AUS AL MARJAL DELS MOROS

Boix (Aythya ferina)


19.05.09

Aquest divendres de vesprada Arturo Cabos i jo, estiguerem a la Marjal dels Moros. Les espècies que van veure son les següents:

Corriolet (Charadrius dubius) tres exemplars.
Xatrac (Sterna hirundo) almenys 50 exemplars.
Mongeta (Sternula albifrons) almenys 30 exemplars.
Polla d’aigua (Gallinula chloropus) al voltant de 15 exemplars.
Carregada (Glareola pratincola) uns 30 exemplars.
Boix (Aythya ferina) tres exemplars.
Collverd (Anas platyrhynchos), mes de 60 parelles.
Xixarrot (Acrocephalus arundinaceus) 2 exemplars.
Camallongues (Himantopus himantopus) mes de 20 exemplars.
Gomet (Ixobrychus minutus), 4 exemplars.
Fotjes (Fulica atra), algunes amb cries, mes de 8 exemplars.
Fotja banyuda (Fulica cristata), 2 exemplars.
Sivert (Netta rufina) almenys 5 parelles, una femella amb 6 cries.
Fumarell (Chlidonias hybrida) mes de 60 exemplars.
Un escabussonet (Tachybaptus ruficollis).
Tres puputs (Upupa epops).
Abellerol (Merops apiaster) 4 exemplars.
Botxi (Lanius meridionalis) 1 exemplar.
Tortora (Streptopelia turtur) 2 exemplars.
Flamencs (Phoenicopterus ruber), 6 exemplars.
Cruixidell (Emberiza calandra) un exemplar.
Siseta de pit blanc (Actitis hypoleucos) tres exemplars.


Missatge Juan A. Pertegaz al FORUM SVO Aus
Foto de José Ventura, FONS FOTOGRÀFIC SVO