SETEMBRE A LA MARJAL

Flamenc (Phoenicopterus roseus) jove.

El mes de setembre continua sense pluges a la marjal dels Moros i els ocells es concentren en les llacunes més properes a la mar. Les especies amb un pas més primerenc ja han baixat el seu nombre com les bequerudes (Gallinago gallinago). Als canyars a les abundants xitxarres de canyar (Acrocephalus scirpaceus) s'afegeix una Xitxarra bigotuda (Acrocephalus melanopogon). No ha baixat el nombre de mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus). Els blavets (Alcedo atthis) són més abundants o potser estan més concentrats en els llocs amb aigua.


Agró blau (Ardea cinerea)


Entre els ànecs destaquen les femelles i jóvens d'Ànec capblanc (Oxyura leucocephala) i als canyars mirant amb molta cura es veu algú Rascló (Rallus aquaticus). Els flamencs (Phoenicopterus roseus) han pujat a 29 exemplars i un Agró blau (Ardea cinerea) menjava una anguila (Anguilla anguilla) que amb la poca aigua el té molt difícil per fugir del bec dels predadors.

Flamenc (Phoenicopterus roseus) jove.


Cabrellot (Podiceps cristatus)


De dos cabussons coll-negre (Podiceps nigricollis) un va en plomatge d'estiu i altre vestit d'hivern destaquen entre els abundants cabuçonets (Tachybaptus ruficollis) i un poll de Cabrellot (Podiceps cristatus). Dels ocells limícoles han augmentat les sisetes blanques (Actitis hypoleucos), han baixat els territs i només que queden alguns territs variant (Calidris alpina) però han arribat dos picarots (Tringa nebularia) mentre continuen els corriolets (Charadrius dubius) i corriols grossos (Charadrius hiaticula), el dia 14 vaig vorer un Redonell (Philomachus pugnax) i el 21 un Fumarell de galta blanca (Chlidonias hybrida).

Flamencs (Phoenicopterus roseus)


Xitxarra de canyar (Acrocephalus scirpaceus)


Encara rep menjar dels pares un Xatrac d'albufera (Sterna hirundo) que té berrugues a la cara i que continua fugint de la mort que de tant en tant sobrevola la llacuna, als arpellots de marjal (Circus aeruginosus) s'afegeixen els esparvers (Accipiter nisus) que en pas migratori travessen en vol ras la llacuna buscant un àpat.

Mascle de Sympetrum meridionale

Els parotets de bassa aprofiten els dies temperats de tardor per buscar parella i pondre ous, vaig poder identificar amb ajuda de Toni Alcocer Sympetrum meridionale, Crocothemis erythraea i Orthetrum cancellatum.

Crocothemis erythraea femella


Text i fotos de Rafa Muñoz 2017.