ABRIL AL CARRAIXET

Pollets d'ànec Collverd (Anas platyrhynchos)


Com estem en ple període de reproducció la major part dels habitants del llit del barranc estan amb pollets, les espècies migratòries que acaben de vindre van una mica més endarrerides i estan cantant anunciant la seua presencia i intentant conquerir l’amor d’una femella. Elles busquen un mascle fort que puga garantir l’aliment quan estiguen covant i després un treballador incansable per nodrir als pollets sense descans i per defensar-los de qualsevol predador. Vaig fer dues visites, un els dies 18 i 24 d’abril.

Cabuçonet (Tachybaptus ruficollis)


Els collverds (Anas platyrhynchos) tenen pollets, vaig comptar 6 parelles diferents amb pollets, calcule que hi hauran unes 26 parelles en un terreny delimitat de 15 ha, per tant una parella cada 0,57 ha. Amb un nombre paregut es troba la Polla d'aigua (Gallinula chloropus) que segurament tindrà unes 25 parelles al llit del Carraixet, per tant una parella cada 0,6 ha. Vaig adonar-me que quant tenen pollets no es deixen vorer i viuen amagades dins de la vegetació, haurem d’esperar uns dies per començar a trobar als jovenets més crescuts. Vaig vorer un solitari mascle de Sivert (Netta rufina) deu ser una au que ha parat a descansar, no crec que el tinga’m com reproductor al barranc.

Fotja (Fulica atra)


Les fotges (Fulica atra) són encara menys nombroses, calcule que hi ha unes 15 parelles per tant una parella cada hectàrea, una de les que ha fet el niu més visible que el mes passat covava 3 ous segueix xitada al niu però ja se li veu al primer pollet diminut assolellant-se pegat a l’esquena de sa mare. Del menut Cabuçonet (Tachybaptus ruficollis) deu haver-hi quatre parelles per tant fan una densitat d’una parella cada 3,75 ha. Sols vaig vorer 8 Gall de canyar (Porphyrio porphyrio), esta espècie es pot reproduir tot l’any, ara no es veuen pollets o estaven amagats.

Gomet (Ixobrychus minutus)

Una de les sorpreses del mes ha sigut poder observar en bones condicions un mascle de Gomet (Ixobrychus minutus), esta espècie s’amaga molt bé i és difícil d’observar, deu ser l’única parella en tot el llit. De la família de les garses també hi havia un Agró blau (Ardea cinerea), dues garsetes blanca (Egretta garzetta), pels camps del voltant un Esplugabous (Bubulcus ibis) i dins del llit del barranc un Oroval (Ardeola ralloides).

Rossinyol bord (Cettia cetti)


De les aus del canyís vaig vorer o sentir una Xitxarra de canyar (Acrocephalus scirpaceus ambiguus), tres mascles de Busquerot (Acrocephalus arundinaceus), 16 Rossinyol bord (Cettia cetti) i 7 Trist (Cisticola juncidis).

Busquereta de casquet (Sylvia atricapilla)


De la resta d’aus menudes del barranc i dels camps que l’envolten vaig observar Oroneta cua-blanca (Delichon urbicum), Oroneta (Hirundo rustica), Falcia (Apus apus), Totestiu (Parus major), Cogullada vulgar (Galerida cristata), Busquereta capnegra (Sylvia melanocephala), un mascle cantor de Busquereta de casquet (Sylvia atricapilla) i una Busquereta de garriga (Sylvia cantillans iberiae) està darrera estava en pas migratori.

Cueta groga (Motacilla flava)


Altres van ser l’Estornell negre (Sturnus unicolor), Teuladí (Passer domesticus), Teuladí torredà (Passer montanus), Cadernera (Carduelis carduelis), Gafarró (Serinus serinus), el Verderol (Carduelis chloris) mascle ja es veu acompanyant als seus primers fills, són uns volantons inquiets, mentre la femella deu covar la segona niuada, Cueta blanca (Motacilla alba) i altra espècie en pas migratori, la Cueta groga (Motacilla flava), Merla (Turdus merula), un mascle de Rossinyol (Luscinia megarhynchos) cantava dins del dens arbrat ornamental d’un camp al costat del barranc, aprofitant que este és el lloc més ombrívol de la contornà. Un altre acabat de vindre del sud va ser un Papamosques gris (Muscicapa striata).

Verderol (Carduelis chloris)

Més grans són les següents espècies presents en este racó de l’Horta Nord el Todó (Columba palumbus), Tórtora turca (Streptopelia decaocto), Blanca (Pica pica) i un Soliguer (Falco tinnunculus).

Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)


De les aus exòtiques vaig vorer quatre ànecs mut (Cairina moschata) i 7 Cotorra de Kramer (Psittacula krameri) una d’elles de color blau, altres vam cridar-me l’atenció que menjaven brots tendres dels tamarits (Tamarix ssp.) que estan a la desembocadura.

Tortuga d'aigua americana (Trachemys scripta)


De gavines i xatracs, entre la platja i el barranc, vaig vorer una Gavina capnegra (Larus melanocephalus), Gavina corsa (Larus audouinii), Gavina corsa (Larus audouinii), Gavinot argentat mediterrani (Larus michahellis) i Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus), Fumarell de galta blanca (Chlidonias hybrida), a la platja encara es veien 9 Territ tres-dits (Calidris alba), una Corba marina grossa (Phalacrocorax carbo), 2 Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis) i 3 Mongeta (Sternula albifrons).

Tortuga de panxa roja (Pseudemys nelsoni)

Vaig alegrar-me en trobar dos exemplars de Tortuga d'aigua ibèrica (Mauremys leprosa) que intenten viure en sa casa que ara està plena d’espècies exòtiques com són la Tortuga d'aigua americana (Trachemys scripta) o la Tortuga de panxa roja (Pseudemys nelsoni).

Tortuga d'aigua ibèrica (Mauremys leprosa)


Text i fotos de Rafa Muñoz 2018.

Groc, opció curta, roja opció llarga.


Collint cebes als camps de la partida Savoia, tot un dur treball!