ELS MOROS VESTIT DE PRIMAVERA


22/03/2018


Es va notant que les aus pugen de temperatura i comencen el cel mentre la vegetació va creixent a tota presa i va tapant el renegrit de l'incendi.

Ànec capblanc (Oxyura leucocephala)

Els ànecs van augmentant, pense que en funció de l'augment de la vegetació, hi havia 12 Collverd (Anas platyrhynchos), 4 Ascle (Anas strepera), 71 Sarcet (Anas crecca), 67 Cullerot (Anas clypeata), 12 Fotja (Fulica atra), 3 mascles i una femella d’Ànec capblanc (Oxyura leucocephala), 7 Sivert (Netta rufina), 38 Boix (Aythya ferina) i 13 Cabuçonet (Tachybaptus ruficollis).

Agró blau (Ardea cinerea)

Alegren este parc natural 12 flamencs (Phoenicopterus roseus) i 56 Picaport (Plegadis falcinellus)Els agrons també comencen el període reproductiu, l’Agró blau (Ardea cinerea) ja duia materials al niu en llocs on no va arribar el foc mentre per la resta de l’espai natural es repartien Garseta blanca (Egretta garzetta), Agró blanc (Ardea alba) i Esplugabous (Bubulcus ibis). Encara queda pendent de migrar alguna Corba marina grossa (Phalacrocorax carbo)


Àguila calçada (Hieraaetus pennatus)

Els rapinyaires estan molt actius, vaig vorer baralles territorials d'una parella d’Àguila calçada (Hieraaetus pennatus) clares que van expulsar altra calçada fosca. No massa lluny feien els seus vols de prospecció tres exemplars d’Arpellot de marjal (Circus aeruginosus) dues femelles i un mascle. Pel Parc Sagunt patrullava un Aguilot comú (Buteo buteo).

Camallonga (Himantopus himantopus)


El nombre i varietat de limícoles va augmentant, vaig trobar-me 5 bequerudes (Gallinago gallinago), 3 exemplars de Xerlovita (Tringa ochropus), 3 de Tifort (Tringa totanus), 6 Corriolet (Charadrius dubius), 10 Camallonga (Himantopus himantopus), 3 Redonell (Philomachus pugnax).

Les gavines també semblen estar ben prop de començar el seu període reproductiu, hi havia Gavina corsa (Larus audouinii), Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus).

Oroneta (Hirundo rustica

Els hirundínids van estar representats per Oroneta cua-blanca (Delichon urbicum), Parpallò (Riparia riparia), Oroneta (Hirundo rustica), Oroneta cua-rogenca (Cecropis daurica).

 Trist (Cisticola juncidis)

De les aus més menudes també es va animant la cosa i trobí Tieta de muntanya (Anthus spinoletta), Tiet (Anthus pratensis), Totestiu (Parus major), Xitxarra bigotuda (Acrocephalus melanopogon), Rossinyol bord (Cettia cetti), Trist (Cisticola juncidis)Busquereta capnegra (Sylvia melanocephala), Estornell negre (Sturnus unicolor), Puput (Upupa epops), Teuladí (Passer domesticus), Teuladí torredà (Passer montanus), Cadernera (Carduelis carduelis), Cueta blanca (Motacilla alba), Cueta groga (Motacilla flava), Mosquiter comú (Phylloscopus collybita), Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus), Todó (Columba palumbus), Pit-roig (Erithacus rubecula), Gafarró (Serinus serinus), Bitxac comú (Saxicola torquatus), Blanca (Pica pica). La nota trista la va posar una  Rabosa (Vulpes vulpes).

Text i fotos de Rafa Muñoz, 2018.