TEMPS DE POLLETS A LA MARJAL DELS MOROS


31/5/2018

Arpellot de marjal (Circus aeruginosus)


Un Arpellot de marjal (Circus aeruginosus) mascle duia de menjar a la femella que estava xitada al niu, al mig dels canyars, està en veure'l alçà el vol i va eixir volant cap al mascle, quan estaven prop el mascle soltà la presa i la femella l'arreplega abans que caiguera a terra.

Parella d'Alena (Recurvirostra avosetta) i els 3 pollets supervivents


Hi havia una parella d'Alena (Recurvirostra avosetta) que cuidava de quatre pollets molt menuts, un d'ells es va endinsar a l'aigua i en deixar de fer peu va quedar flotant, els adults el cridaven perquè tornara al costat dels seus germans però ell no podia, en passar uns segons els adults es centraren a vigilar als fills que tenien prop, una Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) que estava prop cuidant dels seus propis pollets va alçar el vol i va agafar el pollet d'Alena, segons després era tragat per un dels pollets de la gavina, una escena dura però així és la vida als aiguamolls, uns deuen morir per donar vida a altres.

Carregada (Glareola pratincola)


Vaig trobar molt poques parelles de Carregada (Glareola pratincola) que ja tenen pollets menuts, les camallongues (Himantopus himantopus) també tenien pollets. Una Fotja (Fulica atra) feia una curta immersió per arrancar plantes aquàtiques que trossejava amb cura per donar menjar als seus pollets.

Femella de Boix (Aythya ferina)


D’Ànec capblanc (Oxyura leucocephala) sols vaig vorer quatre mascles mentre hi havia un total de 10 Boix (Aythya ferina) i entre ells una femella cuidava de 2 pollets, també una femella de Collverd (Anas platyrhynchos) acompanyada de 6 pollets mitjans.

Part de la colònia deXatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)


Intentar comptar una colònia de Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis) és prou difícil, en va eixir un que hi ha un mínim de 222 exemplars però més difícil el tenia una Mongeta (Sternula albifrons) que intentava pescar, la vam vorer fer 10 cabussades sense èxit, es deixava caure en picat d'una altura de 3 o 4 metres i en entrar a l'aigua estenia les ales i tornava a enlairar-se, nosaltres és cansarem d'intentar seguir-la, és dura i curta la vida de les aus pescadores. Un Cabuçonet (Tachybaptus ruficollis) donava de menjar a un pollet, d'un dels reis del camuflatge i difícil d'observar Gomet (Ixobrychus minutus) vaig trobar 2 mascles i una femella.

Xatrac d'albufera (Sterna hirundo)


Altres espècies observades van ser Gall de canyar (Porphyrio porphyrio), Xitxarra de canyar (Acrocephalus scirpaceus ambiguus), Busquerot (Acrocephalus arundinaceus), Soliguer  (Falco tinnunculus), els Xatrac d'albufera (Sterna hirundo) es dediquen a donar peixets als seus pollets i a voltes són quasi tan majors com el jovenet que ha de fer prou esforços per a tragar el seu àpat.

Teuladí torredà (Passer montanus)
Altres espècies van ser el Corriolet (Charadrius dubius), Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), Trist (Cisticola juncidis), Tórtora (Streptopelia turtur),  Falcia (Apus apus), Fumarell de galta blanca (Chlidonias hybrida), Garseta blanca (Egretta garzetta), Agró blau (Ardea cinerea), Gavina capnegra (Larus melanocephalus), Teuladí (Passer domesticus) i Teuladí torredà (Passer montanus).

Text i fotos de Rafa Muñoz 2018.