LES MARJALS D’ALMENARA EN MARÇ, PLENES D’AUS


8 i 12 de març de 2019.

Teixidor (Remiz pendulinus)


Aquest sec i calorós mes de març va donar una de les sorpreses de l'any, Toni Alcocer i Javi Aznar van sentir un Bitor (Botaurus stellaris) i vaig anar per intentar veure'l o almenys sentir-lo. No vaig tindre sort però he passat dues jornades molt interessants de pardaleig a les marjals d'Almenara. El dia 8 de març vaig anar per la partida de Calamocs i pel Camí de la Serradella fins als estanys d’Almenara, el dia 12 vaig fer un recorregut pel Canal dels Mangraners i pels Estanys d’Almenara.

Agró blanc (Ardea alba)


Em va cridar l'atenció el bon nombre d'Agró blanc (Ardea alba) i de Picaport (Plegadis falcinellus) que hi havia així com vorer una femella d'Esparver (Accipiter nisus). Aquesta marjal cada any està en millor estat de conservació i això afavoreix l'augment d'espècies que podem observar.

Arpellot de marjal (Circus aeruginosus)


Pel cel es veien rapinyaires com Àguila calçada (Hieraaetus pennatus), Arpellot de marjal (Circus aeruginosus) i Soliguer (Falco tinnunculus), ja prop dels estanys dins d'una caseta mig enderrocada es veien per terra egagròpiles recents d'Òliba (Tyto alba), aquestes són les boles renegrides de pèl i ossos amb el material que no poden digerir algunes aus i que són regurgitades per la boca.

Picaport (Plegadis falcinellus)


Als camps molls plens de senill (Phragmites australis) es veien alguns exemplars de Bequeruda (Gallinago gallinago), Camallonga (Himantopus himantopus) i Xerlovita (Tringa ochropus). Als tolls oberts vaig trobar Corriolet (Charadrius dubius), Cueta blanca (Motacilla alba), Cueta groga ibèrica (Motacilla flava iberiae) i s'assolellaven exemplars de Tortuga d'aigua americana (Trachemys scripta elegans) mentre se sentien les granotes (Pelophylax perezi).

Esparver (Accipiter nisus)


Entraven i eixien volant de les xicotetes llacunes exemplars de Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus), Gavina corsa (Larus audouinii) i Gavinot argentat mediterrani (Larus michahellis), ànecs com el Collverd (Anas platyrhynchos), Sivert (Netta rufina) a més de Fotja (Fulica atra) i Polla d'aigua (Gallinula chloropus).

Bequeruda (Gallinago gallinago) 


Pel camí de Calamocs fugia una Rabosa (Vulpes vulpes) i poc després vaig vorer a un gran arbre mort descansant exemplars d'Agró blau (Ardea cinerea), Garseta blanca (Egretta garzetta), Corba marina grossa (Phalacrocorax carbo) i Agró blanc (Ardea alba).

Teixidor (Remiz pendulinus)


En les aigües obertes de la Ponderosa hi havia un mascle de Cabrellot (Podiceps cristatus) i alguns exemplars de Cabuçonet (Tachybaptus ruficollis). Un món de xicotets ocells van eixir al meu pas, els més cridaners van ser una parella de Teixidor (Remiz pendulinus), el cant de dos mascles de Xitxarra bigotuda (Acrocephalus melanopogon), per tot arreu sonaven els cants de Trist (Cisticola juncidis) i de Rossinyol bord (Cettia cetti).

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)


Als canyars i als camps de conreu es veien Blanca (Pica pica), Blavet (Alcedo atthis), Cadernera (Carduelis carduelis), Colom roquer (Columba livia livia), Mosquiter comú (Phylloscopus collybita), Pit-blau (Luscinia svecica), Puput (Upupa epops), Teuladí (Passer domesticus), Teuladí torredà (Passer montanus) i Todó (Columba palumbus).

Gafarró (Serinus serinus)


Als Estanys, al passeig arbrat prop dels camps de tarongers hi havia Busquereta capnegra (Sylvia melanocephala), Busquereta de casquet (Sylvia atricapilla), Pit-roig (Erithacus rubecula), Totestiu (Parus major), Merla (Turdus merula), Gafarró (Serinus serinus), Verderol (Carduelis chloris), Pinsà (Fringilla coelebs), Cua-roja fumada (Phoenicurus ochruros) i Estornell negre (Sturnus unicolor).

Agró blau (Ardea cinerea), Garseta blanca (Egretta garzetta), Corba marina grossa (Phalacrocorax carbo) i Agró blanc (Ardea alba)


Text i fotos de Rafa Muñoz.