PESCA COOPERATIVA I AUS ANELLADES ALS MOROS


Recull d’observacions realitzades els dies 19 i 25 de juny de 2020 a la Marjal dels Moros, Sagunt:

Arpellot de marjal (Circus aeruginosus) 


D’anàtids i similars tenim a la marjal parelles i pollets de Coll-verd (Anas platyrhynchos), Sivert (Netta rufina), Boix (Aythya ferina), Cabrellot (Podiceps cristatus), Cabussonet (Tachybaptus ruficollis) i Ànec capblanc (Oxyura leucocephala)

Femella i pollets de Sivert (Netta rufina)Altres com l’Ascle (Anas strepera) ara no es deixen vorer quasi, resten amagats amb els seus pollets en les llacunes interiors. Conselleria ha alliberat alguns exemplars de Rosseta (Marmaronetta angustirostris) que duen anelles de PVC roig però no he pogut llegir cap per la distància. De Rapinyaires sols vaig veure Arpellot de marjal (Circus aeruginosus) i Xoriguer (Falco tinnunculus).

Cabrellot (Podiceps cristatus)


AUS ANELLADES

Aquest any amb bona qualitat i quantitat d’aigua tenim un grup de 24 exemplars de Flamenc (Phoenicopterus roseus), el dia 19/6 un d’ells estava anellat a la pota dreta amb PVC groc i dígits negres amb la llegenda “1 FVB”.

Flamenc (Phoenicopterus roseus)Altres ràl·lids presents són la Fotja (Fulica atra), la Polla d'aigua (Gallinula chloropus), el Gall de canyar (Porphyrio porphyrio) i també tenim al Picaport (Plegadis falcinellus). Una au que no deu estar massa bé és una Corba marina grossa (Phalacrocorax carbo) que el dia 19/6 encara es veia volant per l’interior de la marjal.

Tètol cuanegre (Limosa limosa)

De les aus limícoles sols es veuen pollets de Camallonga (Himantopus himantopus),  a més hi havia 4 ex. d’Alena (Recurvirostra avosetta), Corriolet (Charadrius dubius) i no pareixen animar-se a criar les vint parelles de Carregada (Glareola pratincola) que calcule que tenim, altra au no reproductora va ser un Tifort (Tringa totanus).

Alena (Recurvirostra avosetta)


El dia 19 hi havia un Tètol cuanegre (Limosa limosa) anellat pels holandesos Egbert van der Velde i Wiebe Kaspersma amb bandera groga a la pota esquerra amb la llegenda 1LY03B, baix tenia anella PVC d’un verd-blau, la van anellar de pollet el 16/5/2017 a Oudega, De Rige en la regió de Frísia. És un jove no reproductor i per això no ha pujat reproduir-se al nord. Entre la seua localitat de naixement i els Moros hi ha 1.551 km de distància però ben segur que aquesta au du molts més kilòmetres en els seus tres anys de vida.

Xatrac d'albufera (Sterna hirundo) 


Els agrós es veuen per tot arreu, tenim Gomet (Ixobrychus minutus), Garseta blanca (Egretta garzetta), Oroval (Ardeola ralloides), Agró roig (Ardea purpurea), Agró blau (Ardea cinerea), Martinet (Nycticorax nycticorax) i Esplugabous (Bubulcus ibis). La sorpresa ens l’han proporcionat dues parelles d’Agró blanc (Ardea alba) que s’han reproduït amagades dins del canyissar.

Fumarell de galta blanca (Chlidonias hybrida hybrida) 


PESCA COOPERATIVA DE SIS ESPÈCIES D’AUS

Agró blanc (Ardea alba) 


Vaig ser testimoni d'una pesca col·lectiva en una llacuna menuda prop de la mar hi havia al centre de les aigües obertes un grup d'uns 30 exemplars de Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) que nedaven agrupades, de tant en tant aconseguien pescar algun peixet diminut. Al voltant de les gavines volaven uns 20 exemplars de Fumarell de galta blanca (Chlidonias hybrida hybrida) que cada poc picaven a l'aigua i eixien amb un peixet en el bec que de seguida duien a la colònia de cria i una volta havien donat la becada tornaven ràpidament a l'escenari de la pesca. Entre els canyars a la vora d'aquesta llacuna hi havia Garseta blanca (Egretta garzetta), Oroval (Ardeola ralloides), Agró roig (Ardea purpurea) i Agró blau (Ardea cinerea) que també pescaven algo de tant en tant.

Grup de Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) pescant


Sospite que devia haver-hi una excepcional concentració de peixets, que intentaven fugir dels picats dels més efectius en les captures, els fumarells, l’única fugida possible que tenien els éssers aquàtics era anar baix de les gavines que estaven ajuntades al centre però que també aconseguien atrapar als ferits o atordits per l’atac d’un fumarell, els pobres peixos que triaven fugir per amagar-se entre la vegetació de la bora es trobaven amb l’atac dels arpons dels becs dels agrós. Sis espècies d’aus diferents associades per augmentar l’èxit de la pesca. 

Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) i pollet


Com sempre en aquest indret les aus marines tingueren una bona representació, hi havia dues parelles amb pollets creixcuts de Gavina capnegra (Larus melanocephalus), per la vora de la mar adults de Gavina corsa (Ichthyaetus audouinii) en aquest cas no són reproductors i Gavinot argentat mediterrani (Larus michahellis). La colònia reproductora més nombrosa i productiva és sens dubte la de Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) que no baixaran de les 150 parelles i la majoria dels pollets ja volen.

Gavina capnegra (Larus melanocephalus) i pollet


El Xatrac d'albufera (Sterna hirundo) va molt endarrerit en la reproducció, van perdre les primeres postes perquè l’aigua està alta i tenen poc espai a les illes, ells com són més menuts no suporten la pressió de gavines i de Xatrac bec-llarg (Thalasseus sandvicensis). Aquests últims ja tenen els pollets grans i en pocs dies alçaran el vol. Altres endarrerits són els setanta exemplars de Fumarell de galta blanca (Chlidonias hybrida hybrida) que estan covant. Altres que no han trobat espai suficient per iniciar la posta són les més menudes de totes, les mongetes (Sternula albifrons) les últimes dos les vaig vorer el dia 19/6.

Copula de Xatrac d'albufera (Sterna hirundo) 


Dels ocells més menuts trobí Xitxarra de canyar (Acrocephalus scirpaceus ambiguus), Xitxarrot (Acrocephalus arundinaceus), Trist (Cisticola juncidis), Estornell negre (Sturnus unicolor), Oroneta (Hirundo rustica), Teuladí (Passer domesticus balearoibericus), Teuladí torredà (Passer montanus), Cadernera (Carduelis carduelis), Gafarró (Serinus serinus), Cueta groga (Motacilla flava), Garsa (Pica pica), Cogullada vulgar (Galerida cristata), Todó (Columba palumbus), Tórtora (Streptopelia turtur), Verderol (Carduelis chloris), Boscaler comú (Locustella luscinioides) i Falcia (Apus apus).

Cigala (Cicada orni)


Respecte dels invertebrats vaig vorer una Cigala (Cicada orni) i un parotet com l’Ischnura elegants.

Ischnura elegants.


Tex i fotos de Rafa Muñoz 2020.

UN POC DE PROTECCIÓ: MÉS POLLETS VIUS


Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) Nosaltres que ens creiem fills d’un o de molts déus molt sovint oblidem que la resta d’éssers vius també ho són. Si no creus en deus també hauries de respectar-los, són els nostres germans. Gràcies a la pandèmia ens hem tancat tota la primavera i les aus de la Devesa del Saler han notat la tranquil·litat i enguany tenim més postes que mai. En deixar-nos eixir tornarem a ocupar-ho tot però l’Ajuntament de València posà unes estaques unides per una grossa soca per deixar un trosset de terreny lliure als nius.

 Estany del Pujol


Un passeig pel voltant de l’estany del Pujol permet vorer l’èxit reproductor d’espècies com la Mongeta (Sternula albifrons), el Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) o la Camallonga (Himantopus himantopus).

Camallonga (Himantopus himantopus) i el seu pollet


Altres aus es poden trobar al llac artificial com una Gavina capblanca (Larus genei) i dues parelles de Cabrellot (Podiceps cristatus), Ànec blanc (Tadorna tadorna) o els més abundants coll-verds (Anas platyrhynchos).

Mongeta (Sternula albifrons)Creuant la gola del Pujol cap al nord trobem altra zona tancada per regenerar l’única duna que es va salvar de la urbanització salvatge de finals dels anys seixanta del segle passat, el muntanyar del Pujol. Allí viuen com sempre ho han fet la cada volta més escassa i encara espècie cinegètica Tórtora (Streptopelia turtur), un altra que també ens té molta por, amb tota la raó del món, “gràcies” als caçadors és la Perdiu comuna (Alectoris rufa).

Gola del Pujol
Duna del Pujol


Molts més ocells viuen en aquests racons protegits, quan la duna del Pujol es deixa véncer per matolls salins i per flors singulars podem trobar aus com la Cadernera (Carduelis carduelis), el Gafarró (Serinus serinus), Trist (Cisticola juncidis) o la Cogullada vulgar (Galerida cristata).

Perdiu comuna (Alectoris rufa)
Papamosques gris (Muscicapa striata striata)


On la duna tapa al vent salat que ve de la mar creix una espessa pineda, allí trobarem Primavera (Periparus ater), Busquereta capnegra (Sylvia melanocephala), Estornell negre (Sturnus unicolor), Todó (Columba palumbus), Cucut (Cuculus canorus bangsi) o Papamosques gris (Muscicapa striata striata).

Gavina capblanca (Larus genei)
Pollet de corriolet camanegre


Text i fotos de Rafa Muñoz 2020

Pollets de mongeta