Alta mortalitat d’aus pel fred

Roquer (Ptyonoprogne rupestris), un viu i altre mort de fred


El 15 de gener a la partida torní a la partida de Calamocs, Almenara, per tornar a gaudir de l’Arpella pàl·lida russa (Circus macrourus). Eixe jovenet no para d’atipar-se de pardalets, va tornar a capturar quatre en un no res, quasi li costava més menjar-los que caçar-los.


Teuladí de canyar (Emberiza schoeniclus)


Al voltant d’on estaven les xicotetes aus no paraven d’alimentar-se, feia fred i necessitaven recarregar l’energia que cremen per calfar els seus cossos, de fets aquests dies es cobren moltes baixes, tot el que no estiga en perfectes condicions de salut i amb certes reserves de greix poden morir.


Tieta (Anthus pratensis)


Hi havia Tieta de muntanya (Anthus spinoletta), Tieta (Anthus pratensis), Cua-roja fumada (Phoenicurus ochruros), Teuladí de canyar (Emberiza schoeniclus), Estornell negre (Sturnus unicolor), Cueta blanca (Motacilla alba), Mosquiter comú (Phylloscopus collybita), Pit-roig (Erithacus rubecula), Pinsà (Fringilla coelebs), Pit-blau (Luscinia svecica) i Cagamànecs (Saxicola rubicola).


Trist (Cisticola juncidis)


De fet aquests dies han mort molts roquers (Ptyonoprogne rupestris), però pitjor l’ha passat el Trist (Cisticola juncidis), han mort més del 90% quan eren un dels ocells més freqüents de les marjals. 


Arpella pàl·lida russa

 

Vaig ser testimoni d’interaccions entre els abundants arpellots de marjal (Circus aeruginosus) que atacaren a l’Arpella pàl·lida russa. Pels voltants també hi havia Àguila calçada (Aquila pennata). El dia 1 de febrer vaig tornar i no trobí l'arpella pàl·lida que deu haver marxat al nord del continent però trobí un mascle d'Arpellot pàl·lid (Circus cyaneus).


Gall de canyar (Porphyrio porphyrio)


Altres aus que aparegueren eixe matí foren: Coll-verd (Anas platyrhynchos), Gall de canyar (Porphyrio porphyrio), Xoriguer (Falco tinnunculus), Corba marina grossa (Phalacrocorax carbo), Polla d'aigua (Gallinula chloropus), Agró blau (Ardea cinerea) i Gavinot argentat mediterrani (Larus michahellis).


Pinsà (Fringilla coelebs)


Text i fotos de Rafa Muñoz. 

Cap comentari: