BARRANC DEL CARRAIXET, TEMPS D’OUS I POLLETS


15 d’abril de 2019Abril en el barranc del Carraixet és un període de criança de les poques espècies animals que encara poden viure en un paisatge tan modelat i transformat pels homes i dones!

Femella i pollets de Collverd (Anas platyrhynchos)


Als termes municipals d’Alboraia, Almàssera, Tavernes Blanques i Bonrepòs i Mirambell a banda dels nuclis urbans i de l’horta sols queda un xicotet racó mig natural, és el llit del barranc del Carraixet. És en aquest lloc on les espècies d’aus i rèptils poden dur endavant el seu cicle vital i ara en primavera és quan han de reproduir-se, per això un passeig reposat per la vora del barranc permet trobar-los covant els ous o cuidant dels seus fills.

Pollets de Collverd (Anas platyrhynchos) orfes


De l'ànec Collverd (Anas platyrhynchos) els mascles descansen i muden el plomatge mentre les femelles cuiden d'ous o pollets, vaig vorer una "supermare" que cuidava de 13 pollets, en altre lloc vaig sorprendre dos pollets a soles, un era el doble de gran que el menut, anaven buscant que menjar, el major anava davant i el menut el seguia com si fóra el germà fora mare, molt possiblement són els únics supervivents de la seua família, bona sort orfes!

Fotja (Fulica atra) i pollet


Un altre dels ocells més freqüents al Carraixet és la Fotja (Fulica atra), també cuiden dels seus pollets i es tornen molt intolerants, no suporten la proximitat d'altres fotges o d'altres ànecs, vaig vorer una bona baralla per delimitar el territori, una parella es va llançar contra un intrús, es tiraren damunt d'ell, primer s'enfrontaven empellant-se amb els grans peus, després li pessigaven el coll amb el bec, li cabussaven el cap intentant ofegar al contrari, els va costar prou convéncer a l'intrús que eixe era el seu terreny i que devia respectar els límits.

Tortuga d'aigua americana (Trachemys scripta) fent la posada dels ous


Una altra sorpresa va ser trobar una gran Tortuga d'aigua americana (Trachemys scripta) que estava fent la posta d'ous, baix del pont de la carretera de Port Saplatja una gran femella havia triat un gran muntó de canyes i terra per fer un forat per pondre els ous, es notava que li costava prou esforç fer les contraccions per tal soltar els ous.

Tortugues d'aigua americana (Trachemys scripta) 

Altres espècies observades i fotografiades eixe matí al Carraixet.

Ànec  mut (Cairina moschata)


Picaport (Plegadis falcinellus)


Parella de Sivert (Netta rufina)
Text i fotos de Rafa Muñoz.