MARJALS D'ALMENARA I LA LLOSA


31 d'octubre de 2019

Àguila calçada (Aquila pennata)


Cal aprofitar aquests dies de tardor amb bon oratge i més quan ahir van vorer 2 exemplars d'Àguila pescadora (Pandion haliaetus) però hui se sentien tirs a la marjal i ben segur que han seguit viatge buscant un racó més tranquil.

Picaport (Plegadis falcinellus) i Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)


Tot i això el matí ha sigut profitós i he gaudit amb un bon grapat d’aus i alguns parotets. He començat el passeig per la Partida de Calamocs, Almenara, que s’ha tancat de vegetació i no es veien aus aquàtiques, sols els típics ocells dels bovars, el Trist (Cisticola juncidis), Cadernera (Carduelis carduelis), Cueta blanca (Motacilla alba), Mosquiter comú (Phylloscopus collybita), Cagamànecs (Saxicola rubicola) i alguna Garsa (Pica pica).

Els Estanys d'Almenara


He agafat el cotxe i canviat de lloc, he anat a l'Ullal de Quartons, al terme de La Llosa, eixos camps estaven negats perquè els caçadors volen atraure les aus per després matar-les per plaer, coses d’una tradició que hauríem d'abandonar definitivament en aquest segle com abandonarem les pràctiques bàrbares com l'esclavitud, de fet vaig sentir alguns tirs.

Orthetrum trinacria


Mireu totes les aus que estaven en eixos camps de La Llosa; Puput (Upupa epops), Bequeruda (Gallinago gallinago), Arpellot de marjal (Circus aeruginosus), Xerlovita (Tringa ochropus), Tieta (Anthus pratensis), Gall de canyar (Porphyrio porphyrio), Sarset (Anas crecca), Xoriguer (Falco tinnunculus), Rossinyol bord (Cettia cetti), Cogullada vulgar (Galerida cristata), Busquereta capnegra (Sylvia melanocephala), Teuladí de canyar (Emberiza schoeniclus), Estornell negre (Sturnus unicolor), Estornell (Sturnus vulgaris), Polla d'aigua (Gallinula chloropus), Garseta blanca (Egretta garzetta), Agró blanc (Ardea alba), Esplugabous (Bubulcus ibis), Agró roig (Ardea purpurea), Agró blau (Ardea cinerea), Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus), Blauet (Alcedo atthis), més de 350 exemplars de Picaport (Plegadis falcinellus), Pit-roig (Erithacus rubecula), Pinsà (Fringilla coelebs) i Pit-blau (Luscinia svecica), a Calamocs hi havia un total de 31 espècies d'aus que hauran de fugir d'uns matadors per plaer!

Trithemis annulata


Després vaig fer un recorregut circular pels estanys d’Almenara i vaig afegir al meu llistat les següents espècies, un mascle de Lluer (Spinus spinus), Cua-roja fumada (Phoenicurus ochruros), Corba marina grossa (Phalacrocorax carbo), Fotja (Fulica atra), 2 Àguila calçada (Aquila pennata), un Gomet (Ixobrychus minutus) i un Aguilot comú (Buteo buteo) a més de 3 espècies de libel·lules, Aeshna mixta, Orthetrum trinacria i Trithemis annulata a més d’una papallona, la Migradora dels cards (Vanessa cardui).

Aeshna mixta


Text i fotos © Rafa Muñoz 2019

Totes les fotos preses el dia 31 d’octubre de 2019 als termes d’Almenara i La Llosa.


LES AUS AMAGADES AL BARRANC DEL CARRAIXET


30 d’octubre de 2019Hui he tornat al Carraixet que ja feia temps que el tenia abandonat, com sempre no m’ha defraudat, aquest indret molt humanitzat és un punt calent de biodiversitat i permet incloure a Alboraia en la llista de termes amb els espais naturals més interessants del País Valencià. La desembocadura del barranc del Carraixet està a Alboraia, a la província de València.

Vull contar-vos que per gaudir de les aus cal tindre paciència i bona vista perquè moltes espècies tenen plomatges que els ajuden a amagar-se en el seu entorn i això ho fan tant per protegir-se dels seus enemics com per poder acostar-se a les seues preses i poder sorprendre-les.

Gomet (Ixobrychus minutus)


UN GOMET JOVE HIVERNANT

Als canyars que creixen als cursos d'aigua amb poca velocitat o a les marjals mediterrànies hi ha aus especialistes a viure d'incògnit, una d'elles és un agró menut i poc conegut gràcies a els seus costums crepusculars i al seu plomatge críptic, és el Gomet (Ixobrychus minutus). Viu dins dels canyars prop de l'aigua, s'alimenta de tota mena de bestioletes, de peixos, invertebrats i amfibis (Cramp y Simmons, 1977; Del Hoyo et al., 1992). Sembla que els gomets són principalment estivals a la península Ibèrica (Aransay y Díaz Caballero en Martí y Del Moral, 2003). Als mesos d'agost i setembre creuen l'estret per anar a l'Àfrica subsahariana però a l'hivern es queden uns pocs exemplars que degut als seus costums discrets no s'han pogut quantificar (Caballero, 1997; Martínez-Abraín, 1997). El gomet del Carraixet era un jove i això pareix coincidir amb el patró descrit que les aus hivernals són principalment joves (Voisin 1991).

Rossinyol bord (Cettia cetti)


MÉS AUS QUE VIUEN AMAGADES ALS CANYARS

El Rossinyol bord (Cettia cetti) és una xicoteta au menuda, de color marró fosc a la que no li agrada gens eixir de l'espessor, per compensar-ho té un potent cant cridaner amb el qual fa saber a la resta d'ocells que ell viu allí mateix i és l'amo d'eixe trosset de canyar o d'esbarzer.

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)


Un altre ocell vestit amb un plomatge poc cridaner és el Mosquiter comú (Phylloscopus collybita), té un vestit de color verd pel darrere i un groguet apagat per les parts ventrals, el verd l'ajuda a amagar-se dins dels matolls com són les canyes (Arundo ssp.) i els tamarits (Tamarix gallica), aquest ocell acaba de vindre de centre Europa i passarà tot l'hivern en les nostres terres.

Estornell (Sturnus vulgaris)


UN NOU VINGUT PROU PAREGUT AL NOSTRE ESTORNELL NEGRE

Aquests dies es veuen nombrosos estols, a voltes de milers d’exemplars, d’Estornell (Sturnus vulgaris), vénen del nord i per passar l’hivern amb nosaltres i els seus cosins que són uns valencians sedentaris, parlem de l’Estornell negre (Sturnus unicolor). Molt semblants es diferencien en el fet que al nouvingut li agrada viure en grups molt grans i tenen un plomatge negre ple de pigotes més clares amb reflexos metàl·lics prou més cridaner que el nostre que el nostre estornell negre.

Estornell negre (Sturnus unicolor)LA RESTA D’OCELLS DEL CARRAIXET

El llistat d’aus el van completar el Roquer (Ptyonoprogne rupestris), Xatrac bec-llarg (Thalasseus sandvicensis), Trist (Cisticola juncidis), un ocell sols present en els passos migratoris com el Cua-roja reial (Phoenicurus phoenicurus), Cua-roja fumada (Phoenicurus ochruros), Corba marina grossa (Phalacrocorax carbo), Busquereta capnegra (Sylvia melanocephala).

Fotja (Fulica atra)


Fotja (Fulica atra), Polla d'aigua (Gallinula chloropus), Garseta blanca (Egretta garzetta), Esplugabous (Bubulcus ibis), Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus).

Polla d'aigua (Gallinula chloropus)


Teuladí (Passer domesticus balearoibericus), Cadernera (Carduelis carduelis), Cueta blanca (Motacilla alba), Cueta torrentera (Motacilla cinerea), Blauet (Alcedo atthis), Pit-roig (Erithacus rubecula), Gafarró (Serinus serinus), Tórtora turca (Streptopelia decaocto) i Garsa (Pica pica).

Safranera de l’alfals (Colias crocea)


Les papallones d’eixe matí van ser Blanqueta de la col (Artogeia rapae) i Safranera de l’alfals (Colias crocea).

Cadernera (Carduelis carduelis)


Bibliografia

Diaz, M., Asensio, B., i Telleria, J. L. 1996. Aves Ibéricas I. No Paseriformes. J. M. Reyero Editor. Madrid.

Garrido-López, J. R. 2012. Avetorillo común Ixobrychus minutus. En, SEO/BirdLife: Atlas de las aves en invierno en España 2007-2010, pp. 36-47. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-SEO/BirdLife. Madrid.

Pescador a Rall


Text i fotos © Rafa Muñoz 2019

Totes les fotos preses el dia 30 d’octubre de 2019 al terme d’Alboraia.

Camp de colsAUS RAPINYAIRES A LA MARJAL DELS MOROS


29 d’octubre de 2019

Àguila calçada (Aquila pennata)


Han canviat l’hora, els dies s’acurten però els mosquits encara són els amos de la marjal i tenen bona fam. Un recorregut per la marjal implica tapar-se i encara fa calor per el que a les 11 del matí amb la llum forta i la temperatura val més tornar-se a casa.

Aguilot comú  (Buteo buteo)


Però les primeres hores del matí són molt entretingudes si camines amb cura per no fer soroll i intentes descobrir el màxim nombre d’ocells de la marjal. El passeig d’avui és per la franja interior de la marjal i aquest terreny obert està ple de conills (Oryctolagus cuniculus) i això l’aprofiten els predadors.

Vaig vores tres exemplars d’Àguila calçada (Aquila pennata), un Arpellot de marjal (Circus aeruginosus), un Aguilot comú  (Buteo buteo) i un Esparver (Accipiter nisus).

Gall de canyar (Porphyrio porphyrio)


Amb poca aigua hi ha pocs ànecs, sols vaig vorer una parella d’Ascle (Mareca strepera) i un grapat de fotges (Fulica atra) a més de Gall de canyar (Porphyrio porphyrio), Garseta blanca (Egretta garzetta), Agró blanc (Ardea alba), Esplugabous (Bubulcus ibis) i Agró blau (Ardea cinerea).

Tieta (Anthus pratensis)


D’entre el fum de pardals destacaré que vaig sentir un Picot (Picus sharpei) i Teixidor (Remiz pendulinus). Pel cel passaven grans estols de varios milers d’Estornell (Sturnus vulgaris). Altres troballes del matí van ser Puput (Upupa epops), Botxi meridional (Lanius meridionalis meridionalis), Tieta (Anthus pratensis), Totestiu (Parus major), Rossinyol bord (Cettia cetti), Trist (Cisticola juncidis), Busquereta capnegra (Sylvia melanocephala), Estornell (Sturnus vulgaris), Garsa (Pica pica), Teuladí (Passer domesticus balearoibericus), Cueta blanca (Motacilla alba), Blauet (Alcedo atthis), Mosquiter comú (Phylloscopus collybita), Todó (Columba palumbus), Pit-roig (Erithacus rubecula), Pinsà (Fringilla coelebs) i Cagamànecs (Saxicola rubicola).

Blanqueta de la col (Artogeia rapae)


Per finalitzar dir-vos que les papallones que vaig trobar foren un fum de Blanqueta de la col (Artogeia rapae) i sols una Migradora dels cards (Vanessa cardui).

Migradora dels cards (Vanessa cardui)


Text i Fotos de © Rafa Muñoz

Totes les fotos fetes el 29 d’octubre a la marjal dels Moros.NOVETATS A LA MARJAL DELS MOROS


DIES 8 I 24 D’OCTUBRE

Agró blau amb una anguila


Un Agró caça una Anguila

Cagamànecs (Saxicola rubicola)


Vaig ser testimoni d'una predació d'un Agró blanc (Ardea alba) que estava a l'aguait a la vora d'un toll, no vaig vorer l'acció perquè me la tapava la vegetació, però si vaig vorer com alçaba el vol amb una Anguila (Anguilla anguilla) gran al bec. Va anar al centre d'una illa seca propera, una volta va aterrar va soltar l'anguila que va caure a terra i començà a embolicar-se sobre ella mateixa. L'agró la vigilava de prop però no estava tranquil en estar molt a la vista de qualsevol au que volguera furtar-li-la. Va esperar una estoneta i quan l'esvarós peix teleosti va deixar de menejar-se tornà a agarrar-la amb el bec i se l'emportà a un lloc menys cridaner per atipar-se-la.

Teuladí torredà (Passer montanus)


Ocells residents

Poques novetats entre les aus sedentàries i reproductores de la marjal dels Moros, aquests dies he trobat en els dos passejos Àguila calçada (Aquila pennata), 4 femelles i un mascle d’Arpellot de marjal (Circus aeruginosus), Coll-verd (Anas platyrhynchos), Gall de canyar (Porphyrio porphyrio), Totestiu (Parus major), Xoriguer (Falco tinnunculus), Rossinyol bord (Cettia cetti), Trist (Cisticola juncidis), Cogullada vulgar (Galerida cristata).

Cua-roja fumada (Phoenicurus ochruros)


Busquereta capnegra (Sylvia melanocephala), Cruixidell (Emberiza calandra), Estornell negre (Sturnus unicolor), Fotja (Fulica atra), Polla d'aigua (Gallinula chloropus), Garseta blanca (Egretta garzetta), Agró blanc (Ardea alba), Esplugabous (Bubulcus ibis), Agró blau (Ardea cinerea), Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus). 

Xitxarra de canyar (Acrocephalus scirpaceus ambiguus)


També hi havia Teuladí torredà (Passer montanus), estols de caderneres (Carduelis carduelis) en pas i grups mes menuts d’aus locals, una femella d’Ànec capblanc (Oxyura leucocephala), Todó (Columba palumbus), Sivert (Netta rufina), Rascló (Rallus aquaticus), estols de gafarróns (Serinus serinus), Cagamànecs (Saxicola rubicola), Tórtora turca (Streptopelia decaocto), Garsa (Pica pica), estols de Verderol (Carduelis chloris) i Cabussonet (Tachybaptus ruficollis).

Pit-roig (Erithacus rubecula)


Ocells hivernants

Van arribant més espècies a passar l’hivern als Moros, el Botxi meridional (Lanius meridionalis meridionalis), Xerlovita (Tringa ochropus), Merita (Vanellus vanellus), Roquer (Ptyonoprogne rupestris), Tieta (Anthus pratensis), Sarset (Anas crecca), Cua-roja fumada (Phoenicurus ochruros), Corba marina grossa (Phalacrocorax carbo), Cullerot (Spatula clypeata), Flamenc (Phoenicopterus roseus), Blauet (Alcedo atthis), Mosquiter comú (Phylloscopus collybita), Pit-roig (Erithacus rubecula) i el Pit-blau (Luscinia svecica).

Pit-blau (Luscinia svecica)


Ocells estivals reproductors

A moltes aus cada any els costa més anar-se'n a causa de l'augment de les temperatures, encara tenim a la marjal la Xitxarra de canyar (Acrocephalus scirpaceus ambiguus), Xitxarrot (Acrocephalus arundinaceus) i Oroneta (Hirundo rustica).  

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)


Ocells sols presents en els passos migradors

Els ocells migradors van canviant, baixa la varietat i el nombre d’ocells passeriformes i es presenten algunes espècies de limícoles com el Fusell de mar (Pluvialis squatarola), el Territ variant (Calidris alpina) i el Papamosques blanquet (Ficedula hypoleuca).

Fusell de mar (Pluvialis squatarola) i darrere Sarset (Anas crecca)


Papallones

Vaig trobar tres espècies de papallones, la Blanqueta de la col (Artogeia rapae), molts exemplars de Migradora dels cards (Vanessa cardui) i Safranera de l’alfals (Colias crocea).

Territ variant (Calidris alpina)Una papallona viatgera

La papallona Migradora dels cards (Vanessa cardui) és un cas molt especial per moltes raons, és la papallona amb la distribució més ampla al món, sols falten a Sud-amèrica i Oceania. Aquest animal sols viu uns dos mesos, el seu cicle vital comença amb uns ouets de la mida d'un cap d’agulla que deixen pegats a algun card, els ous entre els 3 i 5 dies donen pas a un xicotet cuquet. L'eruga és una màquina de menjar sense treva que entre els 5 i 10 dies fa un capoll, després d'entre 7 i 10 dies es converteix en una bonica i forta papallona.  

Migradora dels cards (Vanessa cardui) 


La papallona cardera fa un llarg viatge migratori d'uns 12.000 kilòmetres eixint de l'Àfrica tropical, de països com Ghana o el Senegal, travessa el desert del Sàhara per arribar al nord d'Europa i després tornar a l'origen. Aquest viatge el fan volant a gran altura, generalment entre els 200 i 500 metres, poden arribant fins als 1000 metres d'altitud, es deixen espentar per vents favorables i arriben a fer velocitats de creuer de 40-50 km/h que els permet fer més de 1000 km diaris. Les carderes poden travessar oceans i arriben a llocs tan llunyans com la Gran Bretanya o Islàndia. Certes voltes aquests viatges els fan en nombrosos grups, com el que van detectat l'estiu de 2009 els radars anglesos del sud del país, van estimar que el núvol de papallones que detectaven estava format per uns 11 milions de papallones de la Migradora dels cards.

Safranera de l’alfals (Colias crocea)


Però no paren aquí les sorpreses, aquest descomunal viatge migratori han de fer-ho diverses generacions de papallones sempre buscant trobar les millors condicions per reproduir-se, la seua ampla distribució mundial demostra que aquesta estratègia és tot un èxit evolutiu. 

Per poder demostrar el seu viatge migratori un equip liderat pel professor Constantí Stefanescu del CREAF i del Museu de Ciències Naturals de Granollers ha fet un estudi aprofitant la ciència ciutadana i plataformes digitals com www.falterfunde.de i www.naturbeobachtung.at, han obtingut dades i mostres de papallones, de les mostres s'han fixat en els isòtops estables d'Hidrogen de les ales.

Els isòtops d'Hidrogen varien el nombre neutrons del nucli segons el lloc geogràfic d'on provinguen, l'Hidrogen forma part de l'aigua que de les plantes passa a les erugues quan mengen les fulles i una volta feta la metamorfosi aquests isòtops passen a formar part de les papallones adultes i això permet mostrejar els isòtops que hi ha a les ales.

Blanqueta de la col (Artogeia rapae)


Gràcies als isòtops d’Hidrogen s'ha deduït que en un any fan falta quatre generacions de papallones per pujar de l’Àfrica tropical als països Escandinaus i Islàndia i sorprenentment sols fan falta dues generacions per tornar a punt d’eixida.

El gran recorregut d'aquest excepcional viatge migratori de la Vanessa cardui és el següent; la primavera neix la 1a generació al Sud d'Europa, els adults migren al Nord d'Europa on fan les postes. La 2a generació neix l'estiu al Nord d'Europa i els adults baixen en funció dels recursos a una llarga franja que va del sud d’Europa al Sahel. 

La 3a generació neix a la tardor al Sahel després de l'època de pluges de setembre i octubre i els adults migren a l'Àfrica Tropical per fer les seues postes. La 4a generació neix a l'Àfrica Tropical durant els mesos hivernals i els adults emprenen viatge cap al nord fins al Sahel on fan les seues postes.


La 5a generació del Sahel puja al nord d’Àfrica i a les illes Canàries per reproduir-se. Per fi la 6a generació arriba al sud d’Europa per reproduir-se i tornar a començar el seu cicle vital.

Sympetrum striolatum


Libel·lules

Alguns mascles d'Aeshna mixta es van deixar vorer pels senillars de les zones centrals de la marjal, mentre pels tolls d'aigua es veien els acoblaments tipus tàndem de mascle i femella per fer la posta d'ous de Sympetrum fonscolombii mentre alguns mascles de Sympetrum striolatum s'assolellaven damunt de les passarel·les de fusta.

Salicornia sp.


Reptils

Andragó (Tarentola mauritanica)

Mamífers

Llebre comuna (Lepus granatensis)

Peixos
Anguila (Anguilla anguilla)

Trenc d'alba a SaguntFonts i bibliografia


Stefanescu, C., Páramo, F., Åkesson, S., Alarcón, M., Ávila, A., Brereton, T., Carnicer, J., Cassar, L. F., Fox, R., Heliölä, J., Hill, J. K., Hirneisen, N., Kjellén, N., Kühn, E., Kuussaari, M., Leskinen, M., Liechti, F., Musche, M., Regan, E. C., Reynolds, D. R., Roy, D. B., Ryrholm, N., Schmaljohann, H., Settele, J., Thomas, C. D., van Swaay, C. and Chapman, J. W. (2012), Multi-generational long-distance migration of insects: studying the painted lady butterfly in the Western Palaearctic. Ecography. doi: 10.1111/j.1600-0587.2012.07738.x


Stefanescu C., Soto D.X., Talavera G., Vila R., Hobson K.A. (2016). Long-distance autumn migration across the Sahara by painted lady butterflies: exploiting resoure pulses in the tropical savannah. Bilogy Letters. DOI: 10.1098/rsbl.2016.0561

Text i fotos © Rafa Muñoz 2019

Totes les fotos fetes els dies 8 i 24 d'octubre de 2019 a la marjal dels Moros, Sagunt. 


Sympetrum fonscolombii


ANDÚJAR, OTOÑO DE 2019

Lince ibérico (Lynx pardinus)Un encuentro con Gabi Llorens y un par de comunicaciones bastaron para organizar una escapada a Andújar, nuestro objetivo sería ir a un hide de aves forestales donde estaba entrando con bastante regularidad el lince.

Ciervo (Cervus elaphus)


Salí el viernes 11 de octubre por la mañana, tenía tiempo hasta mi cita con Gabi concertada para el día siguiente por lo que decidí aprovechar para dar un pequeño rodeo con el coche y conocer Sierra Madrona, en el sur de Ciudad Real.

Acentor común (Prunella modularis)


El camino natural para acceder a Sierra Madrona se hace desde la localidad minera de Puertollano, siguiendo la CR-502 se traviesa la Sierra Norte de Alcudia, tras pasar la localidad de Mestanza se llega al Embalse de Montoro I, la comarcal atraviesa la presa y entra en la parte oriental del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona que fue protegido por la Ley 6/2011 de 10 de marzo sobre 149.463 hectáreas.

Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala)


Este parque está alejado de las grandes urbes del sur y centro peninsular, gracias a su aislamiento conserva mucha riqueza natural. En el parque hay más de 160 especies de aves. Se estima que hay de 14 a 20 parejas de Águila Imperial Ibérica, de 7 a 11 parejas de Cigüeña Negra, 129-143 parejas de Buitre Negro, 7-11 parejas de la Águila de Bonelli, 17 de Águila Real, 15 parejas de Alimoche, además de Águila Calzada, Halcón Peregrino, Culebrera europea y Cigüeña Blanca.

Verderón común (Carduelis chloris)


Los mamíferos están representados por 45 especies, entre ellos hay que destacar buenas poblaciones de lince ibérico y puede que los últimos lobos del sur peninsular, completan este listado de biodiversidad 50 especies de reptiles, anfibios y peces.

Mito común (Aegithalos caudatus)


En el siguiente enlace puedes descargar un pdf con un mapa del Parque.


Mi viaje siguió la comarcal CR-500 dirección a la localidad de Solana del Pino, entré en un valle de lomas onduladas con extensas dehesas, algunas se dedican a la ganadería pero la mayoría son fincas de caza mayor. Subiendo la sierra de la Solana hice una parada en la ermita de la Virgen de la Antigua para comer. Desde ese balcón privilegiado observe venados (Cervus elaphus), Azor común (Accipiter gentilis) y un buen montón de Buitre leonado (Gyps fulvus) como más destacable.

Sierra de la Solana


Seguí ruta dirección Solana del Pino y entré al valle del río Robledillo donde solo hay unos pocos olivares alrededor de la población, el resto del valle es una enorme mancha de bosques que tapizan toda la vertiente norte de sierra Madrona, cerca se encuentra el pico más alto de toda Sierra Morena, el pico de la Bañuela con 1.333 msnm.

Señalización en las carreteras de Andújar


Tras atravesar sierra Madrona por el puerto Madrona de 957 msnm se baja a otro remoto lugar, el valle de Constanza donde volví a ver varios ciervos (Cervus elaphus) libres de la vallas de las fincas de caza. Se empinó de nuevo la carretera para atravesar el collado del Hontanar y entrar a Andalucía, tras atravesar la sierra de la Torrecilla llegué a mi principal objetivo, al Parque Natural de la sierra de Andújar.

Gamo (Dama dama)


Ya en el término de Andújar la estrecha carretera J-500 serpenteaba entre enormes fincas cinegéticas de caza mayor donde se veía y oía perfectamente la berrea del Ciervo (Cervus elaphus) que este año andan demasiado flacos por la falta de pastos provocada por la pertinaz sequía. Desde el mirador del Tamujar vi un Gamo (Dama dama) y un muflón europeo (Ovis orientalis musimon).

Mapa de la sierra de Andújar: https://sierradeandujar.com/rutas/

Pito ibérico (Picus sharpei)


Se acababa la tarde y aproveche las últimas luces para recorrer uno de los puntos míticos donde se suele observar lince, la pista que sale del puente del río Jándula y que lleva a la presa del Encinarejo. Allí observé Ánade azulón (Anas platyrhynchos), Arrendajo (Garrulus glandarius), Carbonero común (Parus major), Cetia ruiseñor  (Cettia cetti), Galápago leproso (Mauremys leprosa), Garza real (Ardea cinerea), Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea), Martín pescador europeo (Alcedo atthis) y Pito ibérico (Picus sharpei). Ya de noche llegué al Complejo turístico Los Pinos donde me alojé. https://www.lospinos.es/

Escribano montesino (Emberiza cia)

Un hide lleno de aves y otras sorpresas

La mañana del sábado me encontré con Gabi Llorens y poco después vino Miguel Ángel Jiménez uno de los guías de la empresa IBERIAN LYNX LAND que entre otros gestiona el hide de la Charca situado en el interior de la finca de Valdeinfierno. Este escondite fotográfico está montado frente a una charca frecuentada por aves forestales, además esta es una zona de paso de linces y en un año seco aquí paran con frecuencia un enorme macho llamado Hoticiano y la hembra Hiromi acompañada de dos cachorros.

Enlace a la web de IBERIAN LYNX LAND https://www.iberianlynxland.com/

Petirrojo europeo (Erithacus rubecula)


Nada más acomodarnos empezó el desfile de pequeñas aves, algunas acudían a beber, otras recogían los granos de maíz y pipas que les regalan los gestores del hide. Los primeros en aparecer fueron varios ejemplares de Petirrojo europeo (Erithacus rubecula) seguidos de Mirlo común (Turdus merula) y de un grupo de Pinzón vulgar (Fringilla coelebs).

Carbonero común (Parus major) 


Un Carbonero común (Parus major) era un especialista en consumir pipas de girasol, las recogía, se las llevaba al interior de una carrasca, allí sujetaba la semilla con las dos patas, con un par de certeros picotazos partía la cáscara y después recogía con delicadeza los trozos del fruto.

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) hembra


Una de las especies más abundantes de la zona era la Curruca capirotada (Sylvia atricapilla), también vimos Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) y otra curruca que debía estar en  paso migratorio, la Curruca mosquitera (Sylvia borin).

Curruca mosquitera (Sylvia borin)


Otra especie migrante fue el Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus), vimos dos machos y una hembra, también apareció un Acentor común (Prunella modularis) y un Escribano montesino (Emberiza cia)

Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus)


Herrerillo común (Cyanistes caeruleus)


Avanzaba la mañana y no bajaba el festival de aves que nos deleitaban posando en la charca y en los arbustos próximos, añadimos a nuestro listado Herrerillo común (Cyanistes caeruleus), Mito común (Aegithalos caudatus) y Mosquitero común (Phylloscopus collybita).

Reyezuelo listado (Regulus ignicapilla
Aparecieron varios inquietos ejemplares de Reyezuelo listado (Regulus ignicapilla) que costaban enfocar con nuestros objetivos fotográficos, entró Picogordo común (Coccothraustes coccothraustes)Verderón común (Carduelis chloris).

Picogordo común (Coccothraustes coccothraustes)


Aumentó el calor con el medio día y aparecieron aves más grandes que por su alimentación necesitaban beber, primero una ruidosa familia de Urraca común (Pica pica) y después un discreto grupo de Rabilargo ibérico (Cyanopica cooki).

Rabilargo ibérico (Cyanopica cooki)


Pasado el mediodía las aves desaparecieron y entonces nos fijamos en los anfibios que disfrutaban del sol en las orillas de la charca, había 10 ejemplares de Rana común (Pelophylax perezi), se dedicaban a acechar inmóviles a parejas de libélula Sympetrum striolatum que volaban acopladas en tándem haciendo la puesta de sus huevos, alguna pareja pagó con su vida la osadía de volar cerca de una rana. En una piedra de la orilla descansaba otra libélula, un azulado macho de Orthetrum chrysostigma.

Hide de la Charca


Una escena de caza increíble

Culebra de collar mediterránea (Natrix astreptophora)


La hora del almuerzo de las ranas finalizó cuando atravesó delante del hide una Culebra de collar mediterránea (Natrix astreptophora) que se dirigió a la charca, primero acechó los batracios que se soleaban en las orilla, no tuvo éxito ya que estos lograban escaparse en el último segundo con un poderoso salto. Después de recorrer el perímetro de la balsa y conseguir que todos los anfibios se refugiaran en el dentro del agua, se metió dentro, se acercó sigilosamente a las ranas que tenían la cabeza fuera del agua, intentó atrapar alguna pero estas volvían a escapar con su poderoso salto. 

Rana común (Pelophylax perezi) la gigante a la derecha y a la izquierda una normal


En el centro de la balsa destacaba la enorme cabezota de lo que creímos era un Sapo común ibérico (Bufo spinosus), pero Toni Alcocer dice que es una rana enorme ¡gracias Toni!. Al ser bastante más grande que el resto de las ranas y por tanto menos ágil, la culebra la eligió y le se acercó muy despacio, se paró a más de un palmo de distancia de la rana gigante que seguía inmóvil, de repente se estiró como un muelle y alcanzó a morder la pata izquierda del anuro. 

Momento del ataque de la culebra


empezó una dura lucha bajo el agua, rana y culebra daban vueltas pero a pesar de la diferencia de tamaño a favor del batracio la culebra logró sacar la parte posterior de su cuerpo a la orilla y empezó a arrastrarla fuera, tras unos segundos logró sacarla del agua y la arrastró al interior de un juncal lejos de nuestra vista, se oía con total claridad los quejidos que emitía la desdichada presa.

Culebra arrastra a la rana fuera de la charca


Comentamos entre nosotros que la rana era mucho mayor que la culebra, que la cazadora a pesar de poder desencajar su mandíbula y dilatar su garganta no podría tragarla, además para hacerlo debía soltar la pata y morder la cara de la rana, ello podría facilitar la huida. Pasaron unos largos minutos y los quejidos de la rechoncha rana se apagaron para siempre, al acabar la jornada del hide buscamos sin éxito a culebra y rana. Creemos que finalmente fue engullida por la culebra y pensamos que esta tendría por delante una plácida y prolongada digestión de muchos días. Juzgar por las imágenes lo desproporcionado del lance y el exceso del atracón de la culebra. Acabó la jornada sin la presencia del lince pero el día fue muy entretenido gracias a la cantidad de aves y lo celebramos con una estupenda cena en el restaurante Los Pinos.

Herrerillo capuchino (Lophophanes cristatus)Segundo día del hide

Una vez acomodados se repitió la rutina de la mañana anterior, las primeras especies en aparecer fueron las mismas pero pronto se presentaron algunas aves distintas, bajó a beber un Herrerillo capuchino (Lophophanes cristatus), vimos varias veces una pareja de Pito ibérico (Picus sharpei) que incluso se dedicó a atrapar hormigas delante nuestro y varios ejemplares de Zorzal común (Turdus philomelos).

Hide de la Charca


Zorzal común (Turdus philomelos)


En la ladera de enfrente un bando de Perdiz roja (Alectoris rufa) primero y después uno de Paloma torcaz (Columba palumbus) se atiborraron de frutos de lentisco (Pistacia lentiscus). Oímos el reclamo de un Mochuelo europeo (Athene noctua), nos llevamos un sobresalto cuando bajó un Águila calzada (Aquila pennata) pero se asustó al verse reflejada en el cristal espía y se marchó tan rápido como vino.

Paloma torcaz (Columba palumbus)


A medio día con la ausencia de aves descubrimos en las piedras del perímetro de la charca juveniles de Lagartija colilarga (Psammodromus algirus) y de Lagartija verdosa (Podarcis virescens), apareció un libélula Lestes viridis y una mariposa, la Cardera (Vanessa cardui).

Lince ibérico (Lynx pardinus)


Eran las 14 horas y nos vencía el sopor hasta que Miguel Ángel dijo con voz pausada y muy baja“gato, un gato”. Por la derecha del hide apareció un Lince ibérico (Lynx pardinus). Se acercó buscando la sombra de la caseta, con total tranquilidad nos dio la espalda y bebió prolongadamente, se dio una vuelta y se marchó por donde vino. Fueron unos instantes muy intensos, parecíamos contener la respiración y solo se oía el obturador de mi vetusta cámara CANON. Acabada la observación los graznidos de las urracas nos parecían indicar que el lince se había tumbado a la sombra de un pino próximo pero fuera de nuestra vista.

Lince ibérico (Lynx pardinus)


Miguel Ángel Jiménez nos dijo que creía que la "gata" era una hembra joven, presumiblemente hija de la hembra Hiromi que regentaba ese territorio, debía ser una adolescente nacida en 2017 y que con sus dos años y medio de vida seguramente este próximo periodo de celo se podría reproducir por primera vez. Pero después llevó las fotos a expertos capaces de indentificar los ejemplares por las manchas y el confirman que esta es la hembra llamada Hiromi nacida en 2011, por tanto una gata en la plenitud de la vida con 8 años de vida.
Lince ibérico (Lynx pardinus)


Pasó una hora larga de tranquilidad hasta que la lincesa regresó por el mismo lugar, volvió a la charca y bebió un poco más, se restregó para impregnarse de algún olor en los juncos de la orilla, caminó alejándose, olió un arbusto que debía tener una marca territorial, se dio la vuelta y dejó su marca de orín antes de desaparecer para siempre. ¡Mucha suerte pequeña, este es un mal año para los linces ya que casi no quedan conejos en Andújar, tendrás que luchar duro para sobrevivir!

Lince ibérico (Lynx pardinus) hembra


Dos 2 jornadas enteras en el Hide de la Charca de IBERIAN LYNX LAND de las 8 de la mañana a las 19,30 horas nos había permitido observar un total de 26 especies de aves, 3 de libélulas, 1 de anfibios, 3 reptiles, una mariposa y un mamífero, el Lince ibérico.


Una nutria muy famosa

Al día siguiente Gabi Llorens debía seguir su camino, es uno de los mejores observadores de lince en el campo, desde 1999 todos los años ha pasado muchas jornadas en la sierra de Andújar estudiándolo y ahora intentaba localizar alguno de los grandes machos de mota gorda que campean como dueños y señores de esta parte de la sierra.

Nutria paleártica (Lutra lutra)


Llegué antes del amanecer al Encinarejo, tenía una cuenta pendiente con una especie que solo había podido ver fugazmente una vez y otra la había encontrado atropellada. El río Jándula a los pies de la presa del Encinarejo es conocido que hay una familia de nutrias que se han acostumbrado a la presencia de observadores y yo me situé en el medio del puente que atraviesa el río a probar suerte.

Pasó volando una madrugadora Águila imperial ibérica (Aquila adalberti) que levantó de su posadero en una torre eléctrica a un grupo de Estornino negro (Sturnus unicolor).

Nutria paleártica (Lutra lutra)


No tuve que esperar mucho, primero algo alejada pero poco a poco se acercó una Nutria paleártica (Lutra lutra) que se dedicaba a pescar cangrejos. No le costaba casi tiempo atraparlos, le costaba más mascarlos y tragarlos, se los colocaba con las pinzas colgando a cada lado de su boca y el abdomen hacía el interior de su boca para después mascarlos con cuidado.

Nutria paleártica (Lutra lutra)


Le costaba partirlos debido a la dureza y grosor del cefalotórax, tengo la impresión que desechaba las duras pinzas o maxilípedos, la cara de la nutria reflejaba que le costaba partir a su presa y tenía que hacerlo con mucho cuidado para no hacerse daño y clavarse alguna escama, una vez tragado el Cangrejo americano (Procambarus clarkii) se volvía a zambullir y rápidamente atrapaba otro.

Nutria paleártica (Lutra lutra)


En una hora y media larga de observación comió 10 cangrejos que consumió al instante, en ningún momento pareció recelar de mi presencia en lo alto del puente. Fue toda una gozada de observación y la guinda final a una productiva escapada a la sierra de Andújar.

Gracias a Gabi Llorens, a Miguel Ángel Jiménez, a IBERIAN LYNX LAND y a Toni Alcocer.

Nutria paleártica (Lutra lutra)


Texto y fotos de Rafa Muñoz ©2019