TRISTA FINALITZACIÓ DE LA CRIA A LA MARJAL DELS MOROS


17 de juny

Xatracs d'albufera (Sterna hirundo) 


El pollet de Xatrac elegant (Thalasseus elegans) ha mort i els adults han marxat, altres que han abandonat els nius són les carregades (Glareola pratincola) i les mongetes (Sternula albifrons), els mascles de mongeta no es resignen i intenten oferir becades a les femelles però aquestes no pareixen estar interessades a tornar a covar. La parella d’Alena (Recurvirostra avosetta) també han perdut la posta, l’any passat tots els pollets van ser morts per gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus). Els xatracs d'albufera (Sterna hirundo) tampoc han criat enguany, una altra llàstima!

Xatrac bec-llarg (Thalasseus sandvicensis)


Les bones notícies són que ja es veuen pollets independitzats que esperen becades amagats als canyars de Xitxarra de canyar (Acrocephalus scirpaceus ambiguus). El que va molt millor és el Xatrac bec-llarg (Thalasseus sandvicensis), ja hi ha pollets de totes les grandàries.

Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)


Les gavines capnegres (Larus melanocephalus) ja tenen pollets plomats, crec que s’han reproduït sues parelles i semblen haver-hi quatre pollets crescuts. Els pollets més grans de Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) ja volen.

Gavines capnegres (Larus melanocephalus)


Una Gavina corsa (Larus audouinii) va centrar la meua atenció quan passejava per la vora de la platja de cudols, es va acostar a la desembocadura de la séquia de l’estany i va agafar un Cranc de riu americà (Procambarus clarkii). El va agafar amb el bec i se’l va endur més lluny de la mar. El va deixar a terra i amb molta parsimònia li colpejava l’abdomen, després va començar a arrancar-li les potes una a una, les pinces i després va llevar-li la cua i comença a menjar.

Gavina corsa (Larus audouinii)


Vaig vorer papallona Bruna boscana (Pararge aegeria) i el parot de bassa Sympetrum fonscolombii.

Bruna boscana (Pararge aegeria) 


Gavina corsa (Larus audouinii) consumint un cranc americà


18 de juny

Falcó pelegrí (Falco peregrinus brookei)


Una femella de Falcó pelegrí (Falco peregrinus brookei) ha pegat dos vols rasants de caça sense èxit, tot pels camps a l’oest de la marjal, prop de l’Alqueria dels Frares.

Orthetrum cancellatum


Hui he tornat a trobar un adult amb plomatge de noces de Cavaller (Coracias garrulus) que ja havia vist els dies 30 de maig i el dia 7 de juny.

Sympetrum striolatum


Per l'interior de la marjal a l'estar més lluny de l'aigua canvien les espècies de parot de bassa, eixe matí vaig vorer Orthetrum cancellatum i Sympetrum striolatum i la papallona Blanqueta de la col (Artogeia rapae).

Blanqueta de la col (Artogeia rapae)


26 de juny

Àguila calçada (Hieraaetus pennatus)


Una parella d’Àguila calçada (Hieraaetus pennatus) tenen un niu en un pi per l’interior de la marjal amb dos pollets, el major duplica la grandària del més menut però tenen menjar de sobres, tant al niu com al terra que tenen baix està ple de restes de conill (Oryctolagus cuniculus), enguany tenim una explosió de conills als Moros, hi ha conills per tot arreu i això facilita la reproducció dels rapinyaires.


Arpellot de marjal (Circus aeruginosus)


Un Arpellot de marjal (Circus aeruginosus) volava amb un xicotet conill a les urpes però se li va caure a terra, com estava viu es va amagar als canyars, l'arpellot donà una volta i com que no va trobar-lo se'n va anar a buscar un altre per donar menjar als seus fills.

Trist (Cisticola juncidis)


Els estornells negres (Sturnus unicolor) ja deuen haver acabat la cria i ara per seguretat s’han agrupat en un nombrós estol que els facilita la protecció dels jovenets.

Card blau o Herbacol (Cynara cardunculus) ple d’himenòpters


Segueix un grup d’abellerols (Merpos apiaster) pel interior de la marjal, deuen haver criat. Va sorprendre trobar un Botxi meridional (Lanius meridionalis meridionalis) prop del polígon del Port de Sagunt.

Horts al límit oest de la marjal dels Moros


Text i fotos de Rafa Muñoz 2019

Xitxarra de canyar (Acrocephalus scirpaceus ambiguus)