19 d’octubre 2018

APORTACIONS DEL PAÍS VALENCIÀ AL COTPC 2018

XERRADES PLENÀRIES

Patrons en la composició d’aus migratòries transsaharianes a la primavera en illes de la Mediterrània occidental. 

Germán López-Iborra

PONENCIES
25 anys de campanya Piccole Isole a Catalunya, Balears i Valencia: què hem aprés de la migració prenupcial al Mediterrani occidental ?
German López-Iborra; Carles Barriocanal; Gabriel Gargallo; David Robson; Joan Castany; Oriol Clarabuch; Raül Escandell i Manuel Suárez
Preferències de nidificació dels teuladins urbans (Passer domesticus) en localitats de muntanya del nord de la província d’Alacant
Edgar Bernat-Ponce; Germán López-Iborra i José Antonio Gil-Delgado
Riquesa, distribució i abundància dels ocells exòtics a València
Toni Polo-Aparisi i Joan Carles Fernández-Ordóñez
Seguiment d’aus al riu Belcaire (Castelló) 2001-2002
José Antonio Martínez Pérez; Sara Nebot i Joan Castany
Seguiment de caixes niu a un bosc de Xodos (Castelló) de 2006-2015
Salvador Castany i Abel Campos i Micó
Història de dos conflictes: parany i enfilat.
Francesc Gonzàlez-Babiloni
L’avifauna valenciana del passat al present: noves espècies d’ocells nidificants en les darreres tres dècades
Joan Ferré i Toni Polo-Aparisi
Catàleg de noms de l’avifauna valenciana: una contribució socio-cultural a l’Atles dels ocells de València
José Antonio Peris-Lozano


PÒSTERS
1. Atles dels ocells de València: caracterització territorial, aspectes metodològics i resultats P.1 preliminars. Toni Polo-Aparisi
2. Temps feliços per a uns pocs: expansió recent de 6 espècies d'aus a València. Manu Polo-Aparisi i Toni Polo-Aparisi

3. Anàlisi de resultats del seguiment d'Oronetes (Hirundo rústica) en el dormidor de la desembocadura del riu de Millars des de 1997 a 2010. César Navarrete Aliaga i Joan Castany

4. Seguiment de la migració postnupcial d'ocells rapinyaires al País Valencià. Pedro A. del Baño i Miguel Tirado
5. Tendència poblacional del pinsà trompeter a Alacant. Daniel Ferràndez-Castelló i Germán M. López-Iborra
6. Divuit anys de censos continuats d'ocells aquàtics hivernants en els aiguamolls interiors del País Valencià. José Monterde; Samuel Aunión i Juan A. García-Pertegaz
7. Cens hivernal d'Arpellot de marjal (Circus aeruginosus) en ajocadors en zones humides de València. Pedro A. del Baño
8. Evolució de la productivitat anual d’una comunitat de passeriformes forestals i la seva relació amb diferents variables ambientals. José Luis Cantó-Corchado i Jana Marco
9. Situació i distribució de la bosqueta pàl·lida (Iduna opaca) a València. Manu Polo Aparisi i Toni Polo Aparisi10. Ornitofauna a la senda verda d’Onda (Castelló) ubicada al riu Anna. Benjamin Pupla-Sánchez i Joan Castany
11. Importancia de las canteras en la colonización del Búho real (Bubo bubo) en entornos antropizados y naturales de ámbito mediterráneo. Gabriel Llorens; Eva Bosch; Rafa Muñoz i Joan Ferré
12. El Vilabort (Passer hispaniolensis) torna a reproduir-se al País Valencià. Història de la seua desaparició i del seu retorn. Rafa Muñoz-Bastit


CRÒNICA DEL 1r CONGRÉS D’ORNITOLOGIA DE LES TERRES DE PARLA CATALANA

Barcelona 12-14 d'OCTUBRE 2018Una de les reivindicacions dels ornitòlegs dels anomenats Països Catalans, és a dir, d’aquells territoris que compartim la llengua catalana, era des de fa molt de temps ajuntar-nos en un Congrés que fora una mena de catalitzador per compartir tots aquells treballs d’investigació, divulgació i conservació dels ocells que es fan a la nostra terra i en la nostra llengua.El passat pont d’octubre aquest somni es va materialitzar en el 1er CONGRÉS D’ORNITOLOGIA DE LES TERRES DE PARLA CATALANA, celebrat al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, on van participar més de 200 ornitòlegs de Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Andorra i els territoris de la Catalunya Nord, localitzats al sud de França.El nivell mostrat pels participants va ser màxim, amb xerrades sobre migració d’ocells passeriformes a les illes de la Mediterrània, sobre l’ecologia de rapinyaires diürnes i nocturnes, sobre moviments d’aus marines i sobre els projectes de conservació d’un grapat d’espècies d’allò més interessants com el trencalòs, l’àguila de panxa blanca o el capsot menut.Els nostres companys de la SVO van tindre molt de treball, en fer xerrades sobre diverses espècies que han augmentat o minvat les seues poblacions a València a les darreres dècades, sobre les aus exòtiques presents al nostre territori i sobre la tradició oral dels noms valencians dels ocells, una eina molt important per mantindre les nostres arrels amb la terra.A més, la SVO va contribuir amb diversos pòsters, que parlaren de la situació de la Bosqueta pàl·lida, el Vilabort o l’Arpellot de marjal a València, les aus aquàtiques nidificants als nostres embassaments i, molt especialment, sobre l’Atles dels Ocells de València, que va tindre un paper molt destacat al llarg de tot el cap de setmana.L’equip representant de la SVO va estar implicat en la organització del Congrés, el qual va ser un èxit a tos els nivells.Des de la nostra associació hem quedat gratament satisfets per la nostra participació i pel desenvolupament del congrés, el qual va ser possible gràcies a un grapat de col·lectius, però sobretot gràcies a la bona feina de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO), que van deixar el llistó molt alt per a la pròxima trobada.


Text de Joan Ferré i Rafa Muñoz, fotos de Rafa Muñoz

EL VILABORT (Passer hispaniolensis) TORNA A REPRODUIR-SE AL PAÍS VALENCIÀ


Pòster presentat al 1r Congrés d'Ornitologia de Terres de Parla Catalana celebrat al museu de Ciències Naturals de Barcelona els passats dies 12, 13 i 14 d'octubre de 2018.

Vilabort (Passer hispaniolensis)


INTRODUCCIÓ
El 12 de juliol de 2017 es va trobar un grup de 60 exemplars de Vilabort (Passer hispaniolensis) a Hortunas, terme de Requena (la Plana d’Utiel-Requena), província de València. A la tardor de 2017 quan els xops van perdre les fulles a la vora del riu Magre es van comptar entre 39 i 42 nius.

A La primavera de 2018 es van fer 4 visites buscant l’espècie sense resultats, però el 10 de juny es va trobar el primer mascle cantant a la vora d’un niu nou situat a 2 km a l’est dels nius de 2017. En posteriors visites, gràcies al cant dels mascles es va estimar que hi havia 15 nius i l'11 de juliol es van trobar els primers pollets que demanaven becades fora del niu confirmant la reproducció per segon any consecutiu.

Nius de Vilabort (Passer hispaniolensis)


MATERIAL i MÈTODES
De l'1 d'abril al 15 de juliol de 2018, es van realitzar un total de 10 transectes vora riu, al llarg de tota la vall del Magre entre el llogaret d'Hortunas i el límit est del terme de Requena on el riu s'engorja i desapareixen els cultius. Aquests recorreguts es van realitzar de 7 h a 11 h i des de les 19 h fins a la posta del sol, es buscaven indicis de presència-absència de Passer hispanoliensis; en cas de trobar individus, es feia un seguiment del seu comportament.

Vall del riu Magre a Hortunas UTM XJ66, en groc nius 2017, en verd nius de 2018


CONSERVACIÓ
Atenent l'escassa bibliografia existent, la desaparició va ser generalitzada durant la dècada de 1980 i amb una data límit, l’any 1990. Les causes de la desaparició com a reproductor haurien de ser la competència amb el Teuladí (P. domesticus) tot i que degué ser més significatiu l'abús de pesticides que haurien afectat nius i pollets perquè en època reproductora els insectes representen un 5% de la seua dieta. 
Distribució en època de reproducció de Passer hispaniolensis  a l’estat espanyol en 2018 (aproximació), en roig colònies al País Valencià.


Les citacions esporàdiques tornen a València l'any 2002 i es van generalitzant des de l'any 2015. Els primers indicis de cria comencen per l'interior de València l'any 2006 i la primera cria confirmada va ser l'any 2017 a Hortunas (Requena, La Plana d'Utiel-Requena). En 2018 tornen a reproduir-se a Requena i comencen a Villena (l'Alt Vinalopó) on 2-3 parelles nien en un teulat d’una casa de camp (


RESULTATS
Seguiment de l’any 2018;

Es va trobar el primer exemplar el dia 10/6, era un mascle que cantava vora el niu. Aquest està ubicat en les branques altes d'un xop i està prou tapat per les fulles.

El 16/6 el mateix mascle dóna becades a la femella dins del niu, de tant en tant aprofitava l’absència d’un mascle veí que està construint el seu niu per furtar-li material amb el qual enllestia el seu.

Femella de Vilabort a Hortunas


1/7: adults dels dos sexes estan molt actius al capvespre, posats dalt d'un canyar amb un curt vol atrapaven formigues alades i després tornen al lloc.

4/7: set mascles canten al costat dels seus nius mentre altres adults s'alimenten de llavors en un guaret, encara es podia observar mascles duent material al niu.

Polls volanders de Vilabort a Requena


L'11/7 una parella donava becades a 2 polls volanders.

13/7: dues parelles donaven becades a 2 i 3 pollets.

El 4/8 sols es va trobar una femella, abandó de la colònia.

Nius de 2017, foto feta a la tardor.


HIPÒTESI
El grup reproductor ve a Requena a principis del mes de juny, finalitza la cria a finals de juliol i desapareix a principis d’agost. És probable que realitze la primera posta en altra localitat no massa llunyana a Requena (tal vegada a la comarca de la Manchuela, Albacete, distant 14 km en línia recta), i posteriorment es dispersen cap al riu Magre per fer la segona posta buscant una major abundància de recursos en ple estiu gràcies a la frescor d'aquesta vall.CONCLUSIONS
La reproducció comprovada els anys 2017 i 2018 confirma l'expansió progressiva cap a l'est peninsular d'exemplars que, en el cas valencià, serien d’ocells provinents probablement d'Albacete.Per reproduir-se trien la vall del riu Magre amb un bosc fluvial ben conservat amb predomini de xops i àlbers Populus sp., envoltat d'un mosaic de cultius de cereal, guarets, horts de regadiu, nogueres i vinya, i amb les muntanyes del voltant cobertes de pinedes de Pi blanc Pinus halepensis.

Racó on es trobaren part dels nius en 2018


Gràcies al coneixement de la fenologia reproductiva de P.  hispaniolensis  (Marqués, 2002-2009) i les observacions obtingudes, es pot establir el calendari reproductiu de l’espècie durant l’estiu de 2018 a València. Aquestes observacions apuntarien clarament que els exemplars registrats sols venen a Hortunas a fer les segones postes.

Explicació del pòster al COTPC d'octubre de 2018


NOMS VALENCIANS DE PASSER HISPANIOLENSIS
Atenent l’antiguitat propose la utilització com a nom comú valencià: “Vilabort” que era l’emprat a la Plana Alta, Castelló.

Mascle de Vilabort cantant al costat del seu niu, Requena 2018.


Noms valencians de P. hispanoliensis ordenats per antiguitat i font:

Vilabort; Pardo Gutiérrez, R. (1984). Las Aves del Naranjal de la Provincia de Castellón. Ed. Confederación Española de Cajas de Ahorro, Madrid.

Teuladí moro; Villaplana i Ferrer, J. (1988) Introducció a la fauna vertebrada de la Safor. Ed.  C.E.I.C. Valencia. Teuladí Foraster; Polo, A. & Polo, M. (eds.). Aves de la Comunidad Valenciana 2000-2001-2002. Societat Valenciana d´Ornitologia. València.

Teuladí de passa; Tirado et al. (2017). Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana. Vol. XV. 2012-2013. Internatura. Castellón.

Teulat de vinguda; Polo, T. & Polo, M. (eds.) in prep. Atles dels ocells de València. Societat Valenciana d'Ornitologia (SVO). València.


Text, fotos i gràfics de Rafa Muñoz 2018.

04 de setembre 2018

ISLANDIA (VI)


27 de julio, una playa del Ártico.

Tocaba cambiar de alojamiento y empezar a acercarnos a Reykjavík. Esa mañana para despedirme de las aves de Akureyri tenía que elegir porque me quedaban muchos sitios pendientes de visitar, los estanques de Svalbarðseyri-Tungutjörn, la laguna de Kristnestjörn, el delta del río Eyjafjarðará o la laguna de Ólafsfjarðarvatn, pero como ya había observado todas las especies aves acuáticas que hay de Islandia y todavía no había visto el Chochín islándico decidí acercarme a los bosques de Naustaborgir.


Naustaborgir


Naustaborgir y Kjarnaskógur (65°39'38.88"N / 18° 6'30.77"O)

Naustaborgir y Kjarnaskógur son unos bosques a las afueras, en el oeste de Akureyri, hay senderos señalizados, lagunas, turberas y un observatorio ornitológico, en esta zona hay Zorzal alirrojo, Pardillo norteño islándico, Chochín islándico y Reyezuelo sencillo.  
 
Hice un corto paseo de hora y media, tuve tiempo para ver Zorzal alirrojo (Turdus iliacus), Pardillo norteño islándico (Acanthis flammea islandica) y Lavandera blanca (Motacilla alba), al Reyezuelo sencillo (Regulus regulus) solo lo escuche, vi una sombra entrar a un espeso matorral, debía ser un Chochín islándico (Troglodytes troglodytes islandicus) pero… ¡Queda pendiente!


Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)Chochín islándico, Winter Wren, Músarrindill (Troglodytes troglodytes islandicus)

La raza islandesa del chochín es una especie bastante escasa aunque puede ser localmente común. Algunos buenos lugares para encontrarlo en verano son Höfði en Mývatn, Parque Nacional Skaftafell, Parque Nacional Þingvellir y en las zonas de abedul de la región de Vestfirðir.

A fines de septiembre, las aves se trasladan a las áreas de invernada, por ejemplo en el sudoeste eligen zonas costeras abiertas o arroyos cálidos. Se estima que hay una población de entre 500-2.000 parejas.


Chochín común (Troglodytes troglodytes kabylorum) ibérico. 


Era el ave más pequeña de Islandia pero perdió este honor en 1955 cuando llegó el Reyezuelo sencillo (Regulus regulus), estos pesan entre 4.5 y 7 gramos, la mitad que un chochín. Los reyezuelos aprovecharon para asentarse los nuevos bosques plantados recientemente en Islandia.


Río HorgáRío Horgá, Melar í Hörgárdal (65°43'16.60"N / 18°19'43.81"O)

Ya toda la familia salimos por la Ring Road dirección oeste, al poco de salir de Akureyri encontramos este valle que tenía un precioso río y paramos para dar un paseo. En un momento encontramos Agachadiza común (Gallinago gallinago), Ánsar común (Anser anser) con pollos, Archibebe común (Tringa totanus), Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula) y Chorlito dorado europeo (Pluvialiis apricaria).


Agachadiza común (Gallinago gallinago)Agachadiza común, Common Snipe, Hrossagaukur (Gallinago gallinago)

Cada primavera entre 500.000 y 600.000 agachadizas hacen un viaje en solitario desde Europa para llegar a Islandia, recientemente se ha comprobado que algunos ejemplares prefieren intentar sobrevivir el invierno en la fría Islandia y así se evitan el peligroso viaje migratorio. En primavera eligen prados costeros, páramos y turberas. Los machos en celo hacen un sonido muy característico durante el vuelo, es una especie de "tamborileo" que producen cuando las plumas exteriores de la cola golpean rítmicamente mientras se dejan caer. Los adultos tan pronto como los pollitos nacen se van, se reparten los pollos para seguir cada uno por su cuenta con la crianza.


Escribano nival (Plectrophenax nivalis)


Playa de Grettir, Skagafjörður (65°52'37.24"N / 19°44'0.51"O)

Elegimos ir a esta playa porque tiene una pequeña piscina termal libre pero lo mejor no estaba allí. Nada más llegar un juvenil de Escribano nival (Plectrophenax nivalis) correteaba entre nuestro pies. En la playa junto a la piscina había una colonia de Charrán ártico (Sterna paradisaea) con pollos.


Cadáveres de frailecillo en la playa de Grettir


A unos metros de la playa de los charranes, entre la alta hierba había una pequeña balsa que no tendría más de 3x1,5 metros, tenía mucha vegetación y restos de troncos empujados por las tormentas, allí había 26 Falaropo picofino (Phalaropus lobatus) con todo tipo de plumajes, algunos con sus vistosas galas nupciales, otros con el blanco plumaje invernal y varios con plumajes intermedios. Lo mejor de todo es que estaban descansando y no se inmutaron con mi presencia.


Falaropo picofino (Phalaropus lobatus)


Seguí caminando por un pequeño altozano que daba a una playa abierta a la boca del fiordo de Skagafjörður, delante justo estaba la isla de Drangey.


Págalo parásito (Stercorarius parasiticus)


Dragney es una enorme roca de paredes verticales de hasta 180 metros de altura, allí hay una colonia de aves marinas con más de 100.000 parejas de varias especies, frailecillo, arao de Brünnich que son más numerosos que los comunes, alcas, gaviotas tridáctilas, fulmar, una pareja de cuervos y otra de halcón gerifalte. En sus aguas abundan el bacalao y el fletán.


Drangey al fondo y playa de Grettir

Por si fuera poco en el mismo fiordo hay dos colonias más, la de la isla de Málmey y la isla de Lundey. La colonia de Drangey se puede visitar en barco desde el puerto de Sauðárkrókur, más información en: www.drangey.net


Grettir

La playa de Grettir tenía arenas negras y es un sumidero, el mar envía allí todo lo que entra en el fiordo, había varios cientos de grandes troncos provenientes de Canadá o Siberia, recordar que Islandia talaron todos los árboles y no queda ninguno grande, también había de restos de la industria pesquera y mucho  animal muerto. 

En la orilla el mar dejaba trazos de líneas rojas que al acercarte veías que eran unas mínimas gambas rojas, supongo que algún tipo de krill. Encontramos una treintena de cuerpos medio despedazados de frailecillo, debían ser los restos que dejaban los predadores, un cuerpo arao común, otro de un págalo grande, un cráneo y un espinazo de una foca común y un Rorcual aliblanco (Balaenoptera acutorostrata) de unos 9 metros que llevaba alguna semana muerto.


Rorcual aliblanco (Balaenoptera acutorostrata)


Pero la playa también estaba llena de vida, encontramos nidos de Charrán ártico (Sterna paradisaea) con huevos, grupos de hembras y pollos de Eider común (Somateria mollissima) en las orillas, los grupos de machos nadaban más alejados, una familia de Cuervo grande (Corvus corax), Fulmar boreal (Fulmarus glacialis), Gavión atlántico (Larus marinus), Gaviota argéntea (Larus argentatus), Gaviota tridáctila (Rissa tridactyla), Lavandera blanca (Motacilla alba), Ostrero euroasiático (Haematopus ostralegus) y Págalo parásito (Stercorarius parasiticus). Se hacía tarde y nos quedaban unos kilómetros hasta nuestro siguiente alojamiento así que nos fuimos al Hotel Huni, en Blönduós.


Nido de Charrán ártico (Sterna paradisaea)Rorcual aliblanco, Minke whale (Balaenoptera acutorostrata)

Es la ballena más frecuente durante todo el año en las costas de Islandia, son pequeñas en comparación con otras especies, algunas llegan a superar los nueve metros de longitud. Su comportamiento suele ser tímido pero son curiosas y se acercan a los barcos. Como hay muchas se suelen observar regularmente desde casi todos los puertos donde hay actividades de observación de ballenas.

Falaropo picofino (Phalaropus lobatus)


Falaropo picofino, Red-necked Phalarope, Þórshani (Phalaropus lobatus)

Esta especie es un reproductor común en Islandia, se estima que hay una población de 50.000 parejas. Son las aves migratorias que llegan más tarde a Islandia. Las primeras aves aparecen en la segunda semana de mayo, también se marchan pronto, lo hacen en la segunda mitad de julio y las últimas en septiembre. Pasan el invierno en las costas de América del Norte, en Centroamérica e incluso llegan a Perú, algunos llegan a Europa. Nidifican en todo tipo de humedales, desde el nivel del mar hasta las tierras altas. Algunas localidades islandesas donde son frecuentes son Mývatn, Flóinn, Rif, Stóra-Sandvik o Hornafjarðarfljót.Aguja colinegra (Limosa limosa islandica)


Aguja colinegra, Black-tailed Godwit, Jaðrakan  (Limosa limosa islandica)

Esta especie se reproduce aislada, eligen páramos y praderas húmedas, son aves muy valientes cuando se acerca algún depredador no dudan en acosarlo en vuelo hasta que lo alejan de sus polluelos. En Islandia se estima una población de entre 37.000 y 47.000 ejemplares.

En invierno migran al sur de Europa y al norte de África pero en los últimos años ha aumentado la población de L. l., islandica, las razones no están claras pero probablemente se debe a que el calentamiento global permite que las aves críen antes y ahora algunos ejemplares acortan la distancia a la hora de elegir sus zonas de invernada, muchas se quedan en el Reino Unido donde además de más cerca no sufren presión cinegética.
28 de julio, la península de Vatnsnes, focas y aves.

El sorprendente alojamiento en el que estábamos era colegio, un internado que fuera de la época lectiva se convierte en un establecimiento turístico con todas sus instalaciones deportivas a disposición de los clientes, estas incluyen un campo de fútbol, gimnasio totalmente equipado con cancha de baloncesto, una piscina grande con aguas termales a 24°C y al lado mismo un jacuzzi con aguas a 35°C. En el comedor sirven varios platos a elegir bien cocinados y cerveza, todo a un buen precio, además el desayuno estaba muy bien. Para mí lo mejor del hotel es que está aislado en una zona de cultivos herbáceos llamada Húnavellir, junto al enorme lago de Svínavatn, allí me dirigí esa mañana a pajarear antes de desayunar. 


Lago Svínavatn, cisne cantor


Húnavellir, lago Svínavatn (65°32'30.64"N / 20°12'6.62"O)

La pista de grava estaba llena de Bisbita pratense (Anthus pratensis), alguna Lavandera blanca (Motacilla alba) y Zorzal alirrojo (Turdus iliacus).

En el lago había tres parejas de Colimbo grande (Gavia immer) y una cincuentena de Cisne cantor (Cygnus cygnus), adultos y pollos.


 Bisbita pratense (Anthus pratensis)


En los campos encontré dos parejas de Aguja colinegra islandesa (Limosa limosa islandica), Archibebe común (Tringa totanus), Cuervo grande (Corvus corax), Gaviota argéntea (Larus argentatus), Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) y Págalo parásito (Stercorarius parasiticus).


Cisne cantor (Cygnus cygnus)


Cisne cantor, Whooper swan, Álft (Cygnus cygnus)

En el norte de Islandia se anilla y se siguen las poblaciones de cisne cantor dentro de un estudio de ámbito  internacional, gracias a este proyecto, entre otras cosas, se conoce que de la pareja del lago Ólafsfjörður el macho nació en el lago de Fnjóskadalur, a unos 50 km de distancia en el verano de 2002, su pareja también nació en el mismo lago Ólafsfjörður. Se emparejaron en Inglaterra en el invierno de 2004-5, criaron por primera vez en el verano de 2006 en Ólafsfjörður, lugar de nacimiento de la hembra y que la cría tuvo éxito. Desde entonces se reproducen con regularidad.

Los cisnes islandeses invernan mayoritariamente en Gran Bretaña e Irlanda, unos pocos ejemplares se quedan todo el año en Islandia y otro pequeño contingente llega al continente europeo. Los cisnes islandeses son los realizan la migración más larga, hacen dos viajes anuales de entre 800 y 1.000 km.

Hvítserkur

Hvítserkur, Hvammstangi (65°36'18.71"N / 20°38'10.00"O)

Ya toda la familia nos dirigimos a la península de Vatnsnes, la primera parada la hicimos en esta roca llamada el rinoceronte de piedra, es un farallón con 15 metros de altura cercano a la costa. Para los antiguos islandeses esta piedra era un troll que caminaba por la bahía de Húnaflói y el primer rayo de sol de la mañana lo convirtió en piedra ¿os suena?

Donde hay una franja de arena que cierra la bahía descansaban 120 ejemplares de Foca común atlántica (Phoca vitulina vitulina), cerca del mar había adultos, jóvenes y pequeños nacidos este año, tumbadas dormitaban y de cuando cambiaban de postura o se rascaban, en el agua había tres ejemplares que parecían estar refrescándose.  


Foca común atlántica (Phoca vitulina vitulina)


Foca común atlántica, Harbour seals, Hafnar salir (Phoca vitulina vitulina)

La foca común atlántica es la más frecuente y la menos recelosa de las focas atlánticas, es la más fácil de observar, el mejor momento para observarlas son las dos horas de la bajamar. 

En 2008 se estimó que el tamaño de su población era de unos 83.200 ejemplares. Geográficamente están distribuidas de la siguiente forma; 27.150 en el Reino Unido e Irlanda, 15.500 en el Mar de Wadden (Holanda y Alemania), 13.000 en Lijmfjorden y Kattegat (Dinamarca). En la boca del mar Báltico entre Noruega, Suecia y Dinamarca 600, 3.800 en Noruega y 700 en el Mar de Barents. (SMRU, 2009).

En Islandia se han realizado censos aéreos que cubren toda la costa islandesa desde el verano de 1986, ese año se estimó que había una población de 33.000 ejemplares. En 2011 habían bajado a 12.000 ejemplares y en 2016 seguía cayendo su población en picado a 7.700 ejemplares, es una preocupante reducción cercana al 80%. Esta especie tiene un futuro muy negro porque en Islandia la foca común sigue siendo una especie cinegética que además tiene una alta mortalidad a causa de las actividades pesqueras.


 Foca común atlántica (Phoca vitulina vitulina)


Los adultos tiene un pelaje moteado cuando están secos, los juveniles hasta los 3 años tienen un color beige claro más homogéneo cuando están secos y algunos tienen anillos oscuros alrededor de los ojos lo que les da una apariencia de llevar gafas. El patrón de las manchas del manto es único para cada foca y no cambia nunca lo que permite individualizar cada ejemplar.

La foca común atlántica permanece fiel a su territorio de por vida, esto las hace muy vulnerables ante cualquier pérdida severa de ejemplares en una zona concreta, han desaparecido varias poblaciones aisladas como la del lago Ontario a comienzos de 1800, la población de las islas Feroe a mediados en 1845, las focas de la isla Sable (Canadá) han sufrido una dramática caída a principios de la década del 2000 (Bowen et al., 2003). La actual población del Mar Báltico se considera que es solo un pequeño vestigio de una población que anteriormente estaba ampliamente distribuida por toda Escandinavia (Helander y Bignert, 1992). Las colonias de focas de Gran Bretaña han estado en declive durante la última década, se sabe que las poblaciones de Orkney y Shetland han disminuido un 40% durante un período de 5 años (Lonergan et al., 2007). ¡Otra especie que camina hacia la extinción delante de nuestros ojos y no hacemos nada, se sigue cazando sin tregua!


 Foca común atlántica (Phoca vitulina vitulina)


Hay tres subespecies más de foca común; la Foca común de Ungava (Phoca vitulina mellonae) es la que tiene cuenta con menos ejemplares, viven en lagos de agua dulce sin acceso al mar en el norte de Quebec, se sospecha que solo quedan en tres lagos (DFO, 2009). Se desconoce el tamaño de su población, se sospecha que son solo unos pocos cientos de ejemplares (COSEWIC, 2007; DFO, 2009).

La Foca común del Pacífico oriental (Phoca vitulina richardii) es la más numerosa, se estima que hay una población de unas 235.000 que se distribuyen por el mar de Bering en las islas Pribilof y las Aleutianas (Alaska), llegan al sur hasta la Baja California. (Jemison y Kelly, 2001; Jemison et al, 2006).

Por último está La Foca común de Kuril (Phoca vitulina stejnegeri), quedan unos 3.500 ejemplares que viven en las Islas Kuriles entre Japón y Siberia junto al mar de Ojotsk. (Thompson & Härkönen, 2008)

 Arao aliblanco (Cepphus grylle)


Illugastadir (65°36'21.60"N / 20°52'39.71"O)

Siguiendo por la pista 711, bordeando la península de Vatnsnes llegamos a una granja donde había un parking y un sendero que llevaba una costa baja, protegida por grandes rocas. Llovía con fuerza y soplaba un gélido viento, pero valía la pena, allí se refugiaban varios adultos de Arao aliblanco (Cepphus grylle), hembras con pollos de Eider común (Somateria mollissima), en las playa encontramos Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula), Correlimos común (Calidris alpina), Correlimos oscuro (Calidris marítima) y Ostrero euroasiático (Haematopus ostralegus).


 Correlimos oscuro (Calidris marítima)


En los prados vimos Collalba gris (Oenanthe oenanthe), volaban adultos enfurecidos de Charrán ártico (Sterna paradisaea) uno de ellos me lanzó un picotazo a la cabeza que no me hizo daño porque llevaba gorra y capucha también pasaban a gran velocidad algunos Págalo parásito (Stercorarius parasiticus).

Sobre las rocas descansaban adultos y jóvenes de Foca común atlántica (Phoca vitulina vitulina). Al final de la senda encontramos un hide próximo a las rocas donde estaban las focas, tenía dos prismáticos a disposición de los visitantes. Como cada vez llovía más y el viento no amainaba fuimos a comer a Hvammstangi, después nos dirigimos al hotel Huni para resguardarnos del mal tiempo y disfrutar de sus instalaciones, como premio nos dimos un baño termal bajo la lluvia y vimos una espectacular puesta de sol que solo salió para despedir el día.


 Foca común atlántica (Phoca vitulina vitulina)
29 de julio, hacía la península de Snæfellsnes

Nos esperaba un largo camino hasta nuestro último alojamiento en el extremo oeste de la península de Snæfellsnes.


Norðurá River, Hvammur (64°49'9.44"N / 21°23'23.59"O)

Los kilómetros pasaban mientras disfrutamos del paisaje hasta que llegamos a este valle y vimos un Zorro ártico (Alopex lagopus) que correteaba por las gravas a orillas del Norðurá.

 Zorro ártico (Alopex lagopus)


Zorro ártico, Arctic Fox (Alopex lagopus)

Antes de la fundación de los primeros asentamientos humanos el zorro ártico era el único mamífero terrestre que vivía en Islandia. Son unos pequeños reyes de la adaptación, son capaces de aprovechar cualquier recurso, se alimentan de huevos, aves, carroña, invertebrados y bayas. Hay dos morfos, el blanco es totalmente blanco en invierno y moteado de blanco y marrón en verano, el morfo azul tiene todo el año un azul negruzco.

En Islandia es una especie cinegética que tradicionalmente ha sido muy perseguido, desde ganaderos para proteger a sus corderos, granjeros de eiders, se le caza todo el año, incluso el oficio pagado más antiguo de la isla era el de alimañero, en primavera buscaban y eliminaban camadas enteras y cobraban recompensas.

Los zorros son más abundantes en los fiordos occidentales cerca de las colonias de aves marinas. Por suerte están protegidos en la norteña reserva de Hornstrandir desde el año 1994 y gracias a ello se han vuelto tan dóciles que incluso se acercan con curiosidad a los turistas.

 Columnas basálticas de Gerthuberg


Columnas basálticas de Gerthuberg (64°51'29.76"N / 22°21'42.04"O)

Hicimos una breve parada en esta zona que tiene los acantilados de basalto más grandes de la isla.


 Foca común atlántica (Phoca vitulina)


Ytri Tunga (64°48'26.36"N / 23° 4'27.98"O)

Dimos un paseo por esta costa que tiene abundantes bajíos resguardados por grandes rocas, observamos Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula), Cormorán grande (Phalacrocorax carbo), Foca común atlántica (Phoca vitulina), una Foca gris (Halichoerus grypus), Gaviota argéntea (Larus argentatus), Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) y Ostrero euroasiático (Haematopus ostralegus).


 Ostrero (Haematopus ostralegus)Ostrero, Oystercatcher, Tjaldur (Haematopus ostralegus)

Este es el ejemplo de una especie que puede utilizar dos estrategias distintas para pasar el invierno, en otoño muchos ostreros islandeses atraviesan el mar, llegan a las islas Británicas e Irlanda, unos pocos continúan su viaje hasta el continente europeo y norte de África, pero hay otro grupo que prefiere arriesgarse y pasar todo el invierno en Islandia, así evitan los riesgos de un largo viaje atravesando casi 1.000 km de océano cada vez.

Muchos de los ostreros sedentarios consiguen sobrevivir el crudo y largo invierno que tiene muy pocas horas de luz, al llegar la primavera tienen el premio de ser los primeros en escoger donde instalar su nido. Eligen zonas costeras o prados del interior que estén próximos a lagunas o ríos. En marzo llegan las primeras aves migradoras, son de las primeras especies migradoras en volver, para los islandeses su llegada señalaba el comienzo de la primavera.

Zampullín cuellirrojo (Podiceps auritus)

Lago Garðavöllur (64°48'53.18"N / 23° 7'53.67"O)

Este lago fue uno de los pocos que vimos con aves en la península de Snæfellsnes, había una pareja de Cisne cantor (Cygnus cygnus) y otra de Zampullín cuellirrojo (Podiceps auritus).

 Zarapito trinador (Numenius phaeopus)


Arnarstapi (64°45'59.76"N / 23°37'17.35"O)

Llegamos a medio día a esta pequeña localidad, tras comer algo hicimos un recorrido por los acantilados que a finales de julio todavía tenían alguna pareja con pollos en el nido, vimos Charrán ártico (Sterna paradisaea), pollos muy crecidos de Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), Gaviota tridáctila (Rissa tridactyla) con pollos grandes y pequeños, Págalo parásito (Stercorarius parasiticus) y Zarapito trinador (Numenius phaeopus).

 Gavión atlántico (Larus marinus)

Río Gufuskálamóður (64°53'23.40"N / 23°57'46.34"O)

Llegando al final de la penísula de Snæfellsnes, pegado a la carretera 574 había un pequeño riachuelo que tenía bastantes gaviotas, allí vimos Gavión atlántico (Larus marinus), Gaviota argéntea (Larus argentatus) y Gaviota sombría (Larus fuscus).


Joven de Gavión, Gaviota sombría y 2 Gavión hiperboreoPlaya de Skarðsvík, Snæfellsjökull N. Park (64°52'52.85"N / 23°59'4.89"O)

Ya avanzada la tarde nos dirigimos al extremo de la península Snæfellsnes y encontramos esta pequeña playa que estaba azotada por un fuerte oleaje y un viento huracando, tenía que esconderme tras la rocas para poder soportar la arena que nos lanzaba el viento con furia, pero la playa estaba llena de vida, pudimos ver Gaviota sombría (Larus fuscus), adultos y jóvenes Alcatraz atlántico (Morus bassanus) en vuelo y pescando cerca de la costa, Cormorán grande (Phalacrocorax carbo), un bando de Correlimos tridáctilo (Calidris alba) que eran capaces de levantar el vuelo e ir contra un viento que a mí me hacía caminar con dificultad, un macho de Pato arlequín (Histrionicus histrionicus) estaba pescando donde rompían las potentes olas, sospecho que deben aprovechar que se remueve el sustrato y deja accesibles los pequeños animales que viven enterrados en la arena de los que se alimentan.


 Playa de Skarðsvík


Faro de Svörtuloft, Snæfellsjökull N. Park (64°51'50.27"N / 24° 2'18.43"O)

Seguimos la pista y nos llevó hasta el faro de Svörtuloft, está pintado con un chillón color naranja, está sobre unos acantilados que todavía tenían algunas parejas de Alca común (Alca torda), Arao de Brünnich (Uria lomvia) y Gaviota tridáctila (Rissa tridactyla).


 Alcatraz atlántico (Morus bassanus)


Volando cerca de la costa pasaron grupos de Alcatraz atlántico (Morus bassanus), Gaviota argéntea (Larus argentatus) y Pardela pichoneta (Puffinus puffinus). En el agua nadaba un Cormorán grande (Phalacrocorax carbo).

Se había hecho tarde y nos dirigimos a la localidad de Hellissandur donde teníamos reservada la habitación en el hotel WELCOME HOTEL HELLISSANDUR.


Pardela pichoneta (Puffinus puffinus)


30 de julio, despedida de Snæfellsnes y de Islandia

Era nuestro último día en Islandia y yo todavía no tenía bastante, a pesar que esa mañana tenía que conducir casi 300 kilómetros hasta el aeropuerto de Keflavík y de madrugada otros 190 para volver de Elx a nuestra casa en l’Horta Nord, madrugué más de la cuenta y volví al Parque Nacional de Snæfellsjökull. 


Pato arlequín macho y hembra de Eider comúnRío Gufuskálamóður (64°53'23.40"N / 23°57'46.34"O)

Con más tranquilidad busque un lugar para prospectar las gaviotas que descansaban o lavaban su el plumaje en el arroyo Gufuskálamóður. Para un ornitólogo la persistencia suele tener premio, comparado con la tarde anterior había más gaviotas y de más especies. Destacaban por su tamaño 2 adultos y un juvenil de Gavión atlántico (Larus marinus), un poco más pequeños pero inconfundibles había tres adultos y dos inmaduros de Gavión hiperbóreo (Larus hyperboreus), de gaviotas medianas había varias Gaviota argéntea (Larus argentatus) y una Gaviota sombría (Larus fuscus), por la zona buscaba alguna presa un Esmerejón (Falco columbarius).


 Archibebe común (Tringa totanus)


Faro de Öndverðarnes, Snæfellsjökull N. Park (64°53'5.91"N / 24° 2'37.67"O)

En los bajíos cercanos al faro de Öndverðarnes llegué a una pequeña playa que estaba a llena de vida, en el agua tenía a pocos metros Arao aliblanco (Cepphus grylle), dos machos de Pato arlequín (Histrionicus histrionicus) y hembras con pollos de Eider común (Somateria mollissima). Volando cerca Fulmar boreal (Fulmarus glacialis) y Gavión hiperbóreo (Larus hyperboreus).


 Fulmar boreal (Fulmarus glacialis)


Era una mínima caleta pero en la playa había muchas más especies, Archibebe común (Tringa totanus), Correlimos común (Calidris alpina), Correlimos oscuro (Calidris maritima), Correlimos tridáctilo (Calidris alba) y Vuelvepiedras común (Arenaria interpres). En la misma playa iban y venían estos paseriformes: Bisbita pratense (Anthus pratensis), Collalba gris (Oenanthe oenanthe) adultos y jóvenes volanderos, grupos con miembros de todas las edades de Escribano nival (Plectrophenax nivalis) y adultos y jóvenes de Lavandera blanca (Motacilla alba).


 Vuelvepiedras común (Arenaria interpres)


A pocos metros, en una pequeña laguna entre los prados vi un Falaropo picofino (Phalaropus lobatus), cerca en una zonas con gravas vi un Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula) y a su pollo ya crecido, el adulto lo llamó para apartarlo de las ruedas del coche. 


 Faro de Svörtuloft


Faro de Svörtuloft, Snæfellsjökull N. Park (64°51'50.27"N / 24° 2'18.43"O)

En el faro acabé la escapada matinal observando Alca común (Alca torda), Arao de Brünnich (Uria lomvia), Frailecillo atlántico (Fratercula arctica), en los acantilados, Alcatraz atlántico (Morus bassanus) y Charrán ártico (Sterna paradisaea) en vuelo. 

El día solo nos dio para conducir y comer en Reykjavík una estupenda sopa metida dentro de un generoso pan, conducir una hora más hasta el aeropuerto y volver a casa. ¡Sin duda ha sido un viaje muy intenso y muy recomendable!


 Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)BIBLIOGRAFÍA

Anthony D. Fox et al., “Current estimates of goose population sizes in western Europe, a gap analysis and an assessment of trends”. ORNIS SVECICA 20: 115–127, 2010.

HANDBOOK OF THE BIRDS OF THE WORLD vol 1 by Josep del Hoyo-Andrew Elliot-Jordi Sargatal - Lynx Edicions - ISBN: 8487334105

ENCYCLOPEDIE DES OISEAUX DE FRANCE ET D’EUROPE – de Peter Hayman et Rob Hume - Flammarion – ISBN: 2082009920

GUIDE DES CANARDS, DES OIES ET DES CYGNES – de Steve Madge - Delachaux et Niestlé - ISBN: 2603013769

THE COMPLETE BOOK OF BRITISH BIRDS – Written by “Royal Society for the Protection of Birds” experts - Préface de Magnus Magnusson - Michael Cady- Rob Hume Editors - ISBN: 0749509112 


 Collalba gris (Oenanthe oenanthe) 


THE HANDBOOK OF BIRD IDENTIFICATION FOR EUROPE AND THE WESTERN PALEARCTIC by Mark Beaman, Steve Madge - C. Helm - ISBN: 0713639601

HARLEQUIN DUCKS (HISTRIONICUS HISTRIONICUS) OF THE RIVER LAXA, ICELAND: BREEDING SUCCESS IN RELATION TO CONDITIONS ON THEIR BREEDING, MOLTING AND WINTERING GROUNDS. Thorkell Lindberg Thorarinsson, Árni Einarsson and Arnthor Gardarsson. Northeast Iceland Nature Center, Husavik, IS 640; Myvatn Research Station, IS 660; University of Iceland, IS 101 Reykjavik; lindi@nna.is.

Field studies on the Harlequin Duck in Iceland. SVEN-AXEL BENGTSON.

THE BIRDS AT MYVATN. Árni Einarsson. 1992. University of Iceland, Reykjavík.
Myvatn Research Station and University of Iceland. http://www.ramy.is


Sigurgeirs Bird Museum. http://www.fuglasafn.is/Enska/Index_enska.htm
Gísli Már Gíslason 1985. El ciclo de vida y la producción de Simulium vittatum Zett., en el río Laxá, noreste de Islandia. Verh. Internat. Verein. Limnos. 22: 3281-3287.