MARJAL DELS MOROS, ESTEM EN HIVERN I JA COMENÇA EL CEL DE LES AUS.


26 de febrer de 2019, Marjal dels Moros, Sagunt.

Rascló (Rallus aquaticus)


Duguem uns dies que el termòmetre puja fins als 20 graus a migdia, ix el sol amb un cel clar, no bufa el vent i la marjal està plena d'aigua gràcies a les pluges de tardor, aquesta suma de factors fa que els animals vulguen començar el període reproductiu.

Camallonga (Himantopus himantopus)


Una parella de Camallonga (Himantopus himantopus) ha fet una còpula a la llacuna dels xatracs, hi ha set exemplars d'Ànec capblanc (Oxyura leucocephala) 3 mascles i quatre femelles que romanen prou junts, els mascles comencen a marcar-se entre ells, de tant en tant es fan una envestida per demostrar que són més forts. Una Fotja (Fulica atra) no permet que cap altre ànec s'acoste al racó on està construint el niu.

Ànec capblanc (Oxyura leucocephala)


Pels cels vaig vorer quatre exemplars d'Arpellot de marjal (Circus aeruginosus), un d'ells amb plomatge tipus femella du marques alars de plàstic roig a les espatlles i va fer fugir a un Rascló (Rallus aquaticus) que travessa un clar entre les canyes.

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)


Encara tenim moltes espècies hivernants a la marjal, està plena de Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) i de Teuladí de canyar (Emberiza schoeniclus), també he vist un Pit-blau (Luscinia svecica) i un Pit-roig (Erithacus rubecula).

Teuladí torredà (Passer montanus)


Text i fotos de Rafa Muñoz

Cullerot (Anas clypeata)