JUNY AL BARRANC DEL CARRAIXET


1/6/2018

Ermita dels Peixets, al llit del barranc del Carraixet.


A la vora de la mar hi havia una Mongeta (Sternula albifrons) i un sorprenent Territ tres-dits (Calidris alba) que deuria haver marxat a les seues terres de criança al nord d’Europa i una Gavina corsa (Larus audouinii).

Ànec mascle amb plomatge en eclipse.


Entrant al llit del Carraixet els collverds (Anas platyrhynchos) van tirant endavant les segones postes, els mascles ja han acabat el cel i ara muden el plomatge, el més evident és el canvi en el seu cap que va esborrant el verd metàl·lic i lluent del plomatge de noces per un blau fosc, però el més crític d’este procés de renovació del plomatge és que canvien totes les plomes de vol a l’hora i per tant estan entre 30 i 40 dies que no podran volar. Ara en acabar d’alimentar-se s’ajunten a descansar en grupets. Vaig vorer un total de 30 mascles i 20 femelles, dues d’elles acompanyades de 4 i 1 pollets respectivament, calcule que hi haurà unes 25-30 parelles al llit del barranc.

Fotja covant


Una altra espècie que també està traient la segona niuada és la Fotja (Fulica atra), calcule que hi ha uns 50 exemplars que corresponen a una vintena de parelles que tenim criant al Carraixet.

Pollet de Polla d'aigua (Gallinula chloropus)


La Polla d'aigua (Gallinula chloropus) és sens dubte l’espècie més abundant, tindrem al voltant dels 200-225 exemplars, però en estos dies sembla desaparéixer del barranc, la raó és ben evident, tenen els pollets menuts i ara viuen dins dels canyars, caminant per les aigües someres als peus de la vegetació, allí troben tot l’aliment necessari i protecció per als pollets que fins que no tinguen una mesura semblant a la dels adults no s’aventuraran en les aigües obertes.

Gall de canyar (Porphyrio porphyrio)


Dels 7 Gall de canyar (Porphyrio porphyrio) que vaig vorer un estava al càrrec d’un pollet i també vaig vorer un mascle de Gomet (Ixobrychus minutus) de la parella que tenim al Carraixet.  

Gavinot argentat mediterrani (Larus michahellis)


De la resta d’ocells vaig censar: Totestiu (Parus major), Oroneta cua-blanca (Delichon urbicum), 5 Xitxarra de canyar (Acrocephalus scirpaceus ambiguus), 10 Rossinyol bord (Cettia cetti), 14 Trist (Cisticola juncidis), Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus), Busquereta capnegra (Sylvia melanocephala), Estornell negre (Sturnus unicolor), Garseta blanca (Egretta garzetta), Agró blau (Ardea cinerea), Gavinot argentat mediterrani (Larus michahellis) estos ja ni s’acosten a la mar, prefereixen els nostres pobles on troben tot el que necessiten.

Todó (Columba palumbus)


Altres aus van ser: Oroneta (Hirundo rustica), Teuladí (Passer domesticus), Teuladí torredà (Passer montanus), Cadernera (Carduelis carduelis), Cueta blanca (Motacilla alba), Merla (Turdus merula), Colom roquer (Columba livia livia), Todó (Columba palumbus), una parella de Sivert (Netta rufina) que crec que no s’han reproduït al barranc, 4 Ànec mut (Cairina moschata) enguany encara no tenen pollets a la vista, Gafarró (Serinus serinus), Blanca (Pica pica), Falcia (Apus apus), Verderol (Carduelis chloris), Cabuçonet (Tachybaptus ruficollis) i Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta).

Camp sembrat de xufa al voltant del Carraixet.


Tex i fotos de Rafa Muñoz 2018.