Una Arpella pàl·lida russa a Almenara

 

Arpella pàl·lida russa (Circus macrourus)

El 29 de desembre Toni Alcocer i Yanina Maggiotto trobaren una Arpella pàl·lida russa (Circus macrourus) a la Partida de Calamocs, Almenara. Aquest rapinyaire té molt poques observacions al País Valencià, però els darrers anys, aquestes han augmentat significativament.

El macrourus cria a la Rússia meridional, en Kazakhstan, Mongòlia i al nord-est de la Xina. A partir de l'any 1980 començaren a observar-se exemplars en època reproductora a Finlàndia i en 2003 és comprovar la seua reproducció per primera volta. Des d'aleshores no ha deixat d'estendre la seua àrea de reproducció cap a l'oest europeu. Algunes parelles han criat a Bielorússia, a Holanda i en 2019 es va reproduir una parella a Palència, que tragué un pollet endavant a la comarca de Tierra de Campos.


Arpella pàl·lida russa (Circus macrourus)


L’Arpella pàl·lida russa és un migrador transsaharià solitari que entre els mesos d’agost a novembre, travessava el mediterrani oriental per passar l’hivern a Àfrica, mentre les poblacions més orientals baixaven a l’Índia. En començar la seua reproducció a l'Europa Occidental, eixes aus començaren a migrar travessant la península Ibèrica. Amb el canvi climàtic trobaren bones condicions per pasar l'hivern i a partir de 2005 es van detectar els primers exemplars hivernants a Espanya, des d'aleshores s'ha comptabilitzat una mitjana de 10 exemplars cada any. Probablement una parella que hivernava a terres palentines, en trobar bones poblacions de talpons a la primavera decidiren quedar-se a criar, l’any 2019.

Aquesta espècie en la hivernada cerca espais amb vegetació oberta que els permet detectar les seues preses, una mostra d’aquest paisatge obert el trobem a la Partida de Calamocs. Hi ha una marjal molt oberta on abunden els petits passeriformes, principalment la Cueta blanca (Motacilla alba) i el Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) que són les seues preses favorites.


Arpella pàl·lida russa (Circus macrourus) en vol


El dia 4 de desembre vaig poder observar-la de bon matí, caçava volant a poca alçada sobre els senillars oberts, de sobte, amb un ràpid moviment atrapà un ocell amb les mans. Ens va sorprendre la seua agilitat, gràcies al seu poderós aleteig que li permet seguir als pardalets menuts, el seu disseny els permet maniobrar a tota velocitat per agafar-los amb molta facilitat.


Arpella pàl·lida russa (Circus macrourus) amb mosquiter a la má


No li costà gaire temps atrapar-ne un, una volta l'havia caçat amb l'au en la mà cercà un lloc per menjar-la amb molta rapidesa. De seguida alçà el vol i continuà amb la cacera. En mitja hora agafà tres ocellets, un d'ells era un Mosquiter comú. Una volta acabat l'esmorzar se'n va anar cap a l'oest, direcció Almenara. Les característiques del plomatge d'aquest exemplar indiquen que és un jove de primer any calendari.

Amb aquesta arpella encetem l’any amb l’observació d’una espècie poc freqüent, que com du uns dies a casa nostra, esta congregant a Almenara bona part dels ornitòlegs del nostre país per gaudir d’aquest rapinyaire.


Arpella pàl·lida russa (Circus macrourus) 

Aprofitant l’eixida que vaig fer en companyia de Pau de Lucio ens acostarem als Estanys d’Almenara i completarem el matí amb l’observació d’Aguilot comú (Buteo buteo), Àguila calçada (Aquila pennata), Arpellot de marjal (Circus aeruginosus) i tres teixidors (Remiz pendulinus).


Teixidors (Remiz pendulinus)

Entre vora 200 fotges (Fulica atra) trobarem un ànec híbrid. Semblava ser fill d’un Ànec de la carolina (Aix sponsa) pel cap i bec mentre que el cos i l’ampla cua redona amb forma de palmito sembla provindré d’un Ànec mut (Cairina moschata).


Ànec híbrid, probablement siga un fill d'Aix sponsa i Cairina moschata


 Text i fotos de Rafa Muñoz 2021


Bibliografia 

OLLÉ, A., TRABALON, F. (2019) “Aves rapaces de Europa”. OMEGA.

MOUGEOT, F., JUBETE, F. (2019). “Pallid Harrier breeds in Spain for first time”. Birdguides. https://www.birdguides.com/articles/pallid-harrier-breeds-in-spain-for-first-time/

Cap comentari: