ABRIL, COMENÇA EL PERÍODE REPRODUCTOR A LA MARJAL DELS MOROS


17 i 27 d'abril.


En abril millora el temps, ja es va intensificant el sol, es generalitzen les arribades d'espècies i només vindre com tenen pressa comencen primer el festeig i després les copules, construcció dels nius, covar i tirar endavant els pollets. He realitzat dues visites una el dia 17 i altra el 27.

Sivert (Netta rufina)


Ja es veu una parella de Sivert (Netta rufina) amb dos pollets menuts. Els primers exemplars de Collverd (Anas platyrhynchos) i tres parelles de Fotja (Fulica atra) ja es veuen vigilant als seus pollets, l’Ascle (Anas strepera) fan un festeig on el més visible són les persecucions aèries. Vaig ser testimoni de còpules de Carregada (Glareola pratincola), encara es deixa vorer una parella de Cullerot (Anas clypeata) i potser tornarà a reproduir-se enguany. Tenim tres parelles d’Ànec capblanc (Oxyura leucocephala) que pugen molt el valor d’este espai natural i uns deu exemplars de Boix (Aythya ferina).

Es veuen jocs aeris d’Arpellot de marjal (Circus aeruginosus) crec que tenim dues parelles i encara hi ha alguna Àguila calçada (Hieraaetus pennatus).

Flamenc (Phoenicopterus roseus)


Una majoria de flamencs (Phoenicopterus roseus) joves encara trien les llacunes més grans per descansar i trobar aliment, vaig comptar 51 exemplars el dia 17. Dos martinets (Nycticorax nycticorax) descansaven en un tamarit de la gola de l’estany i 27 Picaport (Plegadis falcinellus) es menegen sense descans entrant i eixint dels llocs amb el canyís més espés. També vaig trobar un Cabrellot (Podiceps cristatus) en les llacunes interiors que ben segur serà un dels membres de la parella que es va reproduir l’any passat i dues parelles de Cabuçonet (Tachybaptus ruficollis). Encara es veuen les últimes corbes marines grosses (Phalacrocorax carbo) que no tenen ganes de marxar al nord.

Femella d'Ànec capblanc (Oxyura leucocephala)


Els limícoles presents són un Siglot cantaire (Numenius phaeopus) que va passar volant direcció nord el dia 17. L’Agró blau (Ardea cinerea) ja deu estar covant i ja es veuen els primers Agró roig (Ardea purpurea) acompanyats de Garseta blanca (Egretta garzetta) i d’Esplugabous (Bubulcus ibis). Hi havia huit camallongues (Himantopus himantopus), una Siseta blanca (Actitis hypoleucos) i tres tiforts (Tringa totanus).

Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)


La Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) com ja està aquí uns dies, estan covant o construint els nius, calcule que tindrem vora 80 exemplars, unes 40 parelles. El dia 17 els acompanyaven 4 Gavina capnegra (Larus melanocephalus) i alguns exemplars no reproductors de Gavinot argentat mediterrani (Larus michahellis).

Xatrac d'albufera (Sterna hirundo)


El grup dels xatracs és un del més espectacular i fa de la marjal dels Moros, potser, el millor lloc d’Espanya per poder observar-los, els xatracs bec-llarg (Sterna sandvicensis) fan copules i els mascles fan ofrenes de peix a les femelles, un mascle grandot, molt orgullós i estirat es passejava amb quatre peixets al bec per demostrar que seria un bon pare i convéncer-les perquè el trien. Els Xatracs d'albufera (Sterna hirundo) és el més cridaner i inquiet, ara es barallen, cuiden el foradet on pondran els ous i esperen els peixets que els du el mascle i fan les copules. Les mongetes (Sternula albifrons) estan més endarrerits i o es dediquen a pescar o a descansar a la colònia de cria. Els fumarells de galta blanca (Chlidonias hybrida) no paren de volar prop de les séquies i ras per damunt dels carrissars buscant aliment.

Xatrac d'albufera (Sterna hirundo)

Es deixen vorer les primeres tórtores (Streptopelia turtur) mentre les xicotetes aus del carrissar estan dedicades a cantar a tot pulmó per defensar els seus territoris amb l’esperança d’atraure alguna femella que vulga emparellar-se, hi ha Xitxarra de canyar (Acrocephalus scirpaceus ambiguus), Xitxarra bigotuda (Acrocephalus melanopogon), Busquerot (Acrocephalus arundinaceus), Rossinyol bord (Cettia cetti), Boscaler comú (Locustella luscinioides) i mentre volant canta el Trist (Cisticola juncidis) sense descans evidentment molt encelat. En els racons més arbrats i ombrívols cantaven els primers rossinyols (Luscinia megarhynchos).

Xitxarra bigotuda (Acrocephalus melanopogon)


Dels invertebrats, en concret dels parots de bassa, destacaré el primer exemplar d’Ischnura elegans (Ischnura elegans), poc habitual i fàcilment deu ser un migrant vaig trobar una  Busquereta de casquet (Sylvia atricapilla).

Recorregut proposat.


Text i fotos de Rafa Muñoz 2018.