CARRAIXET: POLLETS, DENSITATS I EXÒTIQUES


23/03/2018

Femella de Collverd (Anas platyrhynchos) i pollets

Més pollets naden seguint a les seues mares en el barranc del Carraixet, els més primerencs són els collverds (Anas platyrhynchos), vaig vorer quatre femelles seguides de 10, 11, 12 i 13 aneguets, són unes mares molt prolífiques!, en total vaig comptar 36 mascles per el que calcule que en este tram de 3.000 m de llarg x 50 m d'ample entre la desembocadura i 100 metres a l'oest del pont del camí de les Vinyes, Alboraia, per tant parlem d'una àrea de 150.000 m², hi ha 36 parelles de collverds, per tant una parella cada 4.166 m², el que és el mateix cada hectàrea de llit de barranc tenim 2,4 parelles/ha de collverd o 4,8 exemplars/ha crec que és una molt bona densitat!

Pollets de Collverd (Anas platyrhynchos)

Respecte del Gall de canyar (Porphyrio porphyrio) en la mateixa superfície vaig trobar 6 adults, un d’ells anava seguit de dos pollets molt menuts, fent el mateix càlcul tindríem una parella cada 50.000 m², per tant una densitat de 0,2 parelles/ha.

Gall de canyar (Porphyrio porphyrio) i pollet de dies.

Però l’espècie més abundant sens dubte és la Polla d'aigua (Gallinula chloropus), ja que hi havia 73 exemplars, per tant una densitat 14,6 exemplars/ha. Impressionant!

Fotja (Fulica atra) covant


Altra espècie reproductora al Carraixet és la Fotja (Fulica atra), vaig comptar 40 exemplars, una parella ja estava covant 3 ous en un niu massa a la vista, ix una densitat ix d'1,3 parelles/ha o 2,6 ex/ha. Del Cabuçonet (Tachybaptus ruficollis) vaig vorer 5 exemplars en 4 zones diferents, calcule que hi haurà 4 parelles, per tant una densitat mínima 0,3 ex/ha.

Pont de la carretera CV-311, Camí de les Vinyes, Alboraia.


Volant lluny vaig vorer un tren de 13  Corba marina grossa (Phalacrocorax carbo), quasi segur que marxaven al nord a les seues terres de reproducció, bon viatge amics, fins a la pròxima tardor! De la resta d’espècies poques novetats, sols ressenyar la presència d’un Teixidor (Remiz pendulinus) i 2  Tortuga d'aigua ibèrica (Mauremys leprosa).

Tortuga de panxa roja (Pseudemys nelsoni)

Respecte a les espècies exòtiques hi havia en este tram final del barranc del Carraixet una  Tortuga de panxa roja (Pseudemys nelsoni), 6 Ànec  mut (Cairina moschata) i 4 Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus).

Ànec  mut (Cairina moschata)


Text i fotos de Rafa Muñoz, 2018.