AUS DE TARDOR AL BARRANC DEL CARRAIXET

 

Barranc del Carraixet, Alboraia

La canalització del tram final del barranc del Carraixet va començar a fer-se l'any 1991, en concret el llit al pas pels termes de Tavernes Blanques, Almàssera, Alboraia fins a la desembocadura. L’actuació fou de 3,9 quilòmetres de llarg per 50 metres d'amplària. Les obres finalitzaren en abril de 1996 i costaren 25,1 milions d'euros que serviren per a crear un llit d'escullera capaç d'absorbir un cabal de fins a 1.250 metres cúbics per segon. La construcció és estructura de cascall emmallat permeable en la major part el que permet el drenatge dels camps dels voltants.


Desembocadura del Carraixet i el grau de València al fons


Hui als últims 3.000 metres del barranc del Carraixet hi ha un aiguamoll singular amb una bona qualitat d'aigües i vegetació que per estar tancat dins d'un llit canalitzat permet calcular amb molt facilitat la densitat de les aus aquàtiques que hi viuen dins d'una àrea de 150.000 m². Per traure les dades de presència s’han fet transsectes. Eixint de la desembocadura i anant per la bora sud, fins al pont del camí de les Vinyes i tornada per la bora nord fins a la mar. Sempre s'han fet el recorreguts en les tres primeres hores del dia amb l'objectiu d'anotar tots els individus observats o escoltats de totes les espècies detectades.


Horts de la partida de Savoia, a la bora del barranc


Des de 1997 s'han realitzat un total de 120 transsectes on s'han enregistrat un total de 2.850 observacions corresponents a 25.635 individus de 146 espècies diferents. En els vint-i-tres anys de mostreig l'esforç no ha sigut constant ni homogeni, però gràcies a la gran quantitat de dades i en tractar-se d’un període prolongat permet fer-se una idea molt aproximada de la biodiversitat i la densitat de les espècies que utilitzen aquest espai.


Els darrers metres del barranc abans de la mar, l'ermita dels Peixets


En vint-i-tres anys s’han realitzat 4 transsectes l’any 1997, 4 en 1998, 2 en 2001, 2 en 2002, 5 en 2003, 3 en 2004, 2 en 2006, 20 en 2007, 10 en 2008, 3 en 2009, 1 en 2010, 1 en 2011, 2 en 2013, 1 en 2014, 4 en 2015, 16 en 2016, 6 en 2017, 12 en 2018, 10 en 2019 i de moment 12 en 2020.


Camp de xufa, partida de Savoia


Els transsectes realitzats aquesta tardor s’han fet els dies 22 i 23 d’octubre, el 5 i 19 de novembre. A continuació es presenten les dades obtingudes de les 51 espècies d’aus detectades, amb comentaris i les densitats d’algunes espècies.

 

DADES D’OCTUBRE I NOVEMBRE DE 2020

Gall de canyar

 

Aus aquàtiques sedentàries amb densitats, 6 espècies:


Cabussonet (Tachybaptus ruficollis) 4 ex. presenten una densitat de 37.500 m²/au.

Coll-verd (Anas platyrhynchos) 85 ex. amb una densitat de 1.764,70 m²/au.

Fotja (Fulica atra) 107 ex. tenen una densitat de 1.401,86 m²/au.              

Gall de canyar (Porphyrio porphyrio) 9, resulta una densitat de 16.666,66 m²/au.

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 57 ex. presenten una densitat 2.631,57 m²/au.

Rossinyol bord (Cettia cetti) 11 ex. tenen una densitat de 13.636,36 m²/au.


Fotges al llit del barranc


     

Aus sedentàries, 18 espècies amb el màxim d’individus trobats en una sola jornada de cens: 


Busquereta capnegra (Sylvia melanocephala) 2 ex.        

Cadernera (Carduelis carduelis) 8 ex.

Cogullada vulgar (Galerida cristata) 1 ex.

Cueta blanca (Motacilla alba) 6 ex.                       

Estornell negre  (Sturnus unicolor) 13 ex.            

Gafarró (Serinus serinus) 12 ex.

Garsa (Pica pica) 7 ex.                 

Garseta blanca (Egretta garzetta) 2 ex. 

Gomet juvenil


Gomet  (Ixobrychus minutus) 1 ex. juvenil.

Merla (Turdus merula) 2 ex.


Oroval


Oroval  (Ardeola ralloides) 1 ex.

Teuladí (Passer domesticus balearoibericus) 16 ex.      


Teuladí torredà

Teuladí torredà (Passer montanus) 6 ex.

Tórtora turca (Streptopelia decaocto) 29 ex. mengen a un camp de xufa cremat abans de la recol·lecció.

Totestiu (Parus major) 1 ex.      

Trist (Cisticola juncidis) 8 ex.     

Verderol (Chloris chloris) 6 ex.  

Xoriguer (Falco tinnunculus) 1 ex. mascle.

 

Estornell negre

Aus estivals, 1 espècie, amb el màxim d’individus trobats en una sola jornada de cens: 


Oroneta (Hirundo rustica) 24 ex. aquesta fou la darrera observació abans de l’emigració postnupcial a Àfrica fou el 23 d’octubre.

 

Mosquiter comú


Aus hivernants, 15 espècies, amb el màxim d’individus trobats en una sola jornada de cens:

 

Bequeruda (Gallinago gallinago) 1 ex.   

Blauet (Alcedo atthis) 2 ex.                       

Busquereta de casquet (Sylvia atricapilla) 1 ex.                

Cagamànecs (Saxicola rubicola) 1 ex.     

Corba marina grossa (Phalacrocorax carbo) 1 ex.                           

Cua-roja fumada (Phoenicurus ochruros) 2 ex.                

Cueta torrentera (Motacilla cinerea) 2 ex.                         

Estornell (Sturnus vulgaris) 6 ex.                            

Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 20 ex.

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) 20 ex.

Pinsà (Fringilla coelebs) 6 ex. en pas migratori el 23 d’octubre.   

Pit-roig (Erithacus rubecula) 1 ex.           

Puput (Upupa epops) 1 ex.

Roquer (Ptyonoprogne rupestris) 8 ex. 

Tieta (Anthus pratensis) 6 ex.    

 

Ascle mascle

Aus ocasionals, 2 espècies: 

Ascle (Mareca strepera) un mascle, és la primera volta que detecta aquesta espècie.

Piuló (Mareca penelope) 1 ex. una femella, és la primera cita d’aquesta espècie al barranc.

              

Collverd i Piuló femella darrere

Aus Exòtiques o domèstiques assilvestrades, 5 espècies, amb el màxim d’individus trobats en una jornada de cens:  

Ànec  mut (Cairina moschata) 9 ex. Densitat 16.666,66 m²/au.

Ànec domèstic (Anas platyrhynchos domesticus) 1 ex. 

Colom domèstic (Columba livia domestica) 2 ex.            

Cotorra grisa (Myiopsitta monachus) 9 ex.

Oca domèstica (Anser anser domesticus) 1 ex.  

 

Xoriguer

Aus marines, presents a la platja i al darrer tram del barranc, 4 espècies: 


Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 2 ex.

Gavina corsa (Ichthyaetus audouinii) 1 ex.

Territ tres-dits (Calidris alba) 6 ex.          

Xatrac bec-llarg (Thalasseus sandvicensis) 1 ex.

 

Estornell

Text i fotos de Rafa Muñoz © 2020        


Añadir título

 

MARJAL DELS MOROS, TARDOR 2020

 

Fusell (Pluvialiis apricaria)

Aquesta tardor per fi han arribat les pluges, feia molta falta perquè la qualitat de l’aigua de la marjal estava molt compromesa, a més de poca quantitat, la poca que hi havia estava plena d’algues per l’excés de brutícia. L’aigua de pluja de novembre ha millorat l’estat de la marjal. Estem acabant el pas migratori i continuen les arribades d’aus hivernants. En les tres visites que he fet els matins dels dies 20 d’octubre i del 2 i 16 de novembre he observat un total de 72 espècies. Farem un xicotet repàs de les aus més destacables.

Marjal dels Moros


Dels agrós tenim una gran varietat, per destacar quelcom, perquè fa temps que no és novetat ressaltar les cites hivernals de gomet i oroval el 16 de novembre. En total he observat 9 espècies: Agró blanc (Ardea alba), Agró blau (Ardea cinerea), Esplugabous (Bubulcus ibis), Garseta blanca (Egretta garzetta), Gomet (Ixobrychus minutus), Oroval (Ardeola ralloides), Picaport (Plegadis falcinellus) i Rascló (Rallus aquaticus).


Gavina corsa (Ichthyaetus audouinii)


Dels ànecs cap novetat, sols ressaltar la presència de 8 exemplars d’ànec capblanc el dia 16/11. Aquestes són les espècies trobades: Ànec capblanc (Oxyura leucocephala), Ascle (Mareca strepera), Boix (Aythya ferina), Coll-verd (Anas platyrhynchos), Cullerot (Spatula clypeata), Sarset (Anas crecca) i Sivert (Netta rufina).  


Gall de canyar (Porphyrio porphyrio) 


De la resta d’aus aquàtiques sols cal destacar la troballa de 3 exemplars de Cabussó coll-negre el dia 3 de novembre. Aquest és el llistat d’espècies: Cabrellot (Podiceps cristatus), Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis), Cabussonet (Tachybaptus ruficollis), Corba marina emplomallada (Phalacrocorax aristotelis), Corba marina grossa (Phalacrocorax carbo), Flamenc (Phoenicopterus roseus), Fotja  (Fulica atra), Gall de canyar (Porphyrio porphyrio) i Polla d'aigua (Gallinula chloropus).


Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 


El grup de les aus rapinyaires és dels més fluixets, jo sols he trobat els habituals, Arpellot de marjal (Circus aeruginosus) i Xoriguer (Falco tinnunculus), tot i que companys han vist Esparver d'espatlles negres (Elanus caeruleus), Duc (Bubo bubo hispanus) i Mussol marí (Asio flammeus).


Part de l'estol de Baldriga balear (Puffinus mauretanicus) 


De les aus marines cal destacar la presència d'un gran estol de 500 exemplars de Baldriga balear (Puffinus mauretanicus) el dia 2 de novembre. També comentar-vos l'actuació de tres destrellats que practicaven l'esquí aquàtic i envestiren a les baldrigues mentre descansaven. Cal recordar que aquestes aus estan protegides i en seriós perill, qualsevol molèstia es deu denunciar. La sort que han tingut és que no puc llegir la identificació de la motora. M'han avisat que aquestes infraccions es deuen denunciar cridant al moment al 112. Emergències avisen a Comandància de Marina que per activar als ports pròxims per detectar la barca responsable i obrir l'expedient sancionador. La resta d'espècies observades han sigut: Gavina corsa (Ichthyaetus audouinii), Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus), Gavinot argentat mediterrani (Larus michahellis), Gavina capblanca (Larus genei) i Xatrac bec-llarg (Thalasseus sandvicensis).


Destrellats emvestint l'estol de bladrigues


Les aus limícoles que trobí foren: Bequeruda (Gallinago gallinago), Camallonga (Himantopus himantopus), Fusell (Pluvialiis apricaria), Merita (Vanellus vanellus), Territ variant (Calidris alpina) i Tètol cuanegre (Limosa limosa). Destaca el Fusell observat el 16/11, és una au poc freqüent als Moros. En octubre es va vorer un Bitor (Botaurus stellaris), alguns companys l’han sentit en dies posterior, jo el dia 15/11 vaig sentir un reclam que podria ser d’un exemplar, però no puc assegurar-lo.


Cagamànecs (Saxicola rubicola)


De la resta d’aus sols afegir el llistat d’espècies: Blauet (Alcedo atthis), Puput (Upupa epops), Todó (Columba palumbus), Tórtora turca (Streptopelia decaocto), Botxi meridional (Lanius meridionalis meridionalis), Busquereta capnegra (Sylvia melanocephala), Busquereta cuallarga (Sylvia undata), Busquereta de casquet (Sylvia atricapilla), Cadernera (Carduelis carduelis), Cagamànecs (Saxicola rubicola), Cogullada vulgar (Galerida cristata), Colom domèstic (Columba livia domestica), Cotorra grisa (Myiopsitta monachus), Cua-roja fumada (Phoenicurus ochruros), Cueta blanca (Motacilla alba), Cueta torrentera (Motacilla cinerea), Estornell (Sturnus vulgaris), Estornell negre (Sturnus unicolor), Gafarró (Serinus serinus), Garsa (Pica pica), Mosquiter comú (Phylloscopus collybita), Mosquiter ibèric (Phylloscopus ibericus), Oroneta (Hirundo rustica), Pit-blau (Luscinia svecica), Pit-roig (Erithacus rubecula), Roquer (Ptyonoprogne rupestris), Rossinyol bord (Cettia cetti), Teuladí (Passer domesticus balearoibericus), Teuladí torredà (Passer montanus), Tieta (Anthus pratensis), Trist  (Cisticola juncidis), Verderol (Chloris chloris), Xitxarra de canyar (Acrocephalus scirpaceus ambiguus) i Xitxarra mostatxuda (Acrocephalus melanopogon).


Xitxarra mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 

Tex i fotos de Rafa Muñoz.


Pit-blau (Luscinia svecica)

Blauet (Alcedo atthis) 

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

Estornell negre (Sturnus unicolor)


AUS DE LA DEVESA DEL SALER

 

Territ variant (Calidris alpina)

27 d’octubre de 2020

 

Estany del Pujol

Aquesta jornada torni a l’Albufera i a la Devesa del Saler i vaig comprovar que encara continua una bona mostra d’aus limícoles per les bores de l’estany del Pujol. Vaig vorer uns 120 exemplars de Territ variant (Calidris alpina), 5 de Territ menut (Calidris minuta), 13 Corriol gros (Charadrius hiaticula) a més de 25 ex. de Picarot (Tringa nebularia). A l’aigua hi havia 3 Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) i Cabrellot (Podiceps cristatus).


Territ menut (Calidris minuta) i darrere un Corriol gros (Charadrius hiaticula)


En la desembocadura de la Gola augmentà la varietat d’espècies amb una Garsa de mar (Haematopus ostralegus), un Fusell de mar (Pluvialis squatarola), Territ tres-dits (Calidris alba) i un Remena-rocs (Arenaria interpres). A més de les espècies habituals sols restaria assenyalar la presència de 3 ex. de Gavina capblanca (Larus genei) i Xatrac bec-llarg (Thalasseus sandvicensis).


Remena-rocs (Arenaria interpres).

Després al Racó de l’Olla, assenyalar que hi havia un gran estol de 524 exemplars de Camallonga (Himantopus himantopus), 9 ex. de Tètol cuanegre (Limosa limosa), 5 ex. d’Alena (Recurvirostra avosetta) i una Xerlovita (Tringa ochropus).


524 exemplars de Camallonga (Himantopus himantopus)

Encara queden exemplars en pas migratori d’Oroneta (Hirundo rustica) i ja han arribat a passar l’hivern els roquers (Ptyonoprogne rupestris).


Xerlovita (Tringa ochropus)

 De la resta d’animals habituals al Racó de l’Olla sols cal ressaltar la presència de 20 ex. d’Ànec blanc (Tadorna tadorna) i unes teranyines custodiades per tres grans aranyes de l’espècie Araneus diadematus.

Corriol gros (Charadrius hiaticula)

Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)

 

Text i fotos de Rafa Muñoz


Ànec blanc (Tadorna tadorna)

El Racó de l'Olla

Araneus diadematus

Territ variant (Calidris alpina)


UNA RENOVADA MARJAL DE RAFALELL I VISTABELLA

 

Marjal de Rafalell i Vistabella, Massamagrell

15 i 16 d’octubre de 2020

Al terme de Massamagrell s’ha fet una obra de millora ambiental i la instal·lació d’un observatori d’aus en la marjal amb un pressupost de 44.104,50 € fet per l’empresa Genevois S.L.U. amb una subvenció de la Diputació de València.


Novetats sobre el Visor Web l’Institut Cartogràfic Valencià 


Aquesta zona és una estreta banda entre els termes de València al sud i el de la Pobla de Farnals al nord, està dins la quadrícula UTM YJ38. En la part interior de la marjal, la més propera a la V-21 hi havia horts, ara queden com a testimoni unes velles oliveres a més de séquies i un xicotet ullal. Ara s'ha llevat part de la vegetació obrint una llacuna nova amb un parell d'illes, s'ha instal·lat un observatori d'aus, s'ha condicionat una zona amb taules, bancs i aparca bicis.

Segur que les obres milloraran la biodiversitat d’aquest indret que ara necessitarà la responsabilitat dels ciutadans per evitar vessaments de fem i brutícia, respecte de les instal·lacions, sobretot cal entendre que és un lloc ple de vida incompatible amb gossos solts o sorolls festers.


Observatori d'aus


He estat dos dies d’octubre testant la biodiversitat que segur millorarà amb el temps. Adjunte un llistat comentat d’espècies, totes les observacions són al terme de Massamagrell, un passeig que incloga la platja i la marjal de València, ben segur que ampliarà aquest llistat.


Nova llacuna a Massamagrell


En unes poques hores repartides en dos matins he trobat 33 espècies d’aus en una època que no és massa bona, ara el pas migratori ha minvat prou, alguns dels típics hivernants encara no han vingut i algunes espècies estivals ja han marxat al sud.


Polla d'aigua (Gallinula chloropus)


Els ocells dels mitjos aquàtics que hi ha són el Coll-verd (Anas platyrhynchos), Cabussonet (Tachybaptus ruficollis) i Polla d'aigua   (Gallinula chloropus).


Busquereta de casquet (Sylvia atricapilla) 


Els agrós estan representats per la Garseta blanca (Egretta garzetta), Esplugabous (Bubulcus ibis) i l’Agró blau (Ardea cinerea). Els ocells rapinyaires són l’Arpellot de marjal (Circus aeruginosus) i el Xoriguer (Falco tinnunculus).


Agró blau (Ardea cinerea) 


Els limícoles: la Siseta de pit blanc (Actitis hypoleucos) i huit exemplars de Merita (Vanellus vanellus) que passaren  volant cap al sud, uns nouvinguts del nord fugint del fred. Els coloms són els típics de tot l’any: Colom domèstic (Columba livia domestica), Todó (Columba palumbus) i la Tórtora turca (Streptopelia decaocto) a més d’un Blauet (Alcedo atthis).


Trist (Cisticola juncidis)


El grup d’aus amb més espècies són els passeriformes, amb aquestes espècies: Roquer (Ptyonoprogne rupestris), Cueta blanca (Motacilla alba), Cueta torrentera (Motacilla cinerea), Busquereta capnegra (Sylvia melanocephala), Busquereta de casquet (Sylvia atricapilla), Cadernera (Carduelis carduelis), Estornell negre (Sturnus unicolor), Ferrerolet (Cyanistes caeruleus), Gafarró (Serinus serinus), Garsa (Pica pica) d’aquesta espècie hi ha un dormidor de 60 exemplars que al matí es reparteixen pels voltants. Merla (Turdus merula), Mosquiter comú (Phylloscopus collybita), Pit-blau (Luscinia svecica), Pit-roig (Erithacus rubecula), Rossinyol bord (Cettia cetti), Totestiu (Parus major) que es dediquen a menjar olives, Trist (Cisticola juncidis), Verderol (Chloris chloris) i Xitxarra de canyar (Acrocephalus scirpaceus ambiguus).


Totestiu (Parus major) 


Text i Fotos de Rafa Muñoz, totes les fotos són d'octubre de 2020.