PAS MIGRATORI EN ELS MOROS


27/3/2018
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)


Aprofitant un dels pocs dies amb bon oratge d’esta primavera vaig acostar-me a la marjal i només baixar del cotxe em va passar volant per damunt una Àguila pescadora (Pandion haliaetus) volant al nord. Després altres rapinyaires van ser 2 Àguila calçada (Hieraaetus pennatus), 3 Arpellot de marjal (Circus aeruginosus) i 1 Aguilot comú (Buteo buteo).

Àguila calçada (Hieraaetus pennatus)


Els ànecs van ser 40 Collverd (Anas platyrhynchos), 4 Ascle (Anas strepera), 4 Roncadell (Anas querquedula), 4 Sarcet (Anas crecca), 58 Cullerot (Anas clypeata), 4 mascles d’Ànec capblanc (Oxyura leucocephala), 32 Sivert (Netta rufina) i 25 Boix (Aythya ferina). Van completar les aus aquàtiques 3 Cabuçonet (Tachybaptus ruficollis), 1 Cabrellot (Podiceps cristatus), 52 Fotja (Fulica atra), 2 Gall de canyar (Porphyrio porphyrio), un nombrós grup de 98 Flamenc (Phoenicopterus roseus) i altre més nombrós de 264 Picaport (Plegadis falcinellus), per finalitzar altres que no volen marxar encara que no trigaran molt a fer-ho com 27 Corba marina grossa (Phalacrocorax carbo).

Estol de 264 Picaport (Plegadis falcinellus)


El grup de les aus limícoles va estar representat per 1 Bequeruda (Gallinago gallinago), 3 Xerlovita (Tringa ochropus), 4 Tifort (Tringa totanus), 2 Corriolet (Charadrius dubius), 10 Camallonga (Himantopus himantopus), 1 Redonell (Philomachus pugnax), 1 Territ bec-llarg (Calidris ferruginea).

Gavines a la llacuna dels Xatracs

Les gavines ja van prenent possessió de les illes  la llacuna dels xatracs, les més matinadores són 150 Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) i els acompanyaven 2 Gavina capnegra (Larus melanocephalus) i 2 Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis), per la línia de costa passaren direcció sud 13 Gavina corsa (Larus audouinii).

Busquereta de garriga (Sylvia cantillans iberiae)

Dels passeriformes sols dir-vos com a més destacable la presència encara de Pit-blau (Luscinia svecica), 13 Mosquiter comú (Phylloscopus collybita), 1 Busquereta de garriga (Sylvia cantillans iberiae) i 1 Tieta de muntanya (Anthus spinoletta) en pas i dels reproductors destacar 5 Xitxarra bigotuda (Acrocephalus melanopogon) prou actives amb els seus cants de cel.


Tex i fotos de Rafa Muñoz 2018.