MARÇ AL CARRAIXET

Blanca (Pica pica)Març és temps de canvis biològics al Carraixet, algunes espècies residents comencen a criar i altres aprofiten el llit del barranc per parar unes hores o uns dies en el seu viatge migratori. Entre els residents que estan construint el seu niu ara podem trobar la Blanca (Pica pica), dues parelles es reparteixen el llit del barranc entre la desembocadura i el pont de la carretera de Port Saplatja, la CV-311. 

Trist (Cisticola juncidis)


Un Trist (Cisticola juncidis) havia agafat plomes d'ànec per fer un bon matalàs dins del seu niu i alguns exemplars de Fotja (Fulica atra) ja estan covant.

Mascle de Collverd (Anas platyrhynchos)


Els ànecs Collverd (Anas platyrhynchos) també estan covant, ara sols es deixen vorer mascles, la gran majoria de femelles resten al niu amagades, vaig vorer un total de 61 exemplars, calcule que tindrem vora cinquanta parelles reproductores.

Gall de canyar (Porphyrio porphyrio)


El Gall de canyar (Porphyrio porphyrio) és prou especial, no és com la majoria de les aus que es reprodueixen en un sols període, els galls blaus en tindre bon temps i aliment poden fer niu i tirar endavant als seus pollets qualsevol època de l'any, per això ara es veuen dues parelles amb un pollet crescut cadascuna, vaig comptar un total de 16 exemplars, calcule que deuen haver-hi unes 6 o 7 parelles.

Pollet de Gall de canyar (Porphyrio porphyrio)


Entre les aus menys comunes al barranc dir-vos que vaig vorer un Picaport (Plegadis falcinellus), altra que cada dia és més freqüent observar és el gran colom que abans sols vivia als boscos i conreus de terra endins, el Todó (Columba palumbus), ara han aprés que viure als jardins i als camps prop dels humans és més segur que viure en plena natura perquè aquí tenen menys enemics i molta més disponibilitat d’aliments.

Todó (Columba palumbus)


Vaig vorer una escena curiosa al pont de la carretera CV-311, molta gent té el costum de vindre i llançar pa als ànecs però aquesta font d'aliment la intenten aprofitar més animals, per eixample hi ha una forta concentració de Tortuga d'aigua americana (Trachemys scripta elegans) i això pot propiciar enfrontaments, una Fotja (Fulica atra) que volia eixir de l’aigua on s’assolellaven dues tortugues, intentà expulsar-les i va colpejar la closca de la més gran amb el bec, evidentment la tortugota la va ignorar i va continuar dormint.  

Tortuga d'aigua americana (Trachemys scripta elegans)


Vaig vorer com una Rata Comuna (Rattus norvegicus) eixia del canyar i en una ràpida carrera s'acostava a un tros de pa i el menjava a tota presa perquè els collverds i una Polla d'aigua (Gallinula chloropus) li envestien per expulsar-la, ella fugia amb desgana i tornava de seguida a per més, però no acabaven les seues desventures perquè quan tornava dins del canyar amb un bon tros de pa rebia l'atac d'una rata més gran per furtar-li l'àpat.

Rata Comuna (Rattus norvegicus)

 Text i fotos de Rafa Muñoz.Polla d'aigua (Gallinula chloropus)