COLORS I OCELLS DE TARDOR A LA MARJAL DELS MOROS.9/11/2015

Marjal dels Moros, novembre 2015.

La tardor és una època on en la naturalesa destaquen els colors, encara que són els boscos caducifolis els paisatges que tenen més fama per les múltiples tonalitats de les fulles en el seu procés de caiguda els marjals costaners no es queden molt enrere.

La vegetació dels aiguamolls passa un període crític amb la sequera estival que vesteix la majoria de les plantes amb un uniforme ocre, però amb les primeres pluges de la tardor tornen els tons verds gràcies al rebrot de la vegetació, llavors aquestos terrenys baixos es vesteixen amb una paleta multicolor que anuncia una nova època de vida que acabarà d'explotar a la primavera.

Morell capellut (Aythya fuligula)

Al novembre les aus estivals que es reprodueixen ací ja s'han marxat al sud, la majoria dels ocells migradors del nord de Europa també han passat de llarg cap a Àfrica, però moltes altres espècies vindran a hivernar, ací trobaran refugi i aliment si les respecten les escopetes dels caçadors.

Encara que amb poca aigua i no més en les zones baixes i pròximes al mar vaig poder observar un bon nombre d'espècies, assenyalar com més destacable la presència de 3 ànec capblanc (Oxyura leucocephala) i un mascle de morell capellut (Aythya fuligula)

Ànec capblanc (Oxyura leucocephala)

LLISTAT D’ESPÈCIES OBSERVADES.

Cabussonet (Tachybaptus ruficollis)
Corba marina grossa (Phalacrocorax carbo)
Garseta blanca (Egretta garzetta)
Agró blau (Ardea cinerea)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Ascle (Anas strepera)
Sarset (Anas crecca)
Collverd (Anas platyrhynchos)
Cullerot (Anas clypeata)
Morell capellut (Aythya fuligula)
Ànec capblanc (Oxyura leucocephala)

Morell capellut (Aythya fuligula)

Arpellot de marjal (Circus aeruginosus)
Xoriguer (Falco tinnunculus)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
Gall de canyar (Porphyrio porphyrio)
Fotja (Fulica atra)

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Merita (Vanellus vanellus)

Gavinot argentat mediterrani (Larus michahellis)

Colom roquer (Columba livia)
Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
Blauet (Alcedo atthis)

Roquer (Ptyonoprogne rupestris)

Trist (Cisticola juncidis)

Titeta (Anthus pratensis)
Cueta torrentera (Motacilla cinerea)
Cueta blanca (Motacilla alba)
Pit-roig (Erithacus rubecula)
Cua-roja fumada (Phoenicurus ochrorus)
Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
Rossinyol bord (Cettia cetti)
Trist (Cisticola juncidis)
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
Totestiu (Parus major)
Teixidor (Remiz pendulinus)
Garsa (Pica pica)
Estornell negre (Sturnus unicolor)
Teuladí (Passer domesticus)
Teuladí torredà (Passer montanus)
Pinsà (Fringilla coelebs)
Gafarró (Serinus serinus)
Verderol (Carduelis chloris)
Cadernera (Carduelis carduelis)
Teuladí de canyar (Emberiza schoeniclus)
Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)


Ànec capblanc (Oxyura leucocephala)
  
Cullerot (Anas clypeata), Sarset (Anas crecca) i Merita (Vanellus vanellus)Text i fotos de Rafa Muñoz 2015.