OCELLS A L’HORTA DE GODELLA I ROCAFORT


21/5/2018


Eixe dia per la vesprada vaig aprofitar un temps d'espera per fer un passeig amb els prismàtics per un tros d'horta de Godella i Rocafort. Estos camps són un paisatge totalment modelat per la mà de l'home, no hi ha espai per a la vegetació natural, sols algun jardí i algun camp abandonat semblen un mica naturals. Però les aus han aprés a traure partit de l'abundància de certs recursos i substituir els llocs habituals per fer niu per altres semblants.

Oroneta cua-blanca (Delichon urbicum)


En dues hores vaig vorer un total de 21 espècies. En concret van ser la quadrícula UTM 1x1 Toll de la Figuera, Rocafort (YJ27A-I) i la del Coscollar de Godella (YJ27A-N). Van ser Abellerol (Merpos apiaster), Puput (Upupa epops), Oroneta cua-blanca (Delichon urbicum), Soliguer (Falco tinnunculus), Trist (Cisticola juncidis), Cogullada vulgar (Galerida cristata), Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus), Estornell negre (Sturnus unicolor).

Cueta blanca (Motacilla alba)

Teuladí (Passer domesticus), Teuladí torredà (Passer montanus), Cueta blanca (Motacilla alba) molt abundant a un sols camp prop del camí Vell de Godella hi havien 13 exemplars, Merla (Turdus merula), Colom roquer (Columba livia), Todó (Columba palumbus) prou abundants un total de 10 exemplars. 

Tórtora (Streptopelia turtur)


Rossinyol (Luscinia megarhynchos), Gafarro (Serinus serinus), Bitxac comú (Saxicola torquatus), Tórtora (Streptopelia turtur) que cada dia és més escassa, és tot un tresor vorer una a l'horta, de fet Europa vol prohibir la seua cacera perquè han minvat molt les seues poblacionsBlanca (Pica pica) 8 exemplars, Falcia (Apus apus) i Verderol (Carduelis chloris).Text i fotos de Rafa Muñoz 2018