ELS MOROS; ABOCANT AIGUA A LA MAR I LA MARJAL SECA!

Gola de l'EstanyTenim una greu sequera i no entenc com podem estar abocant aigua a la mar a la marjal dels Moros, Sagunt. En un moment on les aus no troben lloc per descansar i alimentar-se perquè no i hi ha aigua a la península Ibèrica, les grues (Grus grus) no paren a Gallocanta per manca d'aigua, sols unes poques llacunes manxegues tenen una mica d'aigua, els ocells que vénen d'Europa no troben lloc on parar i mentre a València ens permetem llançar aigua a la mar. Per què? Qui és el responsable? Pot ser Confederació? Els regants? Els caçadors? El que és ben cert és que la Conselleria de Medi Ambient són els propietaris i per tant els responsables. Demane una mica de seny, si tinguérem aigua gaudiríem d'una marjal plena de vida, un punt molt valuós on poder mantindré la biodiversitat.La poca aigua que ens queda és de molt mala qualitat però per sort encara es pot observar un bon grapat d'aus concentrades en la franja costanera, en concret he vist 45 espècies, per destacar algunes i començant per les més menudes dir-vos que estem ben prop del mes de desembre i encara he vist una femella del parot de bassa anomenat Aeshna mixta. 


Llacuna dels xatracs

Dels ocells més menuts vaig vorer 1 Botxi meridional (Lanius meridionalis), ja han arribat els Roquers (Ptyonoprogne rupestris), 4 Tieta (Anthus pratensis), Totestiu (Parus major), Rossinyol bord (Cettia cetti), Trist (Cisticola juncidis), Cua-roja fumada (Phoenicurus ochruros), 12 Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus), Busquereta capnegra (Sylvia melanocephala), Teuladí de canyar (Emberiza schoeniclus), Estornell negre (Sturnus unicolor), Teuladí (Passer domesticus), Cadernera (Carduelis carduelis), Cueta blanca (Motacilla alba), Mosquiter comú (Phylloscopus collybita), Pit-roig (Erithacus rubecula), Pit-blau (Luscinia svecica), un bàndol de 21 gafarrons (Serinus serinus), Bitxac comú (Saxicola torquatus), Tórtora turca (Streptopelia decaocto), Blanca (Pica pica) i Verderol (Carduelis chloris).

Trist (Cisticola juncidis)
De les aus limícoles vaig vorer 3 bequerudes (Gallinago gallinago), 1 Siseta blanca (Actitis hypoleucos), 3 Xerlovita (Tringa ochropus), 1 Camallonga (Himantopus himantopus) i 3 rasclóns (Rallus aquaticus).


Respecte als agrós i ànecs els més abundants eren els sarcets (Anas crecca) hi havia uns 151 a la bassa dels xatracs, Corba marina grossa (Phalacrocorax carbo), 88 Cullerot (Anas clypeata), Fotja (Fulica atra), Polla d'aigua (Gallinula chloropus), 16 Gall de canyar (Porphyrio porphyrio), Garseta blanca (Egretta garzetta), Agró blau (Ardea cinerea), 4 femelles d'Ànec capblanc (Oxyura leucocephala), 9 Sivert (Netta rufina), 3 Ànec blanc (Tadorna tadorna), 7 cabuçonets (Tachybaptus ruficollis) i els més comuns collverds (Anas platyrhynchos).

Ànec capblanc (Oxyura leucocephala)

Els rapinyaires van estar representats per 4 Aguilot comú (Buteo buteo) que semblaven dues parelles en una baralla territorial, 2 àguiles calçades (Hieraaetus pennatus), 1 Soliguer (Falco tinnunculus) i 2 arpellots de marjal (Circus aeruginosus). Text i fotos de Rafa Muñoz 2017