AUS DE TARDOR AL BARRANC DEL CARRAIXET

 

Barranc del Carraixet, Alboraia

La canalització del tram final del barranc del Carraixet va començar a fer-se l'any 1991, en concret el llit al pas pels termes de Tavernes Blanques, Almàssera, Alboraia fins a la desembocadura. L’actuació fou de 3,9 quilòmetres de llarg per 50 metres d'amplària. Les obres finalitzaren en abril de 1996 i costaren 25,1 milions d'euros que serviren per a crear un llit d'escullera capaç d'absorbir un cabal de fins a 1.250 metres cúbics per segon. La construcció és estructura de cascall emmallat permeable en la major part el que permet el drenatge dels camps dels voltants.


Desembocadura del Carraixet i el grau de València al fons


Hui als últims 3.000 metres del barranc del Carraixet hi ha un aiguamoll singular amb una bona qualitat d'aigües i vegetació que per estar tancat dins d'un llit canalitzat permet calcular amb molt facilitat la densitat de les aus aquàtiques que hi viuen dins d'una àrea de 150.000 m². Per traure les dades de presència s’han fet transsectes. Eixint de la desembocadura i anant per la bora sud, fins al pont del camí de les Vinyes i tornada per la bora nord fins a la mar. Sempre s'han fet el recorreguts en les tres primeres hores del dia amb l'objectiu d'anotar tots els individus observats o escoltats de totes les espècies detectades.


Horts de la partida de Savoia, a la bora del barranc


Des de 1997 s'han realitzat un total de 120 transsectes on s'han enregistrat un total de 2.850 observacions corresponents a 25.635 individus de 146 espècies diferents. En els vint-i-tres anys de mostreig l'esforç no ha sigut constant ni homogeni, però gràcies a la gran quantitat de dades i en tractar-se d’un període prolongat permet fer-se una idea molt aproximada de la biodiversitat i la densitat de les espècies que utilitzen aquest espai.


Els darrers metres del barranc abans de la mar, l'ermita dels Peixets


En vint-i-tres anys s’han realitzat 4 transsectes l’any 1997, 4 en 1998, 2 en 2001, 2 en 2002, 5 en 2003, 3 en 2004, 2 en 2006, 20 en 2007, 10 en 2008, 3 en 2009, 1 en 2010, 1 en 2011, 2 en 2013, 1 en 2014, 4 en 2015, 16 en 2016, 6 en 2017, 12 en 2018, 10 en 2019 i de moment 12 en 2020.


Camp de xufa, partida de Savoia


Els transsectes realitzats aquesta tardor s’han fet els dies 22 i 23 d’octubre, el 5 i 19 de novembre. A continuació es presenten les dades obtingudes de les 51 espècies d’aus detectades, amb comentaris i les densitats d’algunes espècies.

 

DADES D’OCTUBRE I NOVEMBRE DE 2020

Gall de canyar

 

Aus aquàtiques sedentàries amb densitats, 6 espècies:


Cabussonet (Tachybaptus ruficollis) 4 ex. presenten una densitat de 37.500 m²/au.

Coll-verd (Anas platyrhynchos) 85 ex. amb una densitat de 1.764,70 m²/au.

Fotja (Fulica atra) 107 ex. tenen una densitat de 1.401,86 m²/au.              

Gall de canyar (Porphyrio porphyrio) 9, resulta una densitat de 16.666,66 m²/au.

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 57 ex. presenten una densitat 2.631,57 m²/au.

Rossinyol bord (Cettia cetti) 11 ex. tenen una densitat de 13.636,36 m²/au.


Fotges al llit del barranc


     

Aus sedentàries, 18 espècies amb el màxim d’individus trobats en una sola jornada de cens: 


Busquereta capnegra (Sylvia melanocephala) 2 ex.        

Cadernera (Carduelis carduelis) 8 ex.

Cogullada vulgar (Galerida cristata) 1 ex.

Cueta blanca (Motacilla alba) 6 ex.                       

Estornell negre  (Sturnus unicolor) 13 ex.            

Gafarró (Serinus serinus) 12 ex.

Garsa (Pica pica) 7 ex.                 

Garseta blanca (Egretta garzetta) 2 ex. 


Gomet juvenil


Gomet  (Ixobrychus minutus) 1 ex. juvenil.

Merla (Turdus merula) 2 ex.


Oroval


Oroval  (Ardeola ralloides) 1 ex.

Teuladí (Passer domesticus balearoibericus) 16 ex.      


Teuladí torredà

Teuladí torredà (Passer montanus) 6 ex.

Tórtora turca (Streptopelia decaocto) 29 ex. mengen a un camp de xufa cremat abans de la recol·lecció.

Totestiu (Parus major) 1 ex.      

Trist (Cisticola juncidis) 8 ex.     

Verderol (Chloris chloris) 6 ex.  

Xoriguer (Falco tinnunculus) 1 ex. mascle.

 

Estornell negre

Aus estivals, 1 espècie, amb el màxim d’individus trobats en una sola jornada de cens: 


Oroneta (Hirundo rustica) 24 ex. aquesta fou la darrera observació abans de l’emigració postnupcial a Àfrica fou el 23 d’octubre.

 

Mosquiter comú


Aus hivernants, 15 espècies, amb el màxim d’individus trobats en una sola jornada de cens:

 

Bequeruda (Gallinago gallinago) 1 ex.   

Blauet (Alcedo atthis) 2 ex.                       

Busquereta de casquet (Sylvia atricapilla) 1 ex.                

Cagamànecs (Saxicola rubicola) 1 ex.     

Corba marina grossa (Phalacrocorax carbo) 1 ex.                           

Cua-roja fumada (Phoenicurus ochruros) 2 ex.                

Cueta torrentera (Motacilla cinerea) 2 ex.                         

Estornell (Sturnus vulgaris) 6 ex.                            

Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 20 ex.

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) 20 ex.

Pinsà (Fringilla coelebs) 6 ex. en pas migratori el 23 d’octubre.   

Pit-roig (Erithacus rubecula) 1 ex.           

Puput (Upupa epops) 1 ex.

Roquer (Ptyonoprogne rupestris) 8 ex. 

Tieta (Anthus pratensis) 6 ex.    

 

Ascle mascle

Aus ocasionals, 2 espècies: 

Ascle (Mareca strepera) un mascle, és la primera volta que detecta aquesta espècie.

Piuló (Mareca penelope) 1 ex. una femella, és la primera cita d’aquesta espècie al barranc.

              

Collverd i Piuló femella darrere

Aus Exòtiques o domèstiques assilvestrades, 5 espècies, amb el màxim d’individus trobats en una jornada de cens:  

Ànec  mut (Cairina moschata) 9 ex. Densitat 16.666,66 m²/au.

Ànec domèstic (Anas platyrhynchos domesticus) 1 ex. 

Colom domèstic (Columba livia domestica) 2 ex.            

Cotorra grisa (Myiopsitta monachus) 9 ex.

Oca domèstica (Anser anser domesticus) 1 ex.  

 

Xoriguer

Aus marines, presents a la platja i al darrer tram del barranc, 4 espècies: 


Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 2 ex.

Gavina corsa (Ichthyaetus audouinii) 1 ex.

Territ tres-dits (Calidris alba) 6 ex.          

Xatrac bec-llarg (Thalasseus sandvicensis) 1 ex.

 

Estornell

Text i fotos de Rafa Muñoz © 2020        


Añadir título

 

Cap comentari: