MARJAL DELS MOROS, TARDOR 2020

 

Fusell (Pluvialiis apricaria)

Aquesta tardor per fi han arribat les pluges, feia molta falta perquè la qualitat de l’aigua de la marjal estava molt compromesa, a més de poca quantitat, la poca que hi havia estava plena d’algues per l’excés de brutícia. L’aigua de pluja de novembre ha millorat l’estat de la marjal. Estem acabant el pas migratori i continuen les arribades d’aus hivernants. En les tres visites que he fet els matins dels dies 20 d’octubre i del 2 i 16 de novembre he observat un total de 72 espècies. Farem un xicotet repàs de les aus més destacables.

Marjal dels Moros


Dels agrós tenim una gran varietat, per destacar quelcom, perquè fa temps que no és novetat ressaltar les cites hivernals de gomet i oroval el 16 de novembre. En total he observat 9 espècies: Agró blanc (Ardea alba), Agró blau (Ardea cinerea), Esplugabous (Bubulcus ibis), Garseta blanca (Egretta garzetta), Gomet (Ixobrychus minutus), Oroval (Ardeola ralloides), Picaport (Plegadis falcinellus) i Rascló (Rallus aquaticus).


Gavina corsa (Ichthyaetus audouinii)


Dels ànecs cap novetat, sols ressaltar la presència de 8 exemplars d’ànec capblanc el dia 16/11. Aquestes són les espècies trobades: Ànec capblanc (Oxyura leucocephala), Ascle (Mareca strepera), Boix (Aythya ferina), Coll-verd (Anas platyrhynchos), Cullerot (Spatula clypeata), Sarset (Anas crecca) i Sivert (Netta rufina).  


Gall de canyar (Porphyrio porphyrio) 


De la resta d’aus aquàtiques sols cal destacar la troballa de 3 exemplars de Cabussó coll-negre el dia 3 de novembre. Aquest és el llistat d’espècies: Cabrellot (Podiceps cristatus), Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis), Cabussonet (Tachybaptus ruficollis), Corba marina emplomallada (Phalacrocorax aristotelis), Corba marina grossa (Phalacrocorax carbo), Flamenc (Phoenicopterus roseus), Fotja  (Fulica atra), Gall de canyar (Porphyrio porphyrio) i Polla d'aigua (Gallinula chloropus).


Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 


El grup de les aus rapinyaires és dels més fluixets, jo sols he trobat els habituals, Arpellot de marjal (Circus aeruginosus) i Xoriguer (Falco tinnunculus), tot i que companys han vist Esparver d'espatlles negres (Elanus caeruleus), Duc (Bubo bubo hispanus) i Mussol marí (Asio flammeus).


Part de l'estol de Baldriga balear (Puffinus mauretanicus) 


De les aus marines cal destacar la presència d'un gran estol de 500 exemplars de Baldriga balear (Puffinus mauretanicus) el dia 2 de novembre. També comentar-vos l'actuació de tres destrellats que practicaven l'esquí aquàtic i envestiren a les baldrigues mentre descansaven. Cal recordar que aquestes aus estan protegides i en seriós perill, qualsevol molèstia es deu denunciar. La sort que han tingut és que no puc llegir la identificació de la motora. M'han avisat que aquestes infraccions es deuen denunciar cridant al moment al 112. Emergències avisen a Comandància de Marina que per activar als ports pròxims per detectar la barca responsable i obrir l'expedient sancionador. La resta d'espècies observades han sigut: Gavina corsa (Ichthyaetus audouinii), Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus), Gavinot argentat mediterrani (Larus michahellis), Gavina capblanca (Larus genei) i Xatrac bec-llarg (Thalasseus sandvicensis).


Destrellats emvestint l'estol de bladrigues


Les aus limícoles que trobí foren: Bequeruda (Gallinago gallinago), Camallonga (Himantopus himantopus), Fusell (Pluvialiis apricaria), Merita (Vanellus vanellus), Territ variant (Calidris alpina) i Tètol cuanegre (Limosa limosa). Destaca el Fusell observat el 16/11, és una au poc freqüent als Moros. En octubre es va vorer un Bitor (Botaurus stellaris), alguns companys l’han sentit en dies posterior, jo el dia 15/11 vaig sentir un reclam que podria ser d’un exemplar, però no puc assegurar-lo.


Cagamànecs (Saxicola rubicola)


De la resta d’aus sols afegir el llistat d’espècies: Blauet (Alcedo atthis), Puput (Upupa epops), Todó (Columba palumbus), Tórtora turca (Streptopelia decaocto), Botxi meridional (Lanius meridionalis meridionalis), Busquereta capnegra (Sylvia melanocephala), Busquereta cuallarga (Sylvia undata), Busquereta de casquet (Sylvia atricapilla), Cadernera (Carduelis carduelis), Cagamànecs (Saxicola rubicola), Cogullada vulgar (Galerida cristata), Colom domèstic (Columba livia domestica), Cotorra grisa (Myiopsitta monachus), Cua-roja fumada (Phoenicurus ochruros), Cueta blanca (Motacilla alba), Cueta torrentera (Motacilla cinerea), Estornell (Sturnus vulgaris), Estornell negre (Sturnus unicolor), Gafarró (Serinus serinus), Garsa (Pica pica), Mosquiter comú (Phylloscopus collybita), Mosquiter ibèric (Phylloscopus ibericus), Oroneta (Hirundo rustica), Pit-blau (Luscinia svecica), Pit-roig (Erithacus rubecula), Roquer (Ptyonoprogne rupestris), Rossinyol bord (Cettia cetti), Teuladí (Passer domesticus balearoibericus), Teuladí torredà (Passer montanus), Tieta (Anthus pratensis), Trist  (Cisticola juncidis), Verderol (Chloris chloris), Xitxarra de canyar (Acrocephalus scirpaceus ambiguus) i Xitxarra mostatxuda (Acrocephalus melanopogon).


Xitxarra mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 

Tex i fotos de Rafa Muñoz.


Pit-blau (Luscinia svecica)

Blauet (Alcedo atthis) 

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

Estornell negre (Sturnus unicolor)


Cap comentari: