NOVEMBRE A L’ALBUFERA DE VALÈNCIA

 

Àguila pescadora (Pandion haliaetus)

L’11 de novembre vaig anar al Tremolar, València, aquest és el tros d’horta i marjal que hi ha entre Pinedo i Castellar, al costat de la marjal d’Alfafar. El dia 17 vaig anar a Alfafar, al Tancat del Foro i el dia 18 estiguí per La Mata de Malta, molt prop del Palmar.


Fita límit de terme entre el Tremolar de València i Alfafar


El primer dia els caçadors ja havien tancat els camins de la marjal, per eixample a la marjal del Tremolar sols estava obert el camí del Cavalló. És un desgavell que els caçadors, expropien temporalment camins públics pels seus interessos, a més és injustificable que siga per matar animals en un parc natural. Necessitem dirigents amb prou valentia que vagen reduint aquesta activitat fins a prohibir-la en un parc natural.

Camí tancat pels caçadors a València


L’arròs ja s’havia collit i els camps segats restaven molls després de la DANA que deixà molts litres d’aigua a l’Albufera entre els dies 3 i 6 de novembre. Els dies que caigué més pluja foren el 4 i el 5 de novembre. Eixes 48 hores s’acumularen 426,9 l/m² a Alginet que fou el record. Al voltant del parc natural s’arreplegaren en eixes mateixes 48 hores 379 l/m² al Palmar, 318 a Sollana, 309 a Sueca, 244 a Silla i 157 a València.


Pluja acumulada els dies 4 i 5 de nov. 20 en l/m²-. aemetblog.es


Abundaven els estols de picaports (Plegadis falcinellus) i de gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus). Els acompanyaven en menor quantia exemplars de Corba marina grossa (Phalacrocorax carbo), Gavinot argentat mediterrani (Larus michahellis), Gavina vulgar i Gavinot fosc (Larus fuscus), Polla d'aigua (Gallinula chloropus), Garseta blanca (Egretta garzetta), Agró blanc (Ardea alba), Esplugabous (Bubulcus ibis), Agró blau (Ardea cinerea) i Coll-verd (Anas platyrhynchos).


Agró blau (Ardea cinerea)


El més interessant fou la presència d'una bona varietat de rapinyaires, en pocs metres hi havia Àguila calçada (Aquila pennata), Àguila pescadora (Pandion haliaetus), Arpellot de marjal (Circus aeruginosus), Aguilot comú (Buteo buteo), Xoriguer (Falco tinnunculus) i Esparver (Accipiter nisus).


Aguilot comú (Buteo buteo)


Altres espècies observades foren: Colom doméstic (Columba livia domestica), Todó (Columba palumbus), Tórtora turca (Streptopelia decaocto), Tieta (Anthus pratensis), Totestiu (Parus major), Rossinyol bord (Cettia cetti), Trist (Cisticola juncidis), Cua-roja fumada (Phoenicurus ochruros), Estornell (Sturnus vulgaris), Teuladí (Passer domesticus balearoibericus), Teuladí torredà (Passer montanus), Cueta blanca (Motacilla alba), Merla (Turdus merula), Mosquiter comú (Phylloscopus collybitaPinsà (Fringilla coelebs), Gafarró (Serinus serinus), Merla (Turdus merula), Tieta (Anthus pratensis), Totestiu (Parus major), Teuladí (Passer domesticus balearoibericus), Blauet (Alcedo atthis), ), Pit-roig (Erithacus rubecula), Cueta torrentera (Motacilla cinerea) i Cagamànecs (Saxicola rubicola) i Garsa (Pica pica). També trobí una Rata Comuna (Rattus norvegicus).


Cueta blanca (Motacilla alba)

Pit-roig (Erithacus rubecula)

 

Text i fotos de Rafa Muñoz.


El Tremolar


Cap comentari: