MARJAL DELS MOROS EN FEBRER

Marjal del Moros 11 de febrer.

Marjal dels moros, Sagunt.

El dijous 11 em vaig acostar al marjal dels moros, a Sagunt. Em va sorprendre que malgrat lo sec de l'any hi havia prou aigua i per tant vaig trovar un bon nombre d'aus.

Destacaven els ànecs,  amb vora 54 Collverd (Anas platyrhynchos); 16 Ascle (Anas strepera); més de 500 Sarcet (Anas crecca); vora 140 Cullerot (Anas clypeata); 1 Ànec capblanc (Oxyura leucocephala); 11 Sivert (Netta rufina) i 8 d’Ànec blanc (Tadorna tadorna).

De la resta d'aus aquàtiques vaig poder observar Corba marina grossa (Phalacrocorax carbo carbo); 48 Flamenc (Phoenicopterus ruber); 54 Fotja (Fulica atra); Polla d'aigua (Gallinula chloropus); Agró blau (Ardea cinerea); Gavinot argentat mediterrani (Larus michahellis) i Cabuçonet (Tachybaptus ruficollis).

Sarcet (Anas crecca) mascle.

D'aus rapinyaires no més vaig observar 4 Arpellot de marjal (Circus aeruginosus) un d'ells era un mascle adult i 4 Soliguer (Falco tinnunculus).

Adjunte un llistat amb la resta d'espècies que vaig poder veure, d'elles només destacaria els primers cants, encara que molt tímids, de Xitxarra bigotuda (Acrocephalus melanopogon).

Merita (Vanellus vanellus); Roquer (Ptyonoprogne rupestris); Tieta (Anthus pratensis); Rossinyol bord (Cettia cetti); Trist (Cisticola juncidis); Cua-roja fumada (Phoenicurus ochruros); Teuladí (Passer domesticus); Cadernera (Carduelis carduelis); Cueta blanca (Motacilla alba); Mosquiter comu (Phylloscopus collybita); Todó (Columba palumbus); Passerell (Carduelis cannabina); Pit-roig (Erithacus rubecula); Gafarró (Serinus serinus) Bitxac comú (Saxicola torquatus) i Blanca (Pica pica).Text i fotos de Rafa Muñoz