20 DE MARÇ DIA MUNDIAL DEL TEULADÍ

Dia mundial del Teuladí (Passer domesticus) per cridar l’atenció pel descens acusat de les seves poblacions. 


A la finestra,
enmig l’ampit,
mirant a terra,
un teuladí.
El carreró
és el que hi ha,
cercarà un mos,
trobarà un gra
o un tros de pa
o tota una fulla
d’una lletuga
qui, algú, ha deixat.
Mig cel, omplen
mil estornells,
volen i volen
ni tenen fred.
Queden dos mesos
per a manar,
les orenetes
han de tornar
i el nostre amic,
el teuladí,
xiscla i menja
sense glatir.Joan Josep Roca Labernia 2012.
Foto Rafa Muñoz.

.