EL CARRAIXET BAIXA PLE DE POLLETS


12 i 13 de maig de 2019.

Ermita dels Peixets


D'ànecs i ràl·lids vaig vorer dues femelles de Collverd (Anas platyrhynchos) que cuidaven de 6 i 3 pollets respectivament, de Fotja (Fulica atra) hi havia exemplars covant i altres cuidant de pollets, de Gall de canyar (Porphyrio porphyrio) vaig vorer 8 individus un d'ells era un pollet crescut mentre de Polla d'aigua (Gallinula chloropus) com tots els anys coincidint amb el període de reproducció pareixen desaparéixer del llit del barranc, el que és ben cert és que ara no els agrada eixir del fons dels canyars per protegir ous i pollets.

Pollets de Fotja (Fulica atra) 


Fotja (Fulica atra) covantEl grup d’aus més nombrós és de les que volen espais oberts i cultius, vaig vorer Blanca (Pica pica), Cadernera (Carduelis carduelis), Cueta blanca (Motacilla alba), Estornell negre (Sturnus unicolor), Gafarró (Serinus serinus), Busquereta capnegra (Sylvia melanocephala), Merla (Turdus merula), Soliguer (Falco tinnunculus), Teuladí (Passer domesticus), Teuladí torredà (Passer montanus), Todó (Columba palumbus), Tórtora turca (Streptopelia decaocto) i Trist (Cisticola juncidis).

Busquereta capnegra (Sylvia melanocephala)


Les aus voladores insectívores entraven a beure, ho fan com quasi tot, sense parar de volar, s'acosten arran d'aigua i obren el bec ratllant la superfície, van fer-ho exemplars de Falcia (Apus apus), d'Oroneta (Hirundo rustica) i d'Oroneta cua-blanca (Delichon urbicum).

Cueta blanca (Motacilla alba)


Encara vaig trobar una au migradora, va ser una femella de Còlbit gris (Oenanthe oenanthe) que ben segur anirà cap als prats muntanyencs del nord.

Fumarell de galta blanca (Chlidonias hybrida hybrida) 


Moltes gavines s'acosten al barranc per banyar-se i descansar, vaig vorer Gavina corsa (Larus audouinii), Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) i Gavinot argentat mediterrani (Larus michahellis). En canvi els xatracs i fumarells com el Fumarell de galta blanca (Chlidonias hybrida hybrida) i el Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis) vénen a pescar peixos menuts que són molt abundants al Carraixet.

Llit del barranc del Carraixet


Les aus típiques de marjal que viuen on troben als canyars van ser el Rossinyol bord (Cettia cetti) I la Xitxarra de canyar (Acrocephalus scirpaceus ambiguus), els acompanyaven exemplars de Garseta blanca (Egretta garzetta) i de Picaport (Plegadis falcinellus).

Cotorra de Kramer (Psittacula krameri) 


D’altres grups faunístics vaig trobar una femella adulta de Sargantana cua-roja (Acanthodactylus erythrurus) i dins de l’aigua grups de llises (Mugil cephalus) i una gran Carpa (Cyprinus carpio).

Platja de Port Saplatja


En un lloc tan antropitzat abunden els animals escapats de captivitat i adaptats a les nostres terres, vaig vorer 3 exemplars que menjaven Cotorra de Kramer (Psittacula krameri) menjaven brots verds de Tamarit (Tamarix gallica), les cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus) arreglaven el niu en una palmera datilera (Phoenix dactylifera) ja deuen estar covant i les tortugues d'aigua americana (Trachemys scripta) com sempre una volta acabada la posta dels ous s'assolellaven a la vora de l'aigua, els que no pareixen reproduir-se són els exemplars d'Ànec mut (Cairina moschata).

Blanqueta de la col (Artogeia rapae)


Per finalitzar dir-vos que vaig trobar una papallona de l'espècie Blanqueta de la col (Artogeia rapae) es van quedar quieta el temps suficient per a fer-li una foto.

Text i Fotos de Rafa Muñoz 2019.