáreas lo que la convierte en una de las más grandes de La Mancha, sus aguas tienen una salinidad media en la hay un exceso de nutrientes nitrófilos que favorece la presencia de una buena superficie de carrizal en la que se encuentra una de las mayores poblaciones de Bigotudo (Panurus biarmicus) es quizás el mejor lugar para observarlos.

Pasarela entre el carrizal de Manjavacas

El Bigotudo es un ave básicamente sedentaria en la península ibérica, cuenta con tres núcleos de población, en el valle del Ebro en las lagunas navarras y recientemente en Lleida, en la costa Mediterránea ocupa algunos marjales costeros propicios entre el Delta del Ebro y el Fondo d’Elx y la tercera zona es la Mancha Húmeda. Se estima que la mitad de las 1.000 parejas ibéricas está acantonada en Castilla La Mancha, de entre sus humedales destaca la población de Bigotudo de Manjavacas. Aquí viven en la mancha de carrizal que hay al noreste de la laguna, muy cerca de la comarcal CUV-1001 que va de Las Mesas a Mota del Cuervo. En esta zona hay una pasarela elevada sobre el carrizal (Phragmites australis) y eneal (Thypha domingensis) que facilita la observación además de una caseta de madera sede de una estación de anillamiento.

Bigotudo (Panurus biarmicus) 


Los bigotudos en primavera consumen insectos que atrapan en los charcos en medio del carrizal y es allí donde con un poco de paciencia se pueden observar, más fácil aunque breve es observarlos atravesar volando la pasarela, su inconfundible reclamo de contacto es una buena ayuda para localizarlos. En las 2 horas que estuvimos nos centramos en uno de los pocos charcos visibles en el carrizal, calculamos que observamos un mínimo de 25 bigotudos diferentes pero solo un par se dejaron hacer alguna foto decente aprovechando el breve momento que suben a lo alto del carrizo para emprender un corto vuelo y cambiar de zona. Además en el carrizal observamos otras especies; Carricero común (Acrocephalus scirpaceus),  Cisticola buitrón (Cisticola juncidis) y Pardillo común (Carduelis cannabina).


Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)


Después dimos una vuelta a toda la laguna en sentido de las agujas del reloj haciendo una parada prolongada en la caseta observatorio situada al sur. Como más destacable pudimos observar; Aguja colinegra (Limosa limosa), Ánade friso (Anas strepera), Tarro blanco (Tadorna tadorna), Archibebe común (Tringa totanus),  Avefría europea (Vanellus vanellus), Avoceta (Recurvirostra avosetta), Andarríos chico (Actitis hypoleucos), Combatiente (Philomachus pugnax), Correlimos menudo (Calidris minuta), Cigüeñuela común (Himantopus himantopus), Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), Gaviota patiamarilla (Larus michahellis), Gaviota reidora (Larus ridibundus), Flamenco común (Phoenicopterus roseus) que se reproducen desde 2010, Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), Busardo ratonero (Buteo buteo) y Milano real (Milvus milvus).


Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis)


PEDRO MUÑOZ Y EL CELO DEL ZAMPULLÍN CUELLINEGRO

Laguna del Pueblo, Pedro Muñoz

Muy cerca de Manjavacas y pegado a la localidad de Pedro Muñoz se encuentra la Laguna del Pueblo, también llamada Laguna de la Vega, es otra laguna endorreica, sin desagüe superficial, tiene una superficie de 54 Hectáreas, es pequeña y está rodeada con un buen cinturón de taray y carrizos que le permiten acoger una buena variedad de especies donde destacaba el Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis). Estaban vestidos con su espectacular plumaje y nos deleitaron con sus bailes nupciales, se enfrentaban los componentes de la pareja y repetían al unísono giros laterales de su cabeza con el cuello muy estirado.

Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis)

También observamos bastante Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), Porrón europeo (Aythya ferina), Pato colorado (Netta rufina), Cuchara europeo (Anas clypeata), Lavandera boyera ibérica (Motacilla flava iberiae), Flamenco común (Phoenicopterus roseus),  entre los limícolas vimos Combatiente (Philomachus pugnax), Chorlitejo chico (Charadrius dubius), Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), Avefría europea (Vanellus vanellus), Archibebe común (Tringa totanus), además de dos parejas de Cigüeña blanca (Ciconia ciconia).

Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala)

LAGUNAS DE ALCÁZAR DE SAN JUAN  Y LA MALVASÍA CABECIBLANCA

Tras comer un estupendo menú manchego a 10€ en el Abrasador Alforja de Sancho en la localidad de Campo de Criptana nos acercamos al complejo lagunar de Alcázar de San Juan. Al norte de la localidad hay tres lagunas que suman 695 Hectáreas, la más cercana al casco urbano era un vertedero y gracias a la depuración de las aguas residuales se ha conseguido que tenga agua todo el año y como en los casos comentados anteriormente está rodeada de un buen cinturón vegetal. 

Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala)

La aprovecha una buena población de Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) que nos deleitaron con sus paradas nupciales, consistían en la agrupación de hasta 13 ejemplares en aguas próximas a los carrizos, en ellas los machos se aproximaban a las hembras con el cuerpo pegado al agua y la espalda curvada, también se interponían entre ellas y otros machos. Otras veces estando dos machos cerca de una hembra uno de ellos estiraba el cuello y levantaba la cola para impresionarla. Otras especies que pudimos disfrutar allí fueron Agachadiza común (Gallinago gallinago), Ánade azulón (Anas platyrhynchos), Ánade friso (Anas strepera), Garza real (Ardea cinerea) y Zampullín común (Tachybaptus ruficollis).
Muy próxima encontramos la laguna más grande, llamada laguna del Camino de Villafranca que es más salina y tiene playas arenosas y rala vegetación halófila; limonium, salicornia y salicor, hay una isla que estaba llena de Gaviota reidora (Larus ridibundus) que nidifican aquí pudimos observar las primeras cópulas pero más adelantada estaba la crianza de la Focha común (Fulica atra) que alimentaban polluelos de pocos días que nadaban junto a sus padres.


Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala)

En el agua se alimentaba un buen grupo de Flamenco común (Phoenicopterus roseus) y algún Tarro blanco (Tadorna tadorna).  En el cielo acompañaban a la Golondrina común (Hirundo rustica) varios Avión zapador (Riparia riparia). La laguna más alejada era la laguna de las Yeguas que estaba totalmente seca pero nos dejó buen recuerdo al poder disfrutar de una pareja de Críalo europeo (Clamator glandarius) que extrañamente se dejó observar y fotografiar desde muy cerca.Texto y fotos de Rafa Muñoz 2017.

03 d’abril 2017

MONFRAGÜE, ARROCAMPO, ESTEPAS DE TRUJILLO Y CÁCERES


Buitre leonado (Gyps fulvus)

Llegó la fecha que esperábamos, el lunes 20 de marzo madrugamos para llegar cuanto antes a Monfragüe (Cáceres). Las anotaciones del cuaderno de campo las iniciamos en Calzada de Oropesa, en concreto en los lagunazos de las Zorreras que estaban pegados a una gasolinera donde paramos a repostar ya muy cerca de Extremadura. Desde el mismo parking en una laguna muy pequeña observamos una pareja de ánade friso (Anas strepera), un ánade rabudo (Anas acuta), cuchara europeo (Anas clypeata), ánade azulón (Anas platyrhynchos) y un buen montón de galápagos soleándose.

Nutria (Lutra lutra)

Unos pocos kilómetros más y ya casi llegado el medio día salimos de la A-5 en Navalmoral de la Mata, en la comarca de Campo Arañuelo ya que queríamos explorar la zona de los Pinares y Melojares del Tietar además de intentar ver algún elanio por la zona pero no tuvimos suerte con la rapaz como tampoco la tuvo una Nutria (Lutra lutra) que encontramos muerta atropellada muy cerca de Rosalejo, es muy triste tener que observar la belleza de sus formas inertes, una valiosa vida menos con la que enriquecer nuestros ríos, nutrias, linces, garduñas, erizos o ginetas cuando no mueren por disparos, venenos o cepos lo hacen debajo de nuestros coches, a nadie en Tráfico parece importar que muchos mamíferos, anfibios y reptiles muy escasos mueren en nuestras carreteras.

Cerezos en el valle del Jerte.


Por la tarde llegamos al alojamiento que elegimos el apartamento Rincón del Salvador, en el casco viejo de Plasencia, Teo el dueño nos hizo de cicerone y nos indicó donde disfrutar de la rica gastronomía de la zona. Pero como todavía teníamos un par de horas de luz nos acercamos al valle del Jerte ya que en las zona bajas comenzaba la floración de los cerezos. En pocos kilómetros llegamos a la CC-86 que subía a Casas del Castañar donde gracias a la luz de un claro atardecer pudimos disfrutar la floración que empezaba en las zonas bajas. Tras unas fotos salimos del valle del Jerte por el puerto del Piornal a 1.284 metros para pasar al valle de la Vera donde los robledales todavía estaban desnudos pero no restaban espectacularidad al bosque, con un paseo por la preciosa localidad de Garganta la Olla y una cerveza dimos por finalizada la jornada y regresamos a Plasencia.

Alimoche (Neophron percnopterus)


A la mañana siguiente nos dirigimos a Monfragüe, con las luces del día asomando en el horizonte hicimos la primera parada en el puerto de La Serrana que a buen seguro debe su nombre a la mítica protagonista de leyendas Isabel de Carvajal de Garganta la Olla, también conocida como la serrana de la Vera, Isabel fue una moza despechada por un sobrino del Obispo de Plasencia que tras deshonrala la abandonó, ella se lanzó al monte y se hizo bandolera, alcanzó fama porque seducía a los viajeros, los llevaba a su cueva donde tras emborracharlos y practicar sexo con ellos los mataba y se quedaba con todos sus bienes, guardando sus huesos en el fondo de su cubil. 

Pareja de Cigüeña negra (Ciconia nigra)

Nosotros sin miedo a las serranas ni a los obispos nos dedicamos a observar una pareja de Alimoche (Neophron percnopterus) que acaramelada se calentaba con los primeros rayos de sol, los Buitre leonado (Gyps fulvus) con más hambre levantaban el vuelo y una pareja de Cuervo grande (Corvus corax) recorría las cimas con un vuelo ondulante, en paralelo y sin parar de graznar anunciando al resto de especies sus amores, a nuestro alrededor una pareja de Golondrina daúrica (Cecropis daurica) y varios Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) se dedicaban sin pausa a atrapar insectos voladores.

Portilla del Tietar


Nos dirigimos a la Portilla del Tietar con la intención de llevar el sol de espaldas el resto del día, enseguida me sorprendió que se había eliminado las más de 3.000 hectáreas de eucaliptos que se plantaron dentro de los límites del parque Nacional en 1.975 ahora se está regenerando una vegetación donde las encinas predominan en las solanas, los acebuches aparecen en las zonas más frescas y en las umbrías dominan los alcornoques acompañados de pies de quejigo y arce de Monpelier. 

Escribano montesino (Emberiza cia)

Ya en la Portilla del Tietar comprobamos que mientras algunos buitres leonados (Gyps fulvus) estaban incubando otros copulaban, emitían ronco gruñido intermitente, eran unos jadeos primitivos que duraron hasta que el macho bajó del dorso de la hembra. Pronto nos olvidamos de los leonados al ver pasar un Buitre negro (Aegypius monachus) al que enseguida abandonamos para disfrutar con la llegada de un Águila imperial (Aquila adalberti) que llevaba una rama en las garras que dejó en una enorme plataforma en lo alto de una encina, cerca del alto de la loma de Los Jarales, muy próxima a donde acaban los riscos del cerro de la Calera. También pasó alguna Cigüeña negra (Ciconia nigra) que estaban empezando su periodo de celo y todavía no ocupaban sus nidos.

Águila imperial ibérica (Aquila adalberti)


Seguimos hasta el mirador de la Báscula donde vimos dos Culebrera europea (Circaetus gallicus) aquerenciadas a una encina donde debían querer hacer su nido, un Buitre leonado (Gyps fulvus) estaba tumbado incubando ocupando un nido de Buitre negro (Aegypius monachus) en la copa de otra encina. Unos metros más y llegamos a la presa del embalse Torrejón-Tietar donde vimos pasar un Águila pescadora (Pandion haliaetus) y disfrutamos de los juegos de una pareja de Milano negro (Milvus migrans) que llevaban ramas a su nido ubicado en uno de los pinos próximos a la orilla. 

Río Tajo, Monfragüe

En la presa numerosos Avión común (Delichon urbicum) se afanaban en la construcción y reparación de sus nidos debajo de la carretera que atraviesa el dique mientras pasó un grupo de Paloma zurita (Columba oenas). Nos asomamos al brazo del río bajo la presa Torrejón-Tajo y en las orillas había Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) y Garza real (Ardea cinerea). En el observatorio de la Tajadilla un Alimoche (Neophron percnopterus) intentó expulsar a una Cigüeña negra (Ciconia nigra) que descansaba en lo alto del cortado pero no lo consiguió, mientras más buitres leonados seguían tumbados incubando, los alimoches recién venidos aparentaban no haber empezado su reproducción.

Mirador de la Tajadilla, Monfragüe.


Llegamos al Salto del Gitano que también debe su nombre a otra leyenda, en este caso cuentan que un bandolero de etnia gitana que asaltaba a los viajeros de la ruta Trujillo-Plasencia intentó huir de la Guardia Civil con un salto suicida desde lo alto de estos riscos cortados por el río Tajo, la leyenda añade que un guardia civil al ver como conseguía escapar el salteador quedó petrificado y como prueba de ello en lo alto de uno de los pétreos farallones debajo del castillo se adivina un enorme tricornio.

Buitre negro (Aegypius monachus)

Aquí estuvimos varias horas disfrutando de los vuelos próximos de Buitre leonado (Gyps fulvus), de Buitre negro (Aegypius monachus), de Milano negro (Milvus migrans) y de Cigüeña negra (Ciconia nigra) que aquí si parecían querer tomar posesión de dos nidos. Pero no solo rapaces también se dejaron ver muy bien dos parejas de Roquero solitario (Monticola solitarius), Herrerllo común (Cyanistes caeruleus), Escribano montesino (Emberiza cia) y Zorzal charlo (Turdus viscivorus). Regresamos a Plasencia dando un rodeo desde Torrejón el Rubio, pasando por Serradilla y Mirabel donde añadimos nuevas especies y disfrutamos de preciosas dehesas de encinas y otras de alcornoques.

El Salto del Gitano, Monfragüe


Al día siguiente nos dirigimos hacía Trujillo para dedicar la jornada a las zonas de pastos y cereales donde encontraríamos otro tipo de especies. Empezamos en los llanos de Belén, localidad muy próxima a Trujillo alli en los verdes pastos, entre las vacas observamos un macho de Avutarda común (Otis tarda), varias Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) y Garza real (Ardea cinerea). 

Escribano triguero (Emberiza calandra)

No muy lejos gracias al telescopio localizamos un de 8 grupo de Sisón común (Tetrax tetrax) y varias Calandria (Melanocorypha calandra), también pudimos ver una cópula de Busardo ratonero (Buteo buteo).

Llanos de Belén, Trujillo.


El día se fue cerrando y comenzó la lluvia que no nos impidió observar más especies; Críalo europeo (Clamator glandarius), Cuco común (Cuculus canorus), Alcaudón meridional (Lanius meridionalis) y Alcaudón común (Lanius senator) además de numerosos bandos de Gorrión moruno (Passer hispaniolensis), por doquier cantarines machos de Escribano triguero (Emberiza calandra) y los recién llegados de su invernada africana Cernícalo primilla (Falco naumanni). Continuamos circulando por Santa María Magasca donde por culpa del mal tiempo pocas aves pudimos ver pero al final de la mañana obtuvimos la recompensa de localizar un grupo de 9 Avutarda común (Otis tarda) agrupadas escondidas de la lluvia y el viento en una depresión del terreno, nos fallaron el elanio y la carraca y como la lluvia arreciaba decidimos parar para darnos un homenaje gastronómico en el restaurante La Troya de Trujillo.

Central nuclear de Almaraz y evaporación de las aguas en el embalse de Arrocampo.


El frío y la lluvia siguieron dominando la siguiente jornada, esa mañana nos dedicamos a explorar el Parque Ornitológico de Arrocampo en Saucedilla donde hay varios observatorios ornitológicos en el embalse de Arrocampo. Este es un lugar singular ya que la central nuclear de Almaraz utiliza el agua del Tajo para refrigerar el reactor fabricado por Westinghouse Electric, para lograrlo se construyó el embalse de Arrocampo donde las aguas  después de pasar por el circuito de refrigeración de la nuclear salen al exterior con 10 grados más que cuando entraron. Este aumento de temperatura lo aprovechan especies singulares en Extremadura por eso aquí se reproduce la garcilla cangrejera, la espátula, el calamón y el aguilucho lagunero. 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) bajo la lluvia.

Las cigüeñas blancas aprovechan los diques térmicos para ubicar sus nidos y en invierno los cormorán grande lo utilizan para dormir más calientes. Aprovechamos para seguir añadiendo especies; Cistícola buitrón (Cisticola juncidis), Bisbita alpino (Anthus spinoletta), Somormujo lavanco (Podiceps cristatus), Calamón (Porphyrio porphyrio), Avión zapador (Riparia riparia), Cigüeñuela común (Himantopus himantopus), Andarríos grande (Tringa ochropus) y Agachadiza común (Gallinago gallinago). Por los campos de la zona hay mucho nido de cigüeña blanca (Ciconia ciconia) incluso una de ellas tenía un nido con 4 huevos en el techo de uno de los observatorios que casi se podía tocar con la mano. Nos falló la colonia de primillas de Saucedilla que parecía estar vacía ya que debía ser un poco pronto para la reproducción y la fuerte lluvia tampoco ayudaba, no pudimos observar ningún ejemplar.

Milano negro (Milvus migrans)


Por la tarde fuimos dirección Serrejón y el día se abrió lo que aprovecharon grupos de Milano negro (Milvus migrans) para solearse sobre encinas, sobre la carretera patrullaba algún Milano real (Milvus milvus), grupos de Rabilargo asiático (Cyanopica cyanus) y parejas de Perdiz roja (Alectoris rufa) pululaban por doquier. 

Alcaudón meridional (Lanius meridionalis)

Poco antes de entrar al Parque Nacional por la Portilla del Tietar, en las dehesas de El Arrolí hicimos una parada, este es un precioso enclave a orillas del Tietar con dehesas de alcornoques añosos, con varios arroyos y pequeñas lagunas rodeados por una espesa y rica vegetación de ribera donde pudimos observar Martín pescador (Alcedo atthis), Chochín común (Troglodytes troglodytes), Pico picapinos (Dendrocopos major) y Pito real (Picus viridis).

Rabilargo asiático (Cyanopica cyanus)


En la Portilla del Tietar llegamos a tiempo de ver un relevo en la incubación de las Águila imperial ibérica (Aquila adalberti) mientras un grupo de Mito común (Aegithalos caudatus) revoloteaba sobre nuestras cabezas, una Curruca rabilarga (Sylvia undata) y una Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans) anunciaban su presencia con sus cantos. 


Herrerllo común (Cyanistes caeruleus)

Sobre el Puente Nuevo del río Tajo paramos para observar una nube con cientos de Avión común (Delichon urbicum) y pudimos descubrir entre ellos una veintena de Vencejo real (Apus melba) que se alimentaban mientras una pareja de Milano negro (Milvus migrans) realizaba un baile aéreo con entrecruzando de garras, para ello uno de los miembros se daba la vuelta de espaldas y presentaba las garras al compañero.

Buitre negro (Aegypius monachus)

Acabé la jornada casi al anochecer paseando por una de las sendas que salen de Villareal de San Carlos y tropecé con dos preciosos machos de Ciervo común (Cervus elaphus) que no mostraron el menor temor ante mi presencia, pude disfrutarlos a escasos 6 metros de distancia, toda una gozada posible gracias a la protección que encuentran en el parque nacional y a la prohibición de la caza, algo que debería ser obligatorio en todo espacio protegido.

Gerardo, Aurelio, Maica y Rafa


Consejos
Alojamientos:

Plasencia: apartamentos turísticos Rincón del Salvador rincondelsalvador@gmail.com
Toril: Hotel Rural Puerta de Monfragüe y restaurante próximo a la Portilla del Tietar. www.hotelruralpuertademonfrague.com

Restaurantes:

Trujillo: Mesón la Troya Plaza Mayor, 10.
Plasencia: La Taberna del Gordo y el Español en la plaza Mayor.
Torrejón el Rubio: Taberna y posada El Arriero, calle Pizarro.
Navalmoral de la Mata: Los Aperos, calle carretera de Jaradilla.
Texto y fotos de Rafa Muñoz marzo de 2017.