MARJAL D’ALMARDÀ


21/3/2017

Marjal d'Almardà


Fa ja uns anys que la marjal d'Almardà ha guanyat protagonisme en el món de l'ornitologia valenciana, la seua ubicació molt prop de la marjal d'Almenara, fa no molts anys eren el mateix espai natural, la protecció i el treball d'Acció Ecologista AGRÓ amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sagunt, més en este moment que la marjal dels Moros ha patit un fort incendi que ha minvat greument la cobertura vegetal i per tant Almardà és un vital refugi de moltes espècies en molts quilòmetres.

Àguila calçada (Hieraaetus pennatus)


Vaig acostar-me a pegar una volta i vaig vorer moltes espècies, per destacar algunes dir-vos que pels camps revoltaven una Àguila calçada (Hieraaetus pennatus) i dos Arpellot de marjal (Circus aeruginosus).

Boix (Aythya ferina)


A les llacunes de l’explotació de torba hi havia una bona representació d’ànecs, vaig comptar 16 Sivert (Netta rufina), 35 Boix (Aythya ferina), 8 Sarcet (Anas crecca), 27 Collverd (Anas platyrhynchos) i 9 Ascle (Anas strepera).

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) atropellada 


Un bon grapat de picaports (Plegadis falcinellus), un mínim de 95 exemplars, 2 Gall de canyar (Porphyrio porphyrio), una Bequeruda (Gallinago gallinago), una Camallonga (Himantopus himantopus), 6 Fotja (Fulica atra) i 47 Polla d'aigua (Gallinula chloropusper cert esta espècie està molt afectada pels vehicles que circulen a massa velocitat i mort molt sovint.

Gavinot fosc (Larus fuscus)


Als camps inundats descansaven quatre espècies de gavines, Gavina corsa (Larus audouinii), Gavinot argentat mediterrani (Larus michahellis), Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) i Gavinot fosc (Larus fuscus) i tres espècies d’agrós, Garseta blanca (Egretta garzetta), Oroval (Ardeola ralloides) i Agró blau (Ardea cinerea).

Rossinyol bord (Cettia cetti)


De les aus més menudes vaig detectar Xitxarra bigotuda (Acrocephalus melanopogon), Oroneta cua-blanca (Delichon urbicum), Roquer (Ptyonoprogne rupestris), Oroneta (Hirundo rustica), Puput (Upupa epops), Totestiu (Parus major), Rossinyol bord (Cettia cetti), Cogullada vulgar (Galerida cristata), Cua-roja fumada (Phoenicurus ochruros), Estornell negre (Sturnus unicolor), Teuladí (Passer domesticus), Mosquiter comú (Phylloscopus collybita), Blanca (Pica pica) i Tórtora turca (Streptopelia decaocto).

Lliri groc (Iris pseudacorus)


Text i fotos de Rafa Muñoz 2018.