JUNY A LA MARJAL DELS MOROS


3 de juny de 2019


Aquest matí vaig fer un breu recorregut per l’interior de la marjal buscant a la parella de Cavaller (Coracias garrulus) que s’havien vist els últims dies de maig però sense sort. Continuaven la parella d'Àguila calçada (Hieraaetus pennatus) de fase clara, els camps i erms a l'oest de la marjal, terra endins, estan plens de conills (Oryctolagus cuniculus) i eixa deu ser la raó que les calçades estiguen estiuejant als Moros, també he vist un mascle i tres femelles d'Arpellot de marjal (Circus aeruginosus) i dos jovenets de Soliguer (Falco tinnunculus) sembla que independitzats.

Conill (Oryctolagus cuniculus)


Per tot arreu continuen els cants marcant el territori de Busquerot (Acrocephalus arundinaceus), de Xitxarra de canyar (Acrocephalus scirpaceus ambiguus) i de Boscaler comú (Locustella luscinioides). Dalt d’un arbre hi havia dos abellerols (Merpos apiaster) que fa uns quants dies que els tenim pels Moros i ben podria ser que feren niu pels voltants de la marjal.

Blanqueta de la Mitja Lluna (Artogeia mannii) 


Estic començant a identificar papallones i aquest matí he pogut fotografiar i després identificar gràcies a la guia “Mariposas de España y Europa. Tom Tolman i Richard Lewington. Ed. Lynx 201” una Blanqueta de la Mitja Lluna (Artogeia mannii) molt semblant a la més comuna Blanqueta de la col (Artogeia rapae) que també podem trobar als Moros, poc després he pogut fotografiar una espectacular Papallona reina (Papilio machaon) i una femella adulta de parot de bassa, una Sympetrum striolatum.

Femella adulta de Sympetrum striolatum


Papallona reina (Papilio machaon) M'ha sorprés la gran quantitat de Fumarell de galta blanca (Chlidonias hybrida hybrida) que buscaven menjar pels camps de l'interior i lluny de llacunes o séquies, no baixarien dels 80 exemplars volant baixet atrapant insectes, també els acompanyaven algunes carregades (Glareola pratincola).

Fumarell de galta blanca (Chlidonias hybrida hybrida)


En tornar al cotxe he passat per un corral amb ovelles totalment esquilades i nues els custodiaven dos exemplars d’Esplugabous (Bubulcus ibis). Un pare de Teuladí torredà (Passer montanus) donava becades a destall a dos pollets que no paraven de demanar-ne més i una mare de Sivert (Netta rufina) cuidava de quatre pollets creixcuts.

Esplugabous (Bubulcus ibis) i ovelles


Text i fotos de Rafa Muñoz.